Tillbehör till hyllställ för tung last 91W 99 3320

Transcription

Tillbehör till hyllställ för tung last 91W 99 3320
Tillbehör till hyllställ för tung last
Dörrar
1,5
Utförande:
Lackering:
180°
Dörrarna har förstärkningar på insidan. De kan låsas
med hjälp av skjuthandtag med cylinderlås.
Ytterligare GARANT-låssystem kan enkelt eftermonteras.
Hyllställsfälten bakom dörrarna kan förses med utdragshyllor.
En dörröppningsvinkel på 180° gör att hyllplanen enkelt kan dras ut.
Stomme ljusgrå RAL 7035,
dörrar signalblå RAL 5005 pulverbelagda.
99 3320_2000
2000
2500
91W
 920 mm
XXX
XXX
91W
Användningsexempel
1320 mm
XXX
XXX
1020×80×2000
1420×80×2000
1020×80×2500
1420×80×2500
Passar till hyllställ med höjd
99 3320 slagdörrsats
för hyllställ med effektiv bredd
99 3330 slagdörrsats
för hyllställ med effektiv bredd
bredd×djup×höjd (99 3320)
bredd×djup×höjd (99 3330)
mm
mm
mm
Tillbehör till hyllställ för tung last
Sidoväggar
Utförande:
2000
2500
91W
1370 mm
XXX
XXX
91W
Sidovägg av stålplåt bestående av två plåtar som fästes
ovanpå varandra. Levereras komplett med fästelement.
Lackering:
Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.
Användningsdata: För täckning av sidan på ett hyllställ (kan inte monteras
mellan två hyllställ).
För täckning av ett fullständigt hyllställsfält åt vänster och
höger måste två sidoväggar (tvådelad) beställas.
 970 mm
XXX
XXX
1321×2×1875
921×2×1875
1321×2×2375
921×2×2375
Passar till hyllställ med höjd
tvådelad,
99 3260 Sidovägg,
för hyllställsdjup
tvådelad,
99 3270 Sidovägg,
för hyllställsdjup
mm
Tvådelad sidovägg
bredd×djup×höjd (99 3260)
bredd×djup×höjd (99 3270)
mm
mm
Elektriskt jalusi av aluminiumlameller
Utförande:
Lackering:
Elektriskt jalusi. Styrskenor av strängpressad aluminium, jalusiprofiler
av valsformad aluminium utan ljusspalter. Styrskenorna på sidorna
har dubbel borsttätning.
Elektrisk drivning med radiostyrd motor och momentavstängning.
En stänkskyddad enkanals handradiosändare medföljer.
Automatiskt stopp genom frånslag vid kontakt med hinder.
Ram alltid i ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.
Handradiosändare
Ge lagergodset ett säkert skydd mot damm och stöld.
91W
99 3310
91W
99 3312
91W
99 3314
91W
Passar till hyllställ med höjd
99 3316
inbyggnadshöjd
mm
Jalusi för grundhyllställ
fri fältbredd 920 mm
Jalusi för påbyggnadsställ
fri fältbredd 920 mm
Jalusi för grundhyllställ
fri fältbredd 1 320 mm
Jalusi för påbyggnadsställ
fri fältbredd 1 320 mm
mm
2000
2500
B×D
mm
XXX
XXX
1075×105
XXX
XXX
975×105
XXX
XXX
1475×105
XXX
XXX
1375×105
2185
2685
99 3310_2000

Similar documents