Karta över Arrie

Comments

Transcription

Karta över Arrie
Arriesjön strövområde
Teckenförklaring
Teckenförklaring
Lövskog
Fiske
Öppen gräsmark/bete
Kulturminne,
industribyggnad
Vatten
Information
Områdesgräns
Grillplats
Till Törringe/Svedala
Större bilväg
Rastplats
Mindre bilväg
Utsiktsplats
Höjdkurva, ekv. 5 m
Tillgänglig parkering
Tillgänglig anläggning
Bebyggelse
Parkering
Tillgänglig stig 1,3 km
Ridled 3,2 km
Blå led 1,5 km
Vägbom
Hinderbana
W
M
Toalett
Busshållplats
Kartunderlag: Skogssällskapet. Kartredigering: M. Löfgren,
A Håkansson. Godkänd från sekretessynpunkt för spridning.
© Lantmäteriet Dnr R35833_130001
alm
lM
Til
ö
Risebjär
101
Arrie
org
leb
rel
lT
Ti
Til
ge
in
ell
ll V
0
250
500 m
Till V K
ärrstor
www.skanskalandskap.se
p/Sved
ala

Similar documents