Rekommendationer avseende isolationsprov

Comments

Transcription

Rekommendationer avseende isolationsprov
Datum : 2014-02-07
Till: Compact NS630b…/Masterpact NT/NW/Micrologic användare
Från: Schneider Electric
-
Rekommendationer avseende isolationsprov och provning av spänningshållfasthet
Ställverk och fördelningar innehållande Compact NS630b../Masterpact NT/NW med
Micrologic E utlösarblock
Förord
Det har förekommit felfall (felaktig AP led indikering och bortfall av display) under drifttagning
efter isolationsprov avseende effektbrytare typ Masterpact och utlösarblock typ Micrologic
2.0E, 5.0E, 6.0E. Efter undersökning har det kommit fram att detta orsakats av felaktigt
utförda isolationsprov, spänningshållfasthetsprov på apparater monterade i ställverk.
Vi vill därför påminna och förtydliga om krav och regler som ställs i IEC60439-1/IEC61439 se
utdrag från norm nedan
Med Vänlig Hälsning
Schneider Electric
Schneider Electric
1. Rekommendationer för spänningshållfasthetsprov, isolationstest att utföras vid leverans och
inför drifttagning
1-1) Spänningshållfasthetsprov, isolationstest (IEC60439/IEC 61439-1: §10.9.2)
Detta måste utföras i enlighet med IEC 60439-1 /IEC 61439-1 standarden (lågspänningsställverk
och kontrollutrustning – Del 1: Generella regler).
Testförhållanden är nämnda i klasul 11.9, refererar till sektion 10.9.1 och 10.9.2.
Sektion 10.9.2.2 kräver isolationsprov med AC spänning. DC får endast användas för rena
likspänningsinstallationer.
Not: detta fanns även med i tidigare standard IEC 60439-1 där krav på isolationsprov med AC
spänning var obligatoriskt.
Utdrag från IEC 61439-1 standarden
Värden på testspänning är dikterade i tabell 8 (huvudkretsar) eller tabell 9 (hjälp- och
manöverkretsar)
Enligt
Masterpact NT/NW
10.9.2.2
Extract of IEC 61439-1 standard
Ui=1000V för
Masterpact
NT/NW
Schneider Electric
Compact NS630b...
According
10.9.2.2
Extract of IEC 61439-1 standard
Ui=800V for
Compact NS(630b3200)
Schneider Electric