ROT-Central

Comments

Transcription

ROT-Central
ROT-centraler
13-Moduler och 15- Moduler
13-moduler
15-moduler
ROT-central
□
ROT-centralen är byggd enligt IBL 96, SS 437 01 40
□
ROT-centralen är byggd för 5-ledare system.
□
ROT-centralen har plomberbart utrymme för inkommande kabel.
□
ROT-centralen har fördelningsplint anpassad för vidarekoppling (35#mm).
□
ROT-centralen har 3st inkommande GII diazedsäkringar, max 25A samt 1st 3-polig
huvudbrytare 40A.
□
ROT-centralen är monterad med 6#mm via KWh-plats till normcentralen.
□
ROT-centralen har en normslits på totalt 13 och 15 moduler.
□
ROT-centralen är utrustad med PE-N skena.
□
ROT-centralens KWh-plats kan monteras till höger alternativ vänster eller kan uteslutas
helt om annan plats finns tillgänglig.
Produkterna är planerade och tillverkade i enlighet med ikraftvarande standarder:
SS-437 01 40
SS EN 60 439-1
SS EN 60 529
IEC 947-1
IEC 947-2
IEC 947-3
IEC 898
SS-436 21 31
Centralen uppfyller helt eller devis ovan nämnda standarder beroende på utförande och innehåll.
Mått
Bredd
Höjd
Djup
13-moduler Bred
515mm
340mm
50/85mm
15-moduler Bred
570mm
340mm
50/85mm
Postadress: Box 73, 235 21 Vellinge. Besökadress: Modemgatan 5, 235 39 Vellinge Tel 040 - 42 96 00 vx, Fax 040 - 42 96 09
[email protected] - www.eltecno.se

Similar documents