Styrelsens och ledningens kvalifikationer

Comments

Transcription

Styrelsens och ledningens kvalifikationer
 2015-08-12
Styrelseledamöternas och förbundsdirektörens
kvalifikationer
Styrelsen
Alf Carlsson, ordförande
Bakgrund arbete: VD i tekniskt konsultföretag.
Erfarenheter: Ordförande i MBF, ekonomiskt och tekniskt förvaltningsföretag.
Ordförande i MBF Bygg AB, Ordförande i IFK Västerås, Ordförande i tekniskt konsultföretag.
Ordförande i patientförening, Ledamot i ett antal företag och föreningar.
Övriga kvalifikationer: Nu enbart engagerad i PCF.
Calle Waller, vice ordförande
Utbildning: Fil kand, leg psykolog.
Bakgrund arbete: Psykolog, linjechef inom Arbetsmarknadsverket, konsult EU-frågor,
egenföretagare.
Övriga kvalifikationer: Förbundets representant i Nationella Prostatacancerregistret, i arbetsgruppen
för utformning av Nationellt Vårprogram för Prostatacancer mm.
Jan Frick
Utbildning: Realskola. Handelsutbildning
Bakgrund arbete: Fritidschef kommunal förvaltning 8 år. Egen företagare 23 år.
Övriga kvalifikationer: Ordförande i Barn och Baby under 20 år, branschorganisation för
leverantörer och detaljister inom barn och babyprodukter. Ordförande i Prostatacancerföreningen
ProVitae Kristianstad.
Stig Hanno
Utbildning: Socionom, förvaltningslinjen.
Arbete: 4 decennier som chefstjänsteman, främst i Stockholms stad, inom områdena stads- och
trafikpolitik, miljöpolitik, socialpolitik (äldreomsorg, barnomsorg, socialtjänst, handikappomsorg),
integrations- och arbetsmarknadspolitik.
Övriga kvalifikationer: Styrelsearbete i organisationer som arbetat med sjukvård och socialt arbete
(Ersta diakoni, Stora Sköndal ), hembygdsfrågor samt lokalpolitik. Ordförande i större EUfinansierade utvecklingsprojekt och ledamot i Eurocities sociala kommitté.
Kent Lewén
Utbildning: Teknisk utbildning
Bakgrund arbete: Lärare, kommunalråd
Erfarenheter: Ordförande i en rad kommunala nämnder, föreningar och organisationer samt i företag
Övriga kvalifikationer: Ordförande i Prostatacancerföreningen Viktor, tidigare patientföreträdare i
RCC syd samt numera patientrepresentant i Nationella Prostatacancerregistret.
Lennart Lindow
Utbildning: Treårigt gymnasium,
Bakgrund arbete: Posten personaladministratör, Egenföretagare med egen butik sedan 1984.
Övriga kvalifikationer: Ordförande Jämtgubben, Ordförande IFK Östersund i 20 år, medlem och
uppdrag i Odd fellows, och medlem i Frimurarna Östersund.
Leif Näckholm
Utbildning: Fyraårigt Gymnasium Teleteknisk Linje, Marknadsekonom DIHM.
Bakgrund arbete: Militär och radioassistent inom Flygvapnet, Radiotelegrafist Broströms Rederi
AB, Säljare till industrin och grossister Tyco, Molex, Fläkt, AmuGruppen, Datavaruhuset, Data
Centrum och Panduit, Egenföretagare sedan 2002 försäljning av hus Kontio och Finndomo, Säljer
även kosttillskott GNLD.
Övriga kvalifikationer: Talar och skriver på Svenska, Engelska och Finska. Aktiv inom
föreningslivet sedan 1981 inom alla de sysslor som finns i styrelsen. Var med i starten av Pcf
Norrsken 2007 som kassör och vice Ordförande. Ledamot OKQ8 Distriktsråd, Ledamot
Valberedningen Sveriges Motorcyklister. RCC Norr patientråd, RCC Norr Prostataprocessgrupp,
RCC-gruppen PCF, Läkemedelsgruppen PCF
Christer Petersson
Utbildning: Handelsutbildning, datautbildning
Bakgrund arbete: Datachef Atlas Resor AB, Kanslichef Göteborgs Fotbollsförbund
Övriga kvalifikationer: Ordförande i Götahed/Färjenäs IF, Ordförande i Lundby IF, Ordförande i
Prostatacancerföreningen ProLiv Väst.
Bernt Åslund
Utbildning: Apotekare, Farmacie doktor
Bakgrund arbete: 20 år på olika ledande befattningar inom Apoteket AB. Dessförinnan
universitetslektor på Farmaceutiska Fakulteten, Uppsala Universitet
Erfarenheter: har under många år varit aktiv i styrelserna för olika föreningar. De senaste åren vice
ordförande inom Röda Korsets Uppsalakrets.
Förbundsdirektör
Torsten Tullberg
Utbildning: Jur kand, div kurser i upphovsrätt, marknadsföring, PR-information,
massmediarelationer, prissättning och strategisk marknadskommunikation. Utbildning till militär
Personalvårdsassistent.
Bakgrund arbete: Jurist Stockholm Hantverksförening, 5 år, Biträdande direktör Arkitektföretagens
branschorganisation 3 år, Marknadschef Mekanförbundet 7 år, Marknadschef Teknikföretagen (fd
Sveriges Verkstadsindustrier) 3 år, VD och varumärkesstrateg Tullbergs Kommunikationsbyrå AB
20 år
Erfarenheter: Varit styrelseledamot i Distriktarbetsnämnden (Arbetsförmedlingen Stockholm),
SAA-Rådet (Rådet för samarbete Skola och Arbetsliv), Arkitekturmuseets Vänner, Svensk Form,
Svensk Industridesign, varit ordförande Konsthantverkets Vänner och Marabouparkens Vänner
Övriga kvalifikationer: Genomfört ett antal större EU-projekt. Stort kontaktnät inom
regeringskansli/departement och myndigheter samt utbildningsvärld och gastronomi. Ledamot av
Lilla Sällskapet, (ett av världens äldsta gastronomiska sällskap).