TBE Mona Insulander Epidemiolog

Comments

Transcription

TBE Mona Insulander Epidemiolog
TBE
Mona Insulander
Epidemiolog/Smittskyddssjuksköterska
Smittskydd Stockholm
2015-11-19
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
Vaccinationstäckningsstudie SLL
2013
53% vaccinerade totalt, fått minst en dos TBE-vaccin
63% av de med högrisk exposition vaccinerade, varav ca 70%
hade tre vaccindoser eller fler
37% (42%viktat) av de som vistas i naturen i högrisk område
är inte vaccinerade
2015-11-19
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
Vaccinationstäckningsstudie SLL 2013
multivariatanalys
Ökad sannolikhet att vara vaccinerad om
• Högriskexponerad
• Ålder> 60 år
• Högre inkomstgrupp
• Född i Sverige
H. Hervius-Askling et al. Vaccine 2015
2015-11-19
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
Varför har man valt att inte
vaccinera sig
• Att de inte upplevde att de hade någon risk att få
TBE, trots att de uppgivit att de vistas mer än 2
veckor i naturen i riskområden.
• Att det var för dyrt att vaccinera sig.
• Att de inte haft tid.
• Att de var oroliga för biverkningar av vaccinet.
H. Hervius-Askling et al. Vaccine 2015
2015-11-19
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
Vaccinationstäckningsstudie SLL
2013
• TBE-incidens 2013: 4,5/ 100 000, baserat på
antalet fall när man inte hade tagit hänsyn till
vaccinationstäckningen.
• Baserat på studien och viktade SCB
populationsdata:
TBE -incidens hos ovaccinerade; 8,5-12/100 000
den högre siffran hos personer över 60 år
H. Hervius-Askling et al. Vaccine 2015
2015-11-19
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
TBE, tick-borne encephalitis,
fästingöverförd hjärninflamation
Inkubationstid: 1-2 (4) veckor
Symtom: huvudvärk, muskelvärk, trötthet,
feber som kvarstår ca 1 vecka (1-8 dagar)
=viremifas
Efter ett veckolångt intervall (kan variera)
återinsjuknar ca 30% med tecken på afasi
minnes- och koncentrationsstörningar,
medvetanderubbningar
2015-11-19
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
Klinisk bild
• De flesta blir helt återställda men 30-40% får
långdragna besvär med koncentrations- och
minnesstörningar, balansstörningar, huvudvärk,
talsvårigheter och hörselpåverkan.
• Ca 10% får svåra neurologiska skador
• 2-6% bestående skador
• 1-2% dör (0,5% i Sverige, 1 vartannat år)
• Genomgången sjukdom ger immunitet.
2015-11-19
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
Diagnostik
Förekomst av IgM antikroppar i serum riktade
mot TBEV-antigen.
IgM antikroppar kan påvisas 0-4 dagar efter
meningoencefalit insjuknandet
Korsreaktion med andra flavivirus ( dengue feber,
gula febern, japansk encefalit och West -Nile)
2015-11-19
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
Vaccinationsgenombrott eller
vaccinationsreaktion
• TBE-insjuknande kan inträffa trots tidigare fullgod
vaccination.
• Hos tidigare TBE vaccinerade kan serologin,
särskilt tidigt i sjukdomsförloppet, misstolkas
som genomgången vaccination istället för akut
TBE.
• En vaccinreaktion kan också ibland misstolkas
som akut infektion.
2015-11-19
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
Vaccinationsgenombrott
• Tidigt IgG (ELISA)
• Tidigt neutraliserande antikroppar
• Långsam utveckling av IgM
• Liknar ej ”normalt” antikroppssvar vid TBE
IgM, sena NT)
(tidigt
• Kan lätt tolkas som ”gammal immunitet”
2015-11-19
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
Vaccinationsgenombrott
I Europa är det bara Sverige och Österrike som
följer vaccinationsgenombrott, och i Sverige är
4-8% av de insjuknade fullgott vaccinerade.
Positivt neutralisationstest är idag den bästa
markören för att mäta immunitet för TBE. Denna
analys görs endast på Folkhälsomyndigheten vid
speciella frågeställningar tex vid misstanke om
vaccingenombrott. Höga IgG-titrar mätt med ELISA
behöver inte betyda att patienten är skyddad mot
TBE.
2015-11-19
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
•
Klinisk anmälan senast 14
dagar efter att diagnosen
Ange sannolik smittort
så exakt som möjligt
ställts
• Känt fästingbett; var, när?
• Vistelseort/er och vistelselängd inom 30 dagar
före insjuknande
• Tidigare TBE-vaccination: antal doser och
tidpunkt för vaccinationerna
Ange gärna senaste
vaccinationsställe/mottagning
2015-11-19
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
TBE-vaccin – rekommendationer i SLL
• fast boende och sommarboende samt
personer som vistas i skog och mark i
områden med smittrisk, se kartan
• resenärer som skall vistas i skog och mark
på Åland, i Baltikum eller i särskilda
riskområden i Centraleuropa eller
Östeuropa
2015-11-19
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
2015-11-19
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
Vaccinationsschema< 60 år
Avdödade vaccin
Grundvaccination = 3 doser:
1
Dag 0
2
Efter 1-3 mån
Påfyllnadsdoser
Dos 4 ges efter 3 år.
3
I god tid inför kommande
säsong
FSME: 5-12 mån efter dos 2
Encepur: 9-12 mån efter dos 2
Därefter kan intervallet förlängas till 5 år oavsett ålder
2015-11-19
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
TBE –vaccin till barn
• Kan ges från 1 års ålder om barnet vistas i
riskområde.
• Få fall under 3 år men möjligen viss underdiagnostik
• Ger generellt ett bra skydd mot sjukdom hos barn
• Risken för svår sjukdom ökar med stigande ålder
2015-11-19
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
TBE hos barn 2004-2008
- uppföljningsstudie
•
•
•
•
66 barn i SLL
TBE med CNS påverkan
3-17 år
Tid från diagnos 4,2 år (2-7)
• 2/3 hade kvarstående fr.a kognitiva problem men
även huvudvärk
• Ingen skillnad mellan kvarstående symptom och
grad av symptom initialt
• Ingen korrelation till ålder eller tid till uppföljning
• Mer symptom hos flickor!
Fowler et al. J Pediatrics 2013
2015-11-19
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
Personer som fyllt 60 år
när vaccination mot TBE påbörjas
• Intervallet mellan första och andra dosen bör inte vara
kortare än 1 månad
• En tredje dos ges två månader efter dos 2 för att stärka
skyddet i denna åldersgrupp
• Ytterligare en dos ges inför kommande fästingsäsong för
att fullfölja grundvaccineringen som då innefattar 4 doser
0, 1, 3 och 5-12 månader
2015-11-19
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
Vaccinationsschema för personer som är 60 år eller
äldre när vaccination mot TBE påbörjas
Grundvaccination = 4 doser:
1
Dag 0
2
1 mån
3
3 mån
4
I god tid inför kommande säsong
FSME: 5-12 mån efter dos 3
Encepur: 9-12 mån efter dos 3
Påfyllnadsdoser :
Dos 5 ges efter 3 år
Därefter förlängs intervallen till vart 5:e år
2015-11-19
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
Personer över 60 år som inte fått 4 doser som
grundvaccinering
Personer som redan fyllt 60 och inte erhållit 4
doser totalt kan komplettera med ytterligare en
extra dos inför nästa säsong även om intervallen
blir längre.
• Man kan lägga till en extrados minst två månader
efter dos två, tre eller fyra i det ordinarie
schemat.
• När personen erhållit totalt fem doser, oavsett
intervall, fortsätt med boosterdos vart 5e år
2015-11-19
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
Vid avvikelse från rekommenderat
vaccinationsschema
• Friska yngre personer kan fortsätta med
vaccinationsschemat oavsett intervall till
föregående dos/doser
• Personer >60 år eller med nedsatt immunförsvar
på grund av medicinering eller sjukdom måste
bedömas individuellt utifrån varje enskilt fall. Här
bör man vara mer liberal med att börja om när
det gått mer än ett år sedan första dosen
2015-11-19
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
TBE vaccination
Undvik snabbvaccination
Två dosschema med förkortat intervall ger ett sämre
skydd på sikt
Tre dos snabbschema bra men ger bara marginell
tidsvinst
Amning utgör inget hinder för vaccination
Vaccination under graviditet kan göras om risken är hög
att insjukna i TBE just under den tiden men kan i övrigt
vänta till efter förlossningen. Given TBE-vaccination innan
graviditeten är känd utgör inget problem i sig.
2015-11-19
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
Vid avvikelse från rekommenderat
vaccinationsschema
• Friska yngre personer kan fortsätta med
vaccinationsschemat oavsett intervall till
föregående dos/doser
• Personer >60 år eller med nedsatt immunförsvar
på grund av medicinering eller sjukdom måste
bedömas individuellt utifrån varje enskilt fall. Här
bör man vara mer liberal med att börja om när
det gått mer än ett år sedan första dosen
2015-11-19
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
Utbytbarhet mellan vacciner
•
•
•
•
Helst samma vaccin för de 2 respektive 3
första doserna i snabbvaccinationsschema
de 2 första doserna i ett vanligt grund
immuniseringsschema
dosen efter ett år och boosterdoser bör kunna
ges med annat vaccin
Vid vaccinationsbrist är det bästa alternativet
att använd det vaccin som finns tillgängligt.
2015-11-19
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
www.smittskyddstockholm.se
Vårdgivarguiden
Vaccination
TBE
Sjukdomar
TBE
Statistik
TBE
2015-11-19
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
Tack!
2015-11-19
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se

Similar documents