Mat/Hälsa/Storkök - Blekinge folkhögskola

Transcription

Mat/Hälsa/Storkök - Blekinge folkhögskola
Blekinge
folkhögskola
M AT / HÄ L S A / S TO RKÖK
Mat/Hälsa/Storkök
För dig som är intresserad av att laga mat och vill
undersöka sambandet mellan det vi äter och hur vi
mår. För dig som är intresserad av var maten kommer ifrån och vill lära dig laga mat från grunden.
Du kommer att få en inblick om hur arbete i
storkök fungerar. Kursen ger även en god grund för
vidare studier inom mat/hälsa-området.
möjligaste mån använda närodlat. Du kommer att
praktisera i skolans matsal som har lunchgäster
varje dag. Här får du erfarenhet av hur arbete i
storkök går till och prova på olika sysslor såsom
salladsbuffé, matlagning, bakning och
matsalsservice.
Kursinnehåll
Matlagning/livsmedelshantering
Näringslära
Hälsa
Kultur/miljö
Praktik produktionskök
Projekt/tillval se under Tillval
Förkunskaper
Inga förkunskaper behövs men ett stort intresse
för mat- och hälsafrågor.
Behörighet
Du får ett intyg på ämnesinnehåll och antal
timmar efter kursens slut.
Om du behöver ett eller två behörighetsgivande
ämnen kan du läsa in dessa som schemalagda
tillval en dag i veckan, se under rubriken Tillval.
Arbetssätt
Teoretiska kunskaper omsätts hela tiden i den
praktiska matlagningen. Du har stora möjligheter
att påverka innehåll och arbetssätt. Vi utgår från
råvaran vid matlagningen. Vi följer årstider/säsong.
Vi undersöker naturens eget skafferi. Vi försöker i
Matlagning/Livsmedelshantering
Kunskapen om råvaran till den färdiga maträtten.
Mat för olika behov t ex matallergier, vegetarisk
mat mm. Mat för olika tillfällen till exempel fest,
husmanskost, högtider och liknande. Termin ett
börjar vi med grunderna i matlagningen. En del
av termin två planerar vi tillsammans för att du
och gruppen skall kunna utvecklas, men även för
att dina intressen skall kunna tillvaratas. Viss tid
förlagd i skolans produktionskök.
Näringslära
Sambandet mellan mat och hälsa. Våra näringsämnen. Matens bearbetning i kroppen. Våra
matvanor, livsmedelsval och måltider. Matsedelsplanering. Näringsdata.
Hälsa
Maten och hälsan. Hälsa ur olika perspektiv.
Hälsa för kropp och själ. Möjlighet att prova på
olika fysiska aktiviteter/friluftsliv.
Kurslängd: 38 veckor
Kursstart: Mitten av augusti. Utbildningen startar
inte vid för lågt deltagande.
Tillval
En dag i veckan har vi tillval och då kan du välja
bland följande tillval: Engelska 5-6, Fiskevård,
Konst, Matematik 1-2, Mat och Hälsa,
Naturkunskap 1-2, Naturvetenskaplig inriktning
(Ma, Nk2), SO-inriktning (Sh, Hi, Re),
Svenska 1-3, Svenska som andra språk, Textil
(Läs mer om tillvalen på separat bilaga i
ansökningsblanketten.)
Vill Du veta mer? Prata med Pia Sandin eller
Monica Lindqvist, telefon 0457- 73 18 76
Kultur och Miljö
I detta ämnet jobbar vi både praktiskt och
teoretiskt med:
• Mat och matvanor i vårt land
• Mat och matvanor i andra kulturer
• Maten genom tiderna
• Maten i framtiden
• Maten och miljön
• Våra traditioner och högtider
Reservation för förändring.
Blekinge folkhögskola, 372 60 Bräkne-Hoby. Telefon: 0457-73 18 60. E-post: [email protected] Internet: www.blekingefolkhogskola.se