Tekniska data CH10

Comments

Transcription

Tekniska data CH10
Tekniska data CH10
Strömställartyper
Märkdriftspänning Ue max.
CH10
CH10B
IEC 947-31)
VDE 0660, del 1071)
UL/Canada
IEC 947-31)
VDE 0660, del 1071)
V
V
690
600
V
690
kV
6
Termisk märkström Ith
IEC 947-3
VDE 0660, del 107
UL/Canada
A
A
20
20
Märkdriftström Ie
AC-20A Till/frånkoppling utan
last
IEC 947-3
VDE 0660, del 107
A
20
A
20
Märkisolationsspänning Ui
Stötspänningshållfasthet Uimp
Kontinuerlig ström Iu/Ith
Nockströmställarna i CH och CHR
serierna är utförda för användning som
allmän kontroll, applikationer för
instrumentering och motorkontroll. De
upvisar hög AC-15, AC-3 och/eller AC23 A kopplingsförmåga och överskrider
kraven för strömställare enligt IEC 9473, EN 60947-3 och VDE 0660, del 107
såväl som kraven i UL och cUL (cUR).
Grundutförandet av strömställaren är en
sektion med 2 kontakter manövrerade
av en dubbelnock. Dubbelnocken
medger större flexibilitet utan någon
kontaktstörning.
Alla strömställare i dessa serier är
försedda med öppna anslutningar vilka
är tillgängliga när strömställaren är
installerad. Dessa anslutningar är
fingersäkra enligt VDE 0106, del 100
(VBG 4). De oförlorbara plus-minusskruvarna är placerade 90° i förhållande
till anslutningarnas riktning.Detta
medger anslutning av ledare utan hinder av anslutningsskruvarna. Integrerad
mejselstyrning och enkelt att läsa
anslutningsnumren förenklar även
anslutningen.
AC-21A Koppling av resistiv last,
inklusive måttlig överlast
AC-15
Koppling av manöverapparater, kontaktorer,
ventiler etc.
IEC 947-3
VDE 0660 110 V - 240 V A
del 107
380 V - 440 V A
5
4
Pilot Duty
UL/Canada
600VAC
Ampere Resistiva eller svagt
Rating induktiva laster
UL/Canada
Heavy
Kortslutningshållfasthet
Max. försäkring
(gL-karakteristik)
Max. märkkortslutningsström
Korttidsströmhållfasthet
Märkdrifteffekt
AC-3
Direktstart,
stjärn-triangel-start
AC-23A Frekvent koppling av
motorer eller andra högt
induktiva laster
DOL-
Normal motordrift
(liknande AC-3)
20
A
kAeff
A
25
3
90
IEC 947-3
VDE 0660, del 107
3-fas
220 V - 240 V kW
3-polig
380 V - 690 V kW
3
5,5
1-fas
2-polig
220 V - 240 V kW
380 V - 440 V kW
2,2
3
3-fas
3-polig
220 V - 240 V kW
380 V - 690 V kW
3,7
7,5
1-fas
2-polig
220 V - 240 V kW
380 V - 440 V kW
2,5
3,7
110 V - 120 V HP
220 V - 240 V HP
440 V - 600 V HP
1,5
3
5
UL/CSA
3-fas
3-polig
Anslutningar
Lämplig för anslutning av oförberedda ledare
en- respektive flertrådig ledare
fintrådig
(även tillgänglig med hylsa)
A
max. 2 x mm2
AWG
max. 2 x mm2
AWG 12
4
10
2,5
12
Skandinaviska Solenoid AB
Box 42097
126 14 Stockholm
Tel: 08-970080
Fax: 08-978733
http://www.krausnaimer.com
1) Giltig för nät med jordad nolla, överspänningskategori III, föroreningsgrader. Andra värden på förfrågan.
Måttskiss CH10
A
B
Cmax
A
10 9
6 5
D1
2 1
fCG 8
k&n
B
Ø D3
D2
L
A
48
D3
46
D1
C
4
D1
5
D2
D2
8-15
Funktion
A174, A175, A200, A201, A204, A210, A220, A310
A202, A203, A211, A221, C41950
A341, A342 ,A212, A314, C41953, C02840
A213, A251
B
36
L
43.5
57.5
71.5
85.5
Kopplingsbilder
f
1
f
1
f
3
2
4
A174
1
A175
f
3
1
0
3
f
1
2
2
4
0
1
3
2
4
5
7
9
5
7
f
2
4
6
3
5
2
4
6
8
2
A203
1
0
3
5
7
9
11
1
1
3
5
7
2
2
4
6
8
10
12
4
6
8
1
f
3
1
0
1
2
3
9
11
6
8
10
2
4
6
8
10
12
12
2
3
5
7
2
3
1
2
4
1
1
0
0
2
4
6
1
7
5
8
2
2
A210
2
6
A211
1
0
3
5
7
9
11
f
2
2
4
6
8
10
1
7
5 11
2
1
0
2
6
9
11
13
15
4
6
8
10
12
14
1
7
5
2
3
1
f
1
1
2
1
2
1
2
2
2
3
5
7
3
1
1
5
2
4
A220
3
4
6
7
1/2
0
5
2
f
AUTO
3
7
8
A221
1
3
5
7
9
11
2
4
6
8
10
12
6
AUTO
1/1
1/1
2
4
6
8
3
1/1
1/2
5
C41650
5
1
9
5
11
0
0
AUTO
3
1/1
1/2
1
6
AUTO
C41953
9
10
6
A213
1
11
13
15
16
2
10
2
f
7
3
12
2
5
9
0
A212
3
2
1
f
1
0
1
3
0
7
A342
0
1/2
5
10
A341
1
4
1
2
1
3
0
1
1
1
9
0
f
6
4
1
A202
11
5
3
7
1
3
5
7
2
4
6
8
8
0
1
1
f
1
0
1
1
0
f
3
3
1
4
1
A201
1
0
1
0
0
2
A200
f
4
A205
1
1
1
2
4
0
START
1
3
2
2
4
STOP
0
1
START
2
2
3
1
1
1
STOP
f
1
0
3
START
STOP
6
8
14
Kopplingsbilder
1
f
2
3
5
9
7
11
13
15
3
1
5
7
13
15
4
1
3
9
11
2
2
4
1
3
6
10
8
12
14
10
16
1
2
3
4
A251
f
1
1
f
1
2
3
5
7
9
11
2
L1
L2
L3
2 6 10
0
0
1
2
L1
N
4
R
0
1
3
2
A
0
B
2
A310
A312
Inkopplingsschema C02840 för tvillingpumpar
4
1
2
5
0
5
2
1
4
0
6
5
8
3
7
T
R
R
PUMP 1
PUMP 2
0
MANÖVERSPÄNNING
Alt 1 Huvudspänning R - T
R S
5
2
1
Alt 2 Fasspänning
T-0
Borttag anslutning R - spolen
och anslut 0 till spolen
0
2
1
5
T
1+2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
T
R S T
2
1
U
V W
U
M
PUMP 1
2
1
V W
M
PUMP 2
1 2 3 4 5 6
Larm när två pumpar stannat
1 2 3 4 5 6
P1–2
9
3
10
Larm för varje pump
2
1
5
4
6
8
10
12
1
5
9
3
7
1
2
5
4
0
2
3
R
S
T
6
1 2 3 4 5 6
5
5
P1
11
12
P2
A
B
11