Sågtimmer - Mellanskog

Comments

Transcription

Sågtimmer - Mellanskog
SÅGTIMMER
Virkesområde: Södra Värmland
Prislista LH 7V-01
Pris från 1 juli 2016 och tillsvidare
3
Tall, pris i kr/m to, fritt bilväg
Kvalitet
1
2
3
4
Toppdiameter under bark, cm
13141618300
385
435
495
300
385
435
495
300
335
385
460
300
310
310
345
20595
515
495
370
22645
525
525
370
24695
545
545
395
26720
565
565
395
28745
585
585
395
30795
605
605
395
32795
615
615
395
34795
620
620
395
36+
745
520
520
345
20575
450
22600
450
24615
450
26630
450
28645
475
30660
475
32675
475
34675
475
36+
575
350
43
95
46
100
49
102
52
104
55
106
3
Gran, pris i kr/m to, fritt bilväg
Kvalitet
1
2
Toppdiameter under bark, cm
13141618300
415
450
525
300
350
375
425
Priskorrektion för olika längder, i %
Toppdiam, cm
13,0+
Tall och gran, längd i dm
34
37
40
80
85
90
Övriga villkor:
Tillredning:
Tall- och gransågtimmer ska normalt levereras åtskilda.
Mottagande sågverk har olika önskemål om längder samt krav om min och max diameter.
Hör med Din inspektor vad som gäller för Din leverans!
Diameter:
Minst 13 cm och max 50 cm i topp under bark.
Toppdiameter 12 cm betalas med 250 kr/m3to.
Längd:
34 - 55 dm. Längd 28 dm betalas med 250 kr/m3to. Längd 31 dm betalas med 75 % av priset.
Längd över 56 dm betalas med 55 dm pris.
Leverans:
Virket levereras vid bilväg och läggs upp enligt VMF Qberas "Transporthandledning".
För leverans vid bilväg som ej medger transport med fullastad lastbil med utdraget släp
görs ett vägklassavdrag med 15 kr/m3to.
Minst 50 stockar totalt. Mindre leveranser medför prisavdrag på 400 kr.
Virkesskador:
För att undvika blånad i timret bör vinteravverkat sågtimmer, med fällningstid 1/11-31/3, vara
anmält vid farbar bilväg senast 15/4. Sågtimmer avverkat under annan tid på året bör vara anmält
vid farbar bilväg max 2 veckor efter fällning. För parti som bedöms innehålla mellan 1-10 % av antalet
stockar med stockblånad, görs ett avdrag med 5 kr/m3fub.
Parti som har > 10 % stockar med stockblånad är normalt inte leveransgillt.
Avverkningsskador i form av fäll- och kapsprickor och dubbskador bedöms för helt parti och kan
medföra värdereduktion.
Mätning/
redovisning:
Timret mäts i enlighet med svensk lagstiftning och enligt Skogsstyrelsens föreskrifter.
SDC utfärdar mätbestämmelser. Därutöver kan lokala anpassningar för VMF Qbera gälla.
Prisgrundande volym beräknas efter klassbotten per dm för längd resp klassmitt per cm för diameter.
3
För stock som inte uppfyller kvalitet eller dimension enligt ovan betalas 100 kr/m to.
Forskningsbidrag m.m:
Som virkesleverantör bidrar Du till att finansiera gemensamma forsknings- och marknadsföringsprojekt
i syfte att utveckla samt informera om svensk skogsbruk och att öka användningen av produkter tillverkade
av trä. Avdragen särredovisas ej på mätbeskeden och består av följande delar: Svensk Trä (50 öre/m³fub,
forskningsstiftelsen Skogforsk (60 öre/m³fub), älgbetesinventeringen Äbin 2015 (13 öre/m³fub)
samt fr.o.m 2016-11-01 Svensk Skogskommunikation (40 öre/m³fub).
MELLANSKOG, Box 127, 751 04 Uppsala, Tel 010-482 80 00, www.mellanskog.se

Similar documents