1 Process för acceptanstest och leveransgodkännande

Transcription

1 Process för acceptanstest och leveransgodkännande
1
Process för acceptanstest och leveransgodkännande
Godkännande av leveransen syftar till att verifiera avtalad specifikation gällande följande
områden: funktion i de centrala federationstjänsterna, processer och rutiner i och
omkring tjänsterna samt tjänstehantering, drift och säkerhet.
1.1
Förbered acceptanstest
I denna fas definieras de aktiviteter som ska utföras under leveranskontrollperioden.
Information om planerade acceptanskriterier (t ex prioriterade testfall med godkänt
resultat, miljöer godkända), testaktiviteter, testobjekt m m dokumenteras i en testplan.
Huvudleverans från förberedelserna är den fastställda testplanen.
1.2
Ta emot leverans
Leverans bestående av testobjekt, dokumentation och miljöer som överlämnas vid ett
leveransmöte. De överlämnade leveransobjekten tillsammans med den fastställda
testplanen utgör förutsättningarna för att genomföra acceptanstesterna.
1.3
Genomför acceptanstest
Genomförande av de aktiviteter som är definierade i den fastställda testplanen.
Avvikelser som rapporteras ska ha en prioritetsnivå som anger dess betydelse (t ex
”Allvarligt”) och en status om indikerar dess läge (t ex ”Tilldelad”). Huvudleverans från
genomförandet är en dokumenterat i en preliminär testrapport.
1.4
Utvärdera testresultat
Testerna genomförs i ett antal testomgångar och beroende av kvalitet i mottagen leverans
och vid eventuella avvikelser kan ny eller kompletterande leverans komma att ske.
Huvudleveranser från utvärderingen är den fastställda testrapporten och en
rekommendation till beslut om godkännande.
1.5
Beslut om godkänd leverans
Ett beslut om att godkänna leveransen fattas och kommuniceras vid ett leveransmöte.
Därefter planerar och genomför leverantören driftsättning i produktionsmiljön.
www.elegnamnden.se
Postadress
171 94 SOLNA
Besöksadress
Korta gatan 10
Telefon växel
010-574 21 00
E-postadress
[email protected]

Similar documents