Datablad (katalogsida)

Transcription

Datablad (katalogsida)
Tillbehör till universalhyllorna nr 99 0000 − 99 0025
2 Sidovägg (tvådelad) nr 99 0105.
•
Utförande:
Med 9×9 mm fyrkantperforering i 37 mm raster för krokar
och hållare samt tillbehör till perforerade paneler.
Dessa hittar du i del 96.
Ena sidoväggen består av två perforerade paneler som
fästs över varandra. Levereras komplett med fästelement.
Lackering:
Antracitgrå RAL 7016 pulverbelagd.
Användningsdata: För sidintäckning i ändan av ett hyllställ
(kan inte monteras mellan två hyllställ).
För täckning av ett fullständigt hyllfält åt vänster
och höger måste 2 sidoväggar beställas.
91I
99 0100
91I
99 0105
91I
Höjd
99 0110
Sidovägg
med fästdetaljer, sats
Sidovägg
med fästdetaljer, sats
Sidovägg
med fästdetaljer, sats
mm
Djup
400 mm
Djup
500 mm
Djup
600 mm
1
•
2
2000
2500
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
99 0140
Bakväggar av stålplåt
Består av två väggar som ska monteras över varandra.
Levereras komplett med fästelement.
Lackering:
Antracitgrå RAL 7016 pulverbelagd.
Användningsdata: För täckning av baksidan på ett hyllfält
(kan inte monteras mellan två hyllställ).
91I
99 0140
mm
Bakvägg helt i plåt
passar till hyllställ med fältbredd
Vy ovanifrån
Hyllställstolpar
2000
2500
XXX
XXX
mm
Bakvägg
Utrustningsexempel:
Utförande:
Höjd
••
1 Komplett hyllställ nr 99 0010.
Sidoväggar av stålplåt
1000
Lagerlådor för inredning av hyllställen
hittar du på sidan 301.
Förstärkningsplåt
Användningsdata: För extra stabilisering av hyllor nr 99 0060 vid förvaring av
mycket tunga detaljer (skjuts in underifrån i hyllan).
91I
Längd
99 0180
mm
1000
XXX
Förstärkningsplåt
Diagonalsträva
91I
Användningsdata: För extra stabilisering av fristående eller
separata hyllställ.
Vi rekommenderar 2 diagonalsträvor per 3 m
hyllställslängd.
99 0190
Diagonalsträvor,
komplett med fästelement
Längd
XXX
mm
1470
Vägghållare
91I
Användningsdata: För infästning av hyllställ mot vägg för att förhindra vältning.
Väggavståndet inställbart från 70 till 105 mm.
99 0195
Vägghållare,
komplett med fästelement
XXX
99 0180
Universalhyllställ
180 kg
Utförande:
Mycket stabila kvadratiska stolpar 40×40×2 mm med
avståndet 40 : 40 mm med upphängningsslitsar för anpassning
av hyllplanen till lagergodset. Stolparna har fotplattor av plast.
Mycket bärkraftiga hyllplan av tjock stålplåt med
inåtbockade sidytor.
Fältlast:
Vid ett avstånd på 600 mm mellan hyllplanen är den
maximala fältlasten 1375−5500 kg.
Lackering:
Hyllställstolpar i kolsvart RAL 9005, hyllor grå pulverbelagda.
Användningsdata: Idealiska för industri, hantverk, handel, förvaltning, arkiv etc.
Måtten är avpassade efter vanligen förekommande förvaringslådor
av metall och plast − utrymmet utnyttjas optimalt. Kan anordnas
som enkel-, serie- eller dubbelhyllställ.
Enkel, snabb och exakt montering utan skruvkopplingar.
Häng bara upp hyllorna och lås dem med de medföljande
koniska pinnarna (nr 96 8420).
Påbyggnadsställ
nr 99 0005
Grundställ
nr 99 0000
5
4
6
5
4
•• • ••
Anmärkning:  Lagerlådor för användning i universalhyllställ
nr 99 0000 − 99 0015 hittar du i del 96.
 För att hyllställen ska stå stadigt krävs ett skydd mot
tippning om förhållandet mellan höjd och djup
överstiger 5:1.
•
•
2
•
950 mm
1004 mm
950 mm
1004 mm
• •
••
• •••
••
1
1 Grundhyllställ
2
2 Påbyggnadshyllställ
3 Hörnhyllställ
4 Hyllans djup minus 56 mm
1
•
3
6 Summan av alla mått plus 54 mm.
4
5
6
mm
2000
2500
3000
Påbyggnads- Påbyggnadsmått
mått
Univer. pågrundställ påbyggnadsställ
byggnadsställ
bredd × höjd bredd × höjd
Djup
600 mm
mm
mm
XXX
1058×2004
1031×2004
XXX
1058×2504
1031×2504
XXX
1058×3004
1031×3004
Universellt
grundställ
Djup
400 mm
XXX
XXX
—
Univer. påbyggnadsställ
Djup
400 mm
XXX
XXX
—
Universellt
grundställ
Djup
500 mm
XXX
XXX
XXX
Univer. påbyggnadsställ
Djup
500 mm
XXX
XXX
XXX
91I
91I
91I
91I
91I
99 0000 99 0005 99 0010 99 0015 99 0020 99 0025
91I
Hyllhöjd
5 Hyllans djup minus 2 mm.
Universellt
grundställ
Djup
600 mm
XXX
XXX
XXX
Hyllplan
bredd
Antal
hyllplan
mm
1000
1000
1000
5
6
7
Stolpar till hyllställ, separata
Utförande:
Lackering:
40×40×2 mm, komplett med fotplatta av plast.
Kolsvart RAL 9005 pulverbelagd.
91I
Höjd
99 0050
mm
Hyllställstolpe med
fotplatta av plast, styck
2000
2500
3000
XXX
XXX
XXX
Häng bara upp
hyllorna och lås
dem med en
konisk pinne.
Överskådliga
lagerytor.
Hyllplan, separata av stålplåt
Utförande:
Lackering:
Kompletta med 4 konsoler och 4 kilar.
Grå pulverbelagd.
30
91I
Djup
99 0060
mm
hylla, separat
med 4 konsoler och 4 kilar.
mm
kg
kg
kg
bredd×djup
hyllplanets bärförmåga utan förstärkningsplåt
hyllplanets bärförmåga med 1 förstärkningsplåt 99 0180
hyllplanets bärförmåga med 2 förstärkningsplåtar 99 0180
400
500
600
XXX
XXX
XXX
1000×400
1000×500
180
240
300
1000×600
230 kg
Hörnhyllplan av stålplåt
Utförande:
Lackering:
Kompletta med 4 konsoler och 4 kilar.
Grå pulverbelagd.
mm
400
XXX
XXX
XXX
mm
400×400
500×500
600×600
91I
Passar till hyllställsanslutning med djup
99 0080 Hörnhylla
med 4 konsoler och 4 kilar.
bredd×djup
30
500
600
99 0080