FA46 - Draper Solskydd

Transcription

FA46 - Draper Solskydd
FA46
terrassmarkis
• Dukbalk underlättar vid trångt utrymme
• Öppen konstruktion, tak som tillval
• Erbjuds i bredder upp till hela 700cm
• Robust konstruktion i aluminium
• Stort utbud av tåliga markisvävar
dd
tar b
o rt u p p till
90
%
a
s t r å la
V is s t e d u a tt r ä
t
n in
ts
de
ol
v
y
sk
ni
v
ör
i!
nde värm
e
em
ä n k p å m ilj ö n
! T
-
de
t
Dukbalken gör att FA46 är ett bra val för installa-
th
Dukbalk
t
g
di
FA46 är en öppen markis som ger
mycket bra skuggning och är utrustad
med underlättande dukbalk. Modellen
passar utmärkt på smala terrasser eller
balkonger.
tion mellan dörr och takfront och ovanför exempelvis altandörren. Denna konstruktion möjliggör
frigång för altandörren, detta tack vare att markisen vinklas neråt en bit från fasaden.
Konstruktionen
Montering
FA44 har en öppen konstruktion vilket innebär att
Den synliga bärprofilen gör monteringen enkel
modellen har en synlig bärprofil. En skyddande
och flexibel. FA46 kan monteras både på vägg
takprofil att montera ovan finns som tillval. De
eller under tak och snyggt designad konsol ingår.
flesta hårdvarudelarna är tillverkade i strängpres-
Vid väggmontering kan även takprofil väljas till
sad underhållsfri aluminium. Välj profiler i vit, svart,
som skydd för markisen.
silvermetallic eller speciallackad aluminium. Till de
allra största bredderna rekommenderas tillva-
Markisväven
let glidstödlager som ger stöd åt markisväven i
Väven är tillverkad av en akrylfiber som motstår
ihoprullat läge för att undvika att väven sackar.
vatten, mögel och röta. Vävens kvalitet tillsam-
Som tillval finns också pitcharm vilket möjliggör
mans med hårdvarans gedigna konstruktion bor-
höjdledsjustering av markisen i utfällt läge för att
gar för en långlivslängd.
FA46 med dukbalk möjliggör frigångf för dörr.
optimera skuggeffekten.
©Draper Europe AB 140225
Draper Europe AB
www.drapersolskydd.se
FA46
Kraftiga vikarmar med band ger extra lång livslängd och styrka.
Installation
Mjukvara
• Monteras med konsoler i vägg, tak eller takstol.
• Markisväven är tillverkad av 100% akrylfiber och
är teflonimpregnerad mot smuts och vatten.
• Brett urval färger och mönster.
Hårdvara
• Stativ i underhållsfri strängpressad aluminium
• Profiler erbjuds i silvermetallic , vit, svart och
pulverlack med möjlighet till färganpassning.
• Stålbalk för upphängning.
Tekniska detaljer
• Med dukbalken förskjuter man fallvinkeln på
väven, vilket innebär att man får högre i tak.
Pitcharm för justering i höjdled finns som tillval.
FA46
terrassmarkis
Manövrering:
Manuell vev (grundutförande)
Kabelmotor, Radiomotor eller iO
- välj till önskad styrning; sol- och
vindsensor, fjärrkontroll el väggbrytare
Maxbredd:
700 cm.
Minsta bredd:
Utfall 160 cm= 227,2 cm
Utfall 200 cm= 270,2 cm
Utfall 250 cm= 320,2 cm
Utfall arm:
160, 200, 250, 300, 350, 400 cm.
Medföljande insästning:
Designkonsol för vägg eller tak.
Markisväv:
100% akrylfiber och teflonimpregnerad mot smuts och vatten.
Stort utbud av kulörer och mönster.
Tillval:
Pitcharm
Teleskopstag, 1500-2500mm
Glidstödlager (rek. 2st/ konsol)
Ställb. beslag för monteringskonsol
Viktfördelningsplatta i stål
Distans för konsol (2st/ konsol)
FA46 takmontering.
FA46 väggmontering.
Utfall 300 cm= 370,2 cm
Utfall 350 cm= 420,2 cm
Utfall 400 cm= 470,2 cm
Draper Europe AB
www.drapersolskydd.se