Överflödet går till flyktingar

Comments

Transcription

Överflödet går till flyktingar
TISDAG 15 SEPTEMBER 2015. MITT I DANDERYD 5
KEVINGE Kommunstyrelsen har
gett kommunledningskontoret i
uppdrag att utreda om Kevinge­
skolan kan ersättas med en ny
skola. En sådan skulle ha stora för­
delar i förhållande till en renoverad
skola.
Enligt tekniska kontoret kostar
en skolombyggnad 205 miljoner
kronor vilket är 89 miljoner kronor
mer än tidigare tilldelade 116 miljo­
ner kronor.
Ledningskontoret har tagit fram
en skiss på hur en ny skola skulle
kunna placeras. Klubbvägen skulle
då dras om så att en ny infart bildas
direkt till Golfbanevägen. Därmed
frigörs mark under en kraftledning,
öster om skolan, och där skulle en
ny skola kunna placeras.
arkivbild
En ny Kevingeskola kan byggas
Den gamla Kevingeskolan rivs om
en ny skola byggs.
tjuv greps utanför villa
– tack vare grannen
ENEBYBERG En granne på
en adress på Gamla Täby­
vägen anade oråd i fredags vid
11.30-tiden. Grannen såg hur en
man gick omkring utanför en
villa, och sedan också att han
gick in i huset.
Då larmade grannen polisen.
– Vaket, väldigt vaket gjort,
säger Tony Tarander på Ros­
lagspolisen.
Polis kom till villan och grep
mannen när han var i full färd
med att stjäla värdesaker.
Kö för att ta
emot flyktingbarn
Det har länge varit svårt
att hitta hem åt flyktingbarn. Men nu har
socialkontoret blivit
nerringt av Danderydsbor som vill hjälpa.
Nomi Thorslund och Marie Wikander hjälper till att packa Sam Rihanis bil med varma kläder och sovsäckar
som ska gå till flyktingarna som kommit från Köpenhamn.
Foto: Pekka Pääkkö
Många har även efterfrågat en
av kommunen samordnad hjälp till
flyktingar?
– Vi ska anordna ett möte för
intresserade och frivilligorganisationer. Information kommer
på kommunens webbsida.
Varför har ni inte gått ut med informationen tidigare?
– Det är en bra fråga. Jag kan
inte svara på den, säger Maria
Strandell.
l  Maj-Britt Wahlberg
arkivfoto: stefan källstigen
Överflödet går
till flyktingar
Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat att ingen familj i
Danderyd velat ta emot ensamkommande flyktingbarn. Men i
förra veckan hände någonting.
Flyktingkatastrofen öppnade
fördämningarna och socialkontoret blev nerringt av Danderydsbor som ville hjälpa till.
– Det har varit ett otroligt intresse. Vi är jätteglada över det,
säger Maria Strandell, chef för
familjeavdelningen på socialförvaltningen.
Det har till och med bildats
en kö av Danderydsbor som vill
ta emot flyktingbarn.
– Vi har en kölista och håller
på och utreder om familjerna
uppfyller kraven, säger Maria
Strandell.
Från 2007 till mars i år har
socialkontoret förmedlat drygt
50 ensamkommande flyktingbarn, men inte ett enda har fått
sitt familjehem i Danderyd.
Avtalet för i år säger att
Danderyd ska ta emot 19 ensamkommande flyktingbarn.
Social­kontoret har redan placerat 32 i andra kommuner.
Det stora intresset för att
hjälpa gjorde att socialkontoret
även lade ut en text med rubriken ”Så kan du hjälpa till med
flyktingmottagandet i Danderyd” på kommunens webbsida.
l Insamling i Djursholm lockade många
Flyktingkatastrofen har
väckt starka känslor i
Danderyd och många vill
bidra. Mårten Thorslund
är en av initiativtagarna
till ”insamling från oss
med överflöd till folk i
nöd”. De fick in så mycket
saker att de tvingades
stoppa folk i dörren.
Det är full fart utanför det gamla
värmeverket på Lillkalmarvägen
i Djursholm. Sam Rihani får hjälp
att lasta bilen full med filtar, sovsäckar och varma kläder om ska
till flyktingarna som väntas komma med tåg från Köpenhamn.
På några kartonger inne i lokalen står hämtpizza till volontärerna som kommit för att hjälpa till
med sorteringen av allt som kommit in. Initiativet ”insamling från
oss med överflöd till folk i nöd”
Anna och Maira har samlat in 1 720
kronor genom att sälja saft och
kakor.
startades som en Facebookgrupp
förra torsdagen. Insamlingen pågick i 3,5 timmar förra helgen,
­sedan tvingades de stänga.
– Vi hann inte sortera allt som
kom in. Jag fick ställa mig och
stoppa folk i dörren. Folk vill verkligen engagera sig, säger Marie
Wikander.
Sirpa Myllypekiö är en av volontärerna som är på plats på värmeverket för att sortera kläder.
Många privata initiativ pågår
w ”Dagy hjälper till”: Elever på
Danderyds gymnasium har samlat in kläder och förnödenheter
till flyktingarna på Lesbos.
w Fotbollsutmaning: Djursholms
FC U14 utmanade inför helgen:
”När vi spelar match skänker
våra familjer 100 kronor för varje
mål vi gör. Spelarna får skänka
20 kronor per insläppt mål. Allt
går oavkortat till UNHCR.”
w Gåva: Danderyds församling skänker 50 000 kronor till
Svenska kyrkans flyktingarbete.
– Jag vill göra lite mer än att
bara sätta in pengar. Några timmar av min tid kan jag bistå med.
Hon tycker även att det känns
bra att veta var grejerna hamnar.
Tanken är att de i första hand ska
delas ut till behövande i Danderyd
och Täby, sedan till kranskommunerna och andra insamlingar.
I Täby vet de, genom samarbete
med kyrkan, att det kommer flera
flyktingar under hösten, som kommer att behöva varma kläder. Men
i Danderyd vet de inte hur behovet ser ut än. De har varit i kontakt
med Danderyds kommun, men
inte fått någon respons, så hittills
har de delat ut kläder till familjer
de själva känner till.
– Det hade varit bra om kommunen säger vilka behov som finns.
De är dåligt rustade på att ta emot
det engagemang som finns bland
folket, säger Mårten Thorslund.
Deras insamling är slut för den
här gången, men Facebookgruppen kommer att leva kvar.
– Vi kommer att fortsätta använda sidan som en knytpunkt,
för det finns så många som vill
engagera sig som volontärer men
inte vet var de ska ta vägen, säger
Marie Wikander.
l  Jill Pettersson
[email protected]
tel 550 550 78
Kraftig ökning av antalet
TBE-fall under augusti
Stockholm I augusti rapporterades det in 83 TBE-fall
i landet, vilket är en kraftig
ökning jämfört med tidigare
augustimånader. Det uppger
Folkhälsomyndigheten i ett
uttalande. Enligt statistiken
har det anmälts i snitt 56 fall
under augustimånaderna de
senaste tio åren.
De flesta har fått smittan
längs Mälaren och Östersjön
i Stockholms, Södermanlands och Uppsala län.
I Stockholms län rapporterades 27 fall i augusti.
Vården för flyktingar ses över
Stockholm Landstinget ser över hälsovården för flyktingar som
kommer till Stockholm. Enligt hälso- och sjukvårdslandstingsrådet
Anna Starbrink (FP) ska fler hälsoundersökningar göras och vården
för tortyrskadade ses över.
– Vårt samhälle ska stå väl rustat att möta människor i nöd och
hälso- och sjukvården måste säkerställa att vårdbehoven tillgo­
doses. Asylsökande ska erbjudas hälsoundersökningar och det är
angeläget att det kan ske skyndsamt, säger Anna Starbrink (FP).

Similar documents