Komplett prislista värme

Transcription

Komplett prislista värme
Prislista
Nordic Värmesystem
2015-01-01
Vattenmantlade kaminer fristående modell
Braskamin Caron Aqua - stålsidor/ståltopp
Braskamin Caron Aqua - stålsidor/täljstenstopp
Braskamin Caron Aqua - täljsten sidor/topp
Braskamin Caron Aqua - keramik sidor/topp
39 900 kr
42 800 kr 45 500 kr 45 500 kr Braskamin Nexus Aqua - stålsidor/ståltopp grå eller svart
Braskamin Nexus Aqua - stålsidor/ståltopp brun
Braskamin Nexus Aqua - täljsten sidor/topp (svart stål)
Braskamin Nexus Aqua - kakel kulör vit (svart stål)
Braskamin Nexus Aqua - kakel kulör övriga (se nedan) (svart stål)
48 000 kr
49 800 kr
53 600 kr
53 600 kr
55 300 kr
Kulör kakel: Blank Svart, Siena, Magma, Choko, Siam. Se broschyr för bilder.
Braskamin Baro Aqua - stålsidor/ståltopp
32 000 kr
Färgkombinationer: Svart/grå, Svart/brun.
Braskamin Baro Aqua - täljsten sidor/topp
33 800 kr
Synliga ståldelar: Grå
Tillval Caron/Nexus/Baro:
Installationspaket koppling mot tank
5 800 kr (vanligt tillval)
ESBE ladd grupp med termisk ventil, och digitaltermostat (styrning pump)
Nödströmsanläggning 400 W (ej batteri)
Täckplåt bakåt för anslutningar
Dörr ved fack (Caron Aqua)
4 200 kr
1 310 kr
1 450 kr
Ingår som standard på Baro Aqua, ej möjligt på Nexus.
Glasskiva rund båge - tonat glas (1000x1200x6)
Glasskiva rund båge - klarglas (1000x1200x6)
Glasskiva hörn för Nexus (1100x1100x6)
3 120 kr
1 460 kr
1 460 kr
**************************************************************************************************************
Braskamin Aquaris - kakelsidor (Svart, grå, brun)
Braskamin Belaqua - stålsidor
Braskamin Belaqua - täljsten
24 200 kr 20 000 kr 21 300 kr Tillval Belaqua:
Installationspaket koppling mot tank
7 100 kr(vanligt tillval)
ESBE ladd grupp med termisk ventil, digital termostat och överhettningsventil.
Nödströmsanläggning 400 W (ej batteri)
4 200 kr
Leveransvillkor: Enhetsfrakt tillkommer med 1.000 kr inkl.moms/kamin.
2015-01-01 - Samtliga priser inklusive moms
Nyhet!
Vattenmantlade kaminer inbyggnadsmodeller
A
Modell rak ruta
Nordic Kamina
Böjd eller prisma front
glas höger alt.
vänster sida
helglas höger
Hisslucka
alt. vänster sida
Modell
Aquario*
Maja
16 500 kr
19 100 kr
18 400 kr
22 800 kr
21 200 kr
19 300 kr
Zuzia 19 400 kr
22 100 kr
22 700 kr
25 600 kr
25 100 kr
24 200 kr
Oliwia
22 800 kr 25 500 kr
24 800 kr
28 300 kr
27 400 kr
26 000 kr
Amelia
25 900 kr
28 500 kr
27 900 kr
32 700 kr
30 000 kr
27 300 kr
* Extern till-luftsanslutning, accumotte stenar ingår i Aquario (125 mm)
Specialmodeller
Mila 24 kW
37 200 kr
42 500 kr
Zuzia tunnel 19 kW - 26 900 kr (Rak dörr på bägge sidor) Tillval hisslucka + 4 800 kr
Oliwia tunnel 22 kW - 28 400 kr (Rak dörr på bägge sidor) Tillval hisslucka + 4 800 kr
Tillval Nordic Kamina:
Installationspaket koppling mot tank
7 100 kr
ESBE ladd grupp med termisk ventil, digitaltermostat och överhettningsventil.
(vanligt tillval)
Extern till-luft med tillbehör (100, 125 alt150 mm)
1 690 kr
(vanligt tillval)
Isoleringspaket (Maja, Zuzia, Oliwia, Amelia)
Isoleringspaket (Mila)
1 950 kr
2 300 kr
(vanligt tillval)
(vanligt tillval)
Stativ (Maja, Zuzia, Oliwia, Amelia)
Stativ BS hörn modeller
Dubbelglas - modell (endast rak ruta)
Maja
Zuzia
Oliwia
Amelia
Mila
Luftgaller
780 kr
640 kr
3 650 kr
4 290 kr
4 810 kr
4 940 kr
5 720 kr
Se separat produktblad/prislista
Nödströmsanläggning 400 W (ej batteri)
4 200 kr
Leveransvillkor: Enhetsfrakt tillkommer med 1.000 kr inkl.moms/kamin.
2015-01-01 - Samtliga priser inklusive moms
Nordic Värmeberedare 300/500
Toppansluten tank som ger möjlighet till snygg installation. NV är färdigmonterad och
passar perfekt då man vill koppla på en vattenmantlad kamin, solfångare samt värmepump.
Nordic Värmeberedare 300/500
NV 300. Rektangulär 600x600x1550. Vikt 115 kg - NV 500. Rektangulär 695x695x1660. Vikt 125 kg
Isolerad 60 mm i sidor, 95 mm i topp. Vitlackerad.
Innehåller: Förvärmning- och varmvattenslinga 20 meter koppar (NV 300), 25 meter rostfri (NV 500), Bivalent
shuntpaket, 1 st elpatron 3,6 alt 9 kW, blandningsventil tappvarmvatten. 2 st termometrar samt avtappningskran,
Shunt, elpatron, avtappning och blandningsventil är färdigmonterade. Extra elpatron är tillval.
Nordic Värmeberedare 300 enligt ovan: Nordic Värmeberedare 300 enligt ovan + solslinga 10 meter (koppar)
20.700 kr
23.600 kr
Nordic Värmeberedare 500 enligt ovan: Nordic Värmeberedare 500 enligt ovan + solslinga 12 meter (rostfri) 21.200 kr
24.300 kr
Tillval Nordic Värmeberedare
Wilo Yonos Pico - Cirk. pump inkl. unionsventiler
Exp. kärl 35 liter komplett (ej väggfäste)
Exp. kärl 50 liter komplett (ej väggfäste)
3 500 kr (vanligt tillval)
1 500 kr (vanligt tillval NV 300)
2 200 kr (vanligt tillval NV 500)
Shuntstyrningar (värmereglering)
(vanligt tillval)
110 smartcomfort (utomhusgivare)
2 400 kr
120 smartcomfort (trådlös inomhusgivare)
3 100 kr
130 smartcomfort (utomhus samt trådlös inomhusgivare) 3 400 kr
Överskåp NV 300/500
Underskåp NV 300/500
Blandningsventil
750 kr
1 100 kr
Anslutningar på toppen för kamin, sol eller
värmepump.
Bivalent shunt med
värmereglering
Elpatron
Varmvattenslinga
Solslinga
Extra elpatron (tillval)
Avtappning
Tankvolym
300 alt. 500 liter
Alla priser avser inklusive moms
Nordic Hybrid 500
Tankvolym på 500 liter med inbyggd styrning gör det enkelt att komplettera med vattenmantlad kamin och/eller solfångare. Värmepump luft/vatten eller mark/bergvärme
kopplas direkt mot separat hetgasslinga och är utmärkt att ansluta som grundvärme.
Grundvärme: Luft/vatten värmepump
Luft/vatten värmepump kopplas mot Nordic Hybrid 500, intelligent systemtank som ger en
smart och flexibel systemlösning utöver det vanliga. Grundvärme luft/vatten värmepumpar går
det att välja en effekt på 10 kW eller 14 kW. Samtliga värmekällor kopplas mot hybrid 500.
Nordic Hybrid 500 med grundvärme luft/vatten
Nordic Hybrid inklusive luft/vattenvärmepump 10 kW 77 000 kr
Utedel: Mitsubishi PUH-P100YHAR3
Nordic Hybrid inklusive luft/vattenvärmepump 14 kW
97 000 kr
Utedel: Mitsubishi Zubadan PUHZ-SHW112
Tillval LV:
Markstativ luft/vattenvärmepump inkl. vinkeldroppränna & värmekabel (LV 10)
Markstativ luft/vattenvärmepump (LV 14)
Dräneringstråg inkl. värmekabel (LV14)
2 625 kr
2 800 kr
5 100 kr
Grundvärme: Mark/berg värmepump
Mark/bergvärmepump 3,5 alt 7 kW kopplas mot Nordic Hybrid 500, intelligent systemtank
som ger en smart och flexibel systemlösning utöver det vanliga. Sköter grundvärme för hus och
tappvarmvatten. Solfångare eller vattenmantlad kamin är lätt att komplettera till systemet.
Nordic Hybrid 500 med grundvärme mark/bergvärme
Nordic Hybrid inklusive mark/bergvärmepump 3 kW (Brine)
Nordic Hybrid inklusive mark/bergvärmepump 5 kW (Brine)
Nordic Hybrid inklusive mark/bergvärmepump 7 kW (Brine)
89 500 kr
97 500 kr
105 000 kr
Nordic Hybrid inklusive mark/bergvärmepump 3 kW (DX*)
Nordic Hybrid inklusive mark/bergvärmepump 5 kW (DX)
Nordic Hybrid inklusive mark/bergvärmepump 7 kW (DX)
84 000 kr
93 500 kr
105 000 kr
* Värmeupptagningen från mark/berg sker med kopparrör i mark. Kortare diken och lägre kostnad.
Tillval hybrid 500:
Expansionskärl 50 liter komplett (ej väggfäste)
Wilo Yonos Pico - Cirk. pump inkl. unionsventiler
Överskåp 2 200 kr
3 500 kr
1 125 kr
Alla priser avser inklusive moms
(vanligt tillval)
(vanligt tillval)
Värmepumpar
Luft/vatten värmepumpar
Nedan värmepumpar kopplas mot några av våra tankar Nordic Värmeberedare
300/500. VP stoppar automatiskt om energi kommer från sol eller kamin.
Nordic LV - V5 - 9 kW, inverter - snabbkopplingar
Nordic LV - V5 - 11 kW, inverter - snabbkopplingar 41 200 kr
48 800 kr
Nordic LV - V5 - 9 kW, inverter - Flarekopplingar Nordic LV - V5 - 11 kW, inverter - flarekopplingar 40 300 kr
43 100 kr
I leveransen ingår utedel samt komplett växlarpaket med cirkulationspump, genomströmningspatron 3 kW och
markstativ. Vid snabbkopplingar ingår färdigfyllda köldmedierör. (Finns i längder 3,4,5 och 8 meter).
Vid flarekopplingar skall vp installeras av behörig kylmontör.
Mark-/bergvärmepumpar
Värmepump med anpassad tank för ett flexibelt system. Värmepumpen kopplas direkt
mot separat hetgasslinga. Värmepumparna går även att köpa separat och kopplas då
direkt mot befintligt värmesystem eller mot befintlig tank.
Mot befintligt
system (VP)
VP inkl.
tank 500
Nordic mark/bergvärmepump - Brine 3 kW
45 700 kr
Nordic mark/bergvärmepump - Brine 5 kW49 000 kr
Nordic mark/bergvärmepump - Brine 7 kW 55 000 kr
Nordic mark/bergvärmepump - Brine 9 kW59 700 kr
Nordic mark/bergvärmepump - Brine 11 kW66 800 kr
Nordic mark/bergvärmepump - Brine 14 kW 69 200 kr
67 800 kr
71 400 kr
83 600 kr
87 500 kr
90 900 kr
95 500 kr
Nordic mark/bergvärmepump - DX 3 kW* 43 200 kr
Nordic mark/bergvärmepump - DX 5 kW* 50 500 kr
Nordic mark/bergvärmepump - DX 7 kW* 58 000 kr
Nordic mark/bergvärmepump - DX 9 kW* 59 600 kr
Nordic mark/bergvärmepump - DX 11 kW* 66 900 kr
Nordic mark/bergvärmepump - DX 14 kW* 73 500 kr
64 900 kr
77 700 kr
84 900 kr
87 500 kr
94 500 kr
99 900 kr
* Markkollektor koppar ingår i priset. 1x70, 2x60, 3x60, 3x70, 4x70, 5x70 (3,5,7,9,11 resp 14 kW)
Innehåll TIV 500: Förvärmning- och varmvattenslinga 20 meter koppar, 1x15 m hetgasslinga (3,5 kW), 2x15 m
hetgasslinga (7,9,11,14 kW), shuntpaket, 1 st elpatron 3,6 alt 9 kW, blandningsventil tappvarmvatten. 2 st termometrar samt avtappningskran, Elpatron, avtappning och blandningsventil levereras löst. Extra elpatron är tillval.
Tillval tank system:
Extra elpatron 3,4,5. 6 kW
Elpatron 9 kW
Solslinga - 10 meter/22 mm - koppar
Wilo Yonos Pico - Cirk. pump inkl. unionsventiler
Exp. kärl 50 liter (ej väggfäste)
Köldbärarsats (Exp. kärl 4l, säk. ventil, smutsfilter, avstängningar)
1 950 kr
2 150 kr
4 900 kr
3 500 kr
2 200 kr
3.125 kr
Shuntstyrningar (värmereglering)
110 smartcomfort (utomhusgivare)
2 400 kr
120 smartcomfort (trådlös inomhusgivare)
3 100 kr
130 smartcomfort (utomhus samt trådlös inomhusgivare) 3 400 kr
Alla priser avser inklusive moms
(vanligt tillval)
(vanligt tillval)
(vanligt tillval)
(vanligt tillval)
Solfångare
Nordic 4020 S - Plana
Solpaket plana - 4 m2 Solpaket plana - 6 m2 Solpaket plana - 8 m2 Solpaket plana - 10 m2 24.750 kr
30.500 kr
36.250 kr
42.750 kr
1 modul = 2 m2 (Aluminumram standard)
Övrig fakta se produktblad. För större volymer begär offert.
Nordic CPC 9+ - Vakuum
Solpaket Vakuum - 4 m2 Solpaket Vakuum - 6 m2 Solpaket Vakuum - 8 m2
30.625 kr
38.125 kr
45.625 kr
1 modul = 2 m2 (Aluminumram standard)
Övrig fakta se produktblad. För större volymer begär offert.
Leveransinnehåll paket ovan:
• Nordic 4020 S/CPC modul
• Drivpaket sol (pump, kulventiler, flödesmätare osv)
• Anslutningssats koppling solfångarrör mot moduler
• Snabb kopplingar mellan moduler
• Solfångarglykol anpassat för system
• Expansionskärl inkl. säkerhetsventil och kopplingssats mot drivpaket
• Solstyrning Resol Watt
• Kopplingssats mot tank
Tillval
Solfångarrör 20 meter, DN 16 mm.
Solfångarrör 30 meter, DN 16 mm.
Montagesats taktegel/plåt/papptak
Montagesats plant tak, mark eller fasad (0-60 grader)
Kulör svart på solfångarmodul och takfäste (Tilläggspris)
Vilpe takgenomföring (taktegel)
4.600 kr
6.700 kr
700 kr/modul
850 kr/modul
500 kr/modul
1 900 kr
Alla priser avser inklusive moms
Produkter dockning
Nedan produkter erbjuder vi om man vill komplettera sin värmepump, fjärrvärme,
elpanna osv. med kamin eller solfångare. Oftast behöver ni vår Nordic Multistyrning
och dockningstank. Nibe har inbyggd styrning av extern shunt och då behövs endast
en tillhörande dockningssats och dockningstank.
Nordic Multistyrning: Styrning som möjliggör komplettering av vattenmantlade kaminer, vedpannor, pelletspannor
och solfångare mot system som t ex fjärrvärme, bergvärme, luft/vattenvärmepump och frånluftsvärmepump . Styrning med
tillbehör är komplett monterad i elskåp/kapsling med dörr. Monteras på lämpligt ställe nära dockningstank.
Nordic Multistyrning*
12 800 kr
* Innehåller styrning corrigo, 3 givare, shuntmotor, kapsling osv.
Dockningssatser Nibe: Nibe har mjukvara som klarar att kommunicera med extern värmekälla och dockningstank. För
att möjliggöra komplettering av kamin och sol krävs dockningssats från Nibe och en dockningstank. Manualer från Nibe.
Dockningssats - Nibe frånluftsvärmepump 750*
Dockningssats - Nibe frånluftsvärmepump 370*
Dockningssats - Nibe bergvärme 1245/1255*
15.000 kr
14.700 kr
8 500 kr
* I leveransen ingår tillhörande dockningssats från Nibe samt cirkulationspump Wilo Yonos Pico samt shuntmotor.
Dockningstank: Energin måste dockas/lagras mot en tank. Vi erbjuder nedan dockningstankar på 300 alt. 500 liter med
tillval. Tida 300/500 passar bra i tvättstuga eller liknande.
Dockningstank Tida 300 - Toppansluten vit*
Dockningstank Tida 500 - Toppansluten vit*
14 300 kr
16 000 kr
* Innehåller varmvattenslinga 20 m rostfri (Tida 300) varmvattenslinga 25 m rostfri (Tida 500) , påmonterad shunt.
Tillval dockningstank:
Expansionskärl 35 liter
Expansionskärl 50 liter
1 500 kr (Vanligt tillval Tida 300)
2 200 kr (Vanligt tillval Tida 500)
Solslinga rostfri 8 meter Solslinga rostfri 12 meter 2 600 kr (Vanligt tillval Tida 300)
3 200 kr (Vanligt tillval Tida 500)
Överskåp Tida 300/500
Underskåp Tida 300/500
750 kr
1 100 kr
Leveransvillkor/Fraktpriser
Tankar, kaminer, solpaket
Kostnad: 1.000 kr/enhet inkl.moms
Mindre gods enligt separat information.
Betalningsvillkor
Privatpersoner:
10 dagar netto alt. förskott
Företag:
30 dagar netto efter godkänd kreditprövning.
Exempel:
Vid köp av tank, solpaket och kamin blir
fraktkostnaden 3.000 kr
Installation
Ingen installation ingår.
Leveranstid
2-6 veckor från avrop
Priser
Priserna är inklusive moms
Nordic Värmesystem AB
Kyrkogatan 5 A · 972 32 LULEÅ · Telefon: 0920-22 31 30 · Fax: 0920-22 03 30 · Epost: [email protected]
www.nordicvarmesystem.se

Similar documents