Mer info

Transcription

Mer info
Villa Discovery
Fakta
• Yta 86.7 m² på bottenplan och 63.6 m²
på övre plan
• Husbredd 7.84 m, huslängd 12.19 m
• Takvinkel 45 grader (38/45 grader på vinkel/kupa)
• Bygghöjd 3.50 m, nockhöjd 7.40 m
(4.80 m resp 6.5 m på vinkelbyggnad)
• Rumshöjd bottenplan - 2.5 m, övre plan 2.4 m
6
Övre plan
1
5
2
4
3
1
2
3
4
5
6
-
Sovrum 11.7 m²
Klk 5.6 m²
Badrum 13.5 m²
Sovrum 8.9 m²
Sovrum 8.5 m²
Alllrum 13.3 m²
Entréplan
1
2
7
3
4
5
6
I villa Discovery välkomnas man av en luftig entré med
en vinkelställd trapp och dubbla ingångar till den öppna
planlösningen mellan kök, matplats och vardagsrum.
På bottenvåningen finns dessutom ett kontor/gästrum
samt wc med dusch och tvättstuga med groventré.
På övre plan finns ett större sovrum med tillhörande
klädkammare där det finns möjlighet att lägga ett
tvättnedkast till tvättstugan. Från detta sovrum finns en
egen anslutning till badrummet.
Allrummet blir en lugn och avskild plats för tv eller kanske
lekavdelning för barnen. Till sist två mindre sovrum som
ligger avskilt från det stora sovrummet.
1
2
3
4
5
6
7
-
Vardagsrum/matplats 26.6 m²
Kök 20.0 m²
Tvätt med groventré11.0 m²
Entré 9.9 m²
Wc med dusch 5.4 m²
Kontor 7.6 m²
Möjlighet till förråd under trapp
Planritning är ej skalenlig
Priser (inklusive moms):
Byggsats
Dörr & fönster paket
Trapp paket
Materialpaket - puts
- " - panel
Kontakta
Kontakta
Kontakta
Kontakta
Kontakta
Bosum
Bosum
Bosum
Bosum
Bosum
OBS! Transportkostnader tillkommer
Se
Se
Se
Se
bilaga
bilaga
bilaga
bilaga
-
"Byggsats" vad som ingår
"Dörr & Fönster paket" vad som ingår
"Trapp paket" vad som ingår
"Materialpaket" vad som ingår
Priser gäller tills vidare enligt prislista BB 2014-06
BoSuM förbehåller sig att ändra pris på byggsats
för eventuell konstruktionsförändring.
Bilaga - Byggsats
Byggsatsen består av två olika delar, väggstomme och takstomme.
I nedanstående tabell listas vilket material som ingår i dom olika
delarna som utgör det täckta huset.
2
Väggstomme (yttervägg samt vissa innerväggar)
300-Block
450-Block
600-Block
300H-Block hörn
6
450H-Block hörn
600H-Block hörn
100 x 150 Syll, L=2600 mm (1)
75 x 150 Hammarband, L=2600mm (2)
200 x 150 Balk ovan fönster (3)
4
4 x 40 x 2000mm plywoodremsor (4)
Vindskydd typ Mataki (5)
1
12mm OSB Platta (6)
12mm Plywood vertikalt i fönster och dörröppningar (7)
Takstomme
13
Takstolar (8)
Limträbalkar (9)
16
Pelare (10)
22 x 530mm råspontluckor (11)
Underlagspapp MB 350 15x0,67 (12)
25 x 50 ströläkt
50 x 50 OH trekantsläkt (13)
Drevning till fönster -och dörrar
12 mm plywoodremsa
Ankarskruv
BMF vinklar (14)
Dragstål med erfoderlig infästning (15)
Gavlar färdigklädda med plywood och utegips (16)
3
7
5
8
9
10
12
11
15
14
Bilaga - Dörr & Fönster paket
Dörr & Fönster paketet innehåller förutom fönster och ytterdörrar allt
infästningmaterial samt låssats Assa 2002 och vit dörrstopp.
Dörrar
Dörr och groventré (där det finns med) med dörrtyper från svensktillverkade
dörrar enligt ritningar.
Utförande
Vitlackad in/utsida (NCS 0502Y) . Låspaket Assa 2002, dörrstopp till alla dörrar.
Klarglas då glasruta sitter i dörr.
Tillval
På leveransbekräftelsen för dörrar finns ett stort antal dörrmodeller att välja
mellan. Här väljs även speciell kulör och typ av glas och trycken samt andra
val på utförandet.
Fönster
Svensktillverkade träfönster med lösa spröjs enligt husmodell.
Utförande
Vitlackad insida/utsida NCS0502Y rundad invändig profil. Klarglas i alla fönster.
Fasta fönster och vridfönster (öppningsbara), enkelfönsterdörr, dubbelfönsterdörr
samt skjutdörr enligt ritning.
Tillval
På leveransbekräftelsen för fönster kan träfönster bytas ut till aluminium utsida,
färger kan anges invändigt och utvändigt. På wc & bad kan andra glastyper väljas
t.ex råglas. Spårning i fönster för ev invändig smyg samt andra val på utförandet.
Önskade tillval av Fönster & Dörr paketet
Tillsammans med avtalshandlingarna så ligger en leveransbekräftelse med där
byggherren gör sina tillval på dörrar och fönster som efter signering skickas till
BoSuM.
Efter att denna bekräftelse har mottagits av BoSuM så skickas en tilläggsorder till
byggherren på gjorda förändringar.
Ingår EJ i detta paket
Fönsterdörrar är förberedda för låssats men behöver kompletteras med dörrkista,
kontakta lokal låssmed för detta. Innerdörrar och takfönster ingår EJ.
Bilaga - Trapp paket
Trapp till 1,5 och 2 planshus ligger med i detta "Trapp paket" från
Drömtrappor som finns som tillval till byggsatsen.
Standard
Tillval
Standardutförande
Öppen trappa med plansteg och handledare (ekliknande) lasyr på
plansteg och handledare, rostfria räckesståndardelare, övrigt i (vit) lasyr.
Tillval
Till standardlösningen finns ett antal olika tillval att göra såsom
sättsteg, ytbehandlingar, blocksteg, stegprofiler, belysning o.s.v.
Önskade tillval av Trapp paketet
Tillsammans med avtalshandlingarna så ligger en leveransbekräftelse
med där byggherren gör sina tillval på trappen som efter signering
skickas till BoSuM.
Efter att denna bekräftelse har mottagits av BoSuM så skickas en
tilläggsorder till byggherren på gjorda förändringar.
Bilaga - Materialpaket
Följande material ligger med i materialpaketet som finns som tillval
till byggsatsen. Detta materialpaket kommer från XL Bygg.
Yttervägg
Åldersbeständig plastfolie
Gipsskivor
Isolering i gavelspets
Mellanbjälklag / balkar
(1,5 & 2 planshus)
Spånskiva
Trälim
Golvbjälkar 45x220
Trampljudsisolering
Glespanel
Gipsskivor
Yttertak sammansatta
Betongtakpannor 2-kupiga, svarta
Nockpannor, svarta
Nockbräda
Bärläkt
Taklagskomplettering
Luftningsläkt
Masonite hård (för luftning)
Isolering snedtak
Åldersbeständig plastfolie
Glespanel
Gipsskivor
Takfot och gavlar
Takfotskil
Takfotspanel eller pannbräda
(beror på hustyp)
Underslag eller öppen takfot
(beror på hustyp)
Insektsnät
Vindavledare
Fasadbeklädnad
150mm isolering
Serpo Fasadsystem
(puts på mineralull)
inkl allt ingående material
Alternativ beklädnad
Utfackningsregel
95mm isolering
80mm västkustskiva med vindskydd
Distanser för spikläkt
Spikläkt
Stående slätspontad panel 22x120 el
liggande enkelfasad falspanel 22x120
Utv.foder & smyg för fönster & dörrar
Innerväggar
Gipsskivor
Väggreglar
Syll/Hammarband
Ljudisolering
Tillval
Tillsammans med avtalshandlingarna så ligger en leveransbekräftelse
med där byggherren gör sina tillval på materialen takpannor (färg,typ) &
ytbeklänad (puts, panel) som efter signering skickas till BoSuM.
Önskade tillval av Material paketet
Efter att denna bekräftelse har mottagits av BoSuM så skickas en
tilläggsorder till byggherren på gjorda förändringar.
Bilaga - Blockplan
Exempel på den detaljerade blockplanen som följer med vid
leveransen av din byggsats.
Bilaga - Sprängskiss
Bilden nedan illustrerar vad som ingår i BoSuM´s byggsats.
7
8
9
6C
10
6A
6B
3
4
2
5
1
1. Syll
2. GDS-block
3. Balkar - över öppningar för fönster/dörrar
4. Hammarband
5. Dragstag - att dra ihop blocken med
Gavel sammansatt av tre olika skikt
6.A Gavel - klädd med 9 mm utegips
6.B Gavel - av 21 mm plywood
6.C Trästomme gavel
7. Limträbalk
8. Takstolar
9. Råspontluckor
10. Papp