Keramiskt bundna slipskålar 53Y 59 7010 53Y 59

Transcription

Keramiskt bundna slipskålar 53Y 59 7010 53Y 59
Keramiskt bundna slipskålar
A
SiC
Form
6
_EK80
Utförande:
Slipskålskivor. Specifikation SK80 och nr 597025 EK80 med heltäckande
fenoplastindränkning för ökad kantstabilitet.
St. EK80 – Ädelkorund, vit, fin kornstorlek 80, för stål upp till ca 60 HRC.
Specifikation: 89A80I7AV53 steel universal.
St. SK80 – Sinterkorund, fin kornstorlek 80, för höglegerat stål upp till 67 HRC.
Specifikation: 454A801N5V3U5 steel high alloyed.
St. SC80 – Kiselkarbid, grön, fin kornstorlek 80, för hårdmetaller och belagda verktyg.
Specifikation: C80I5V15-W-Carbide.
Användningsdata:  universellt användbar för slipning av skärande verktyg som borr, fräsar etc.
 våtslipning med emulsion resp. slipolja rekommenderas
Arbetshastighet
vs (m/s)
rekommenderat
maximal
Material
Höglegerat stål,
verktygsstål, HSS
Hårdmetall
Materialgrupp /
vc [m/s]
EK80 –
SK80 –
SC80 –
35
Kornstorlek EK80, SK80
20 − 25
35
Kornstorlek SC80
HM
Alu
53Y 53Y 53Y 53Y
Ti
0,05 − 0,2
2 000 − 10 000
0,005 − 0,05
2 000 − 7000
GG(G)
CuZn
Plast
_SC80
Trä
Sten
Lack
Uni
& GFK
Mg
< 900 N
●
○
< 1400 N < 55 HRC < 60 HRC < 67 HRC
●
○
●
○
○
●
max
○
●
●
●
Typ
59 7010
59 7020
59 7021
59 7025
Rostfr.
_SK80
Matningshastighet vf
(mm/min)
Tillsättning ae (mm)
25 − 30
59 7025_EK80
Slipskålskiva
keramisk
D×T×H (mm)
●
●
●
○
SK80
XXX
SC80
—
W (mm)
6
E (mm)
10
 80×40×20
EK80
XXX
100×50×20
XXX
—
—
10
10
100×50×20
—
—
XXX
10
10
100×50×20
XXX
XXX
—
10
10
○
○
○
D
W
T
H
E