Pressmeddelande 16 April 2015 Beslut om avnotering

Transcription

Pressmeddelande 16 April 2015 Beslut om avnotering
Pressmeddelande 16 April 2015
Beslut om avnotering på Eget initiativ.
Styrelsen i Koggbron Fastigheter AB (publ) tillsammans med den nyanställda
Vd:n Sebastian Vithal har tagit ett strategiskt beslut om att marknadsnoteringen
skall upphöra.
Handeln på AktieTorget i bolagets aktie kommer därför att upphöra per i
morgon, den 17 april.
Information till bolagets aktieägare kommer tills vidare att lämnas på bolagets
hemsida: www.koggbron.se.
För mer information kontakta VD: Sebastian Vithal,
sebastian [email protected], 0706-747 200