Psykeveckan 2016 program Umeå

Transcription

Psykeveckan 2016 program Umeå
Se livets möjligheter!
Psykeveckan
Västerbotten
V45
7 – 13 november 2016 i Umeå
”
Det ska inte
ses olika att
ha ont i själen eller
att ha ont i ryggen
Psykeveckan
syftar till att öka förståelsen för och
kunskapen om psykisk ohälsa, med
hjälp av föreläsningar, kulturella
aktiviteter och andra arrangemang
Psykeveckan är ett samarrangemang mellan:
ABF, Autism – och Asbergerförbundet, Brukarföreningen
Riksförbundet för Social och Mental hälsa/RSMH/Umeå,
FMN – Föreningen mot narkotika, Folkhälsoenheten/
Västerbottens läns landsting, Föreningen Attention,
Habiliteringscentrum/Västerbottens läns landsting,
(H)järnkoll, Hälsa 2020, Ideella föreningen Kärngården,
Må bra Festivalen, Noaks Ark, Schizofreniförbundet/IFS,
Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum i Västerbotten/
Region Västerbotten, Personalkooperativet Kärngården,
Socialtjänsten/Umeå Kommun, Studieförbundet Vuxenskolan,
Svenska Kyrkan, Umeå Universitet
SOCIALPSYKIATRISKT
KUNSKAPSCENTRUM
I VÄ ST E R B OT T E N
Välkommen, arrangemangen riktar sig till alla intresserade!
Måndag 7 november – Äldre och psykisk ohälsa
Fredag 11 november
15.00-15.15 Inledning av Psykeveckan
14.00-15.00 Kulturmöte eller kulturkrockar?
Diana Holma, Kriminalvårdschef
15.15-16.00 Psykisk ohälsa har ingen ålder!
Susanne Rolfner Suvanto, särskild utredare – nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen, Socialdepartementet
16.00-16.15 Paus – Kaffe och förfriskningar finns att köpa
16.15-17.00 Psykisk ohälsa har ingen ålder! fortsättning…
Lokal: Väven, Kafé Fika! (Öppen scen)
18.30-19.30 Spring Kent, spring!
Kent Lundholm, författare och journalist, berättar om
sitt eget liv, om att överleva och att aldrig ge upp.
Lokal: Multisalen plan 4, Väven, Umeå stadsbibliotek
Pris: biljetter 60 kronor säljs i kulturreceptionen
Hur undviker man ”vi och dom” problematiken?
Nora Tabbouche
Lokal: Kärnhuset, Dunkersgatan 1
18.00-19.10 Mitt liv som Zucchini
Animerad film av Claude Barras, Frankrike 2016, 66 min, franskt tal, svensk text
Lokal: Folkets Bio, Väven. Biljettpris: 70kronor
Lördag 12 november
13.00-14.00 Den långa resan från hat till kärlek
Tisdag 8 november – När normen skaver
12.15-13:00 Psykisk ohälsa i ett livsloppsperspektiv
Anne Hammarström, professor och överläkare i
folkhälsa och klinisk medicin
Lokal: Frälsningsarmén, Kungsgatan 47 B
Sergio Gonzales, ger sin livsberättelse om droger,
kriminalitet och utsatthet.
Lokal: Aspgården, Ramljusallén 5, Umedalen
11.00-17.00 MåBraFestivalen
Program finnas på webbplatsen:
mabrafestivalen.wordpress.com
Lokal: Nolia
18.00-20.00 Från han till hon. Ann-Christines resa till sig själv
Ann-Christine Ruuth, föreläsare, inspiratör, präst och
transperson. En gång hette jag Åke, nu är jag Ann-Christine
Lokal: Väven Kafé Fika! (Öppen scen)
Söndag 13 november
14.00-15.00 Från övergrepp till grepp om livet
Onsdag 9 november – Substansbruk och psykisk
ohälsa – vägen ut
13.00-13.15 Utdelning av DELA-priset till möjliggörande arbetsgivare
DELA-priset delas årligen ut till en arbetsgivare som utmärkt sig genom att erbjuda personer med psykisk
ohälsa delaktighet i arbete. Prisutdelare Andreas Lundgren, ordförande i Individ- och familjenämnden, Umeå Kommun
13.15-15.00 Drogerna, nätdrogerna och missbrukets helvete
André Bengtsson, projektledare ABF Norr. André har
egen erfarenhet av missbruk och psykisk ohälsa.
18.00-20.00 Att leva med missbruk i sin närhet – ett
anhörigperspektiv
Peter Lindberg, ordförande i FMN
En fängslande och gripande berättelse av Gunilla
Brändström. Hon berättar om sin livsresa fylld av
förnedring, förtvivlan och skam och om vägen till
hopp, livslust och arbetsglädje.
Lokal: Kärnhuset, Dunkersgatan 1
15.00-17.00 Att inte beröva människor hopp!
Samtal mellan aidsaktivisten, diakonen Steve Sjöqvist
och sjukhusprästen Lars Segerstedt. Ett samtal om
hopp med utgångspunkt kring Steves liv med HIV.
Kaffe och förfriskningar finns att köpa
Lokal: Umeå Stadskyrka
Hemsida
Facebook
Lokal: Väven, Kafé Fika! (Öppen scen)
Torsdag 10 november – Ett samhälle för alla
13.00-14.00 Psykisk ohälsa och utanförskap
Jimmie Trevett, förbundsordförande RSMH föreläser om jämlik vård, attityder och möjligheter inom psykiatrin
14.30-16.00 Alla är inte som alla, men lika viktiga.
Vår fantastiske David, tonåring med autism
Marianne B Jonsson och Ausa Jonsson
18.00-20.00 I väntan på ett liv, teaterföreställning och filmvisning
Teatergruppen Tro, hopp och mod
Lokal: Väven, Kafé Fika! (öppen scen)
Arrangemangen är kostnadsfria om inget annat anges!
Kontaktperson vid eventuella frågor: Helena Jokinen,
[email protected], 076-766 57 29
Program finns på webbplatsen: www.socialpsykiatri.se
eller gå in på vår Facebook: facebook.com/psykeveckan
För att öka tillgängligheten webbsänds markerade
föreläsningsblock via Psykeveckan på Facebook

Similar documents