TEMA Karminfästning - Välkommen till Byggtema S. Johansson AB

Transcription

TEMA Karminfästning - Välkommen till Byggtema S. Johansson AB
29
TEMA Karminfästning
Säker, snabb och efterjusterbar infästning av fönster
och dörrkarmar. Produkten är testad enligt SS 81 73
26 och uppfyller fordringarna enligt SS 81 73 32, dvs
systemet klarar kraven för tex inbrott, brand etc.
• Hylsan som ingår i infästningssystemet finns i längderna,
20, 32 och 40 mm, samt i stål 25 mm längd.
• Beroende på väggmaterial finns ett antal varianter av skruv,
bl. a. med borrspets.
• Vid fönsterbyte är det ibland svårt att se vilket material som
Certifiering nr SS 8173132, klasserna 1 t.o.m 5
finns bakom karmen att förankra i. Likaså överensstämmer
dagens karmyttermått inte alltid med det befintliga. I båda
dessa fall finns ett antal olika förank-ringsbleck som under
lättar alla typer av montering.
• Systemet kan kompletteras med montage-/justerset.
• Stålhylsor på 25 mm finns att tillgå för specifika förhållanden.
Många fördelar
Principiell infästning
TEMA Betongskruv 151, monteras direkt utan
plugg efter förborrning.
•
•
•
•
•
det går snabbt att montera
efterjusteringar blir mycket enkla att utföra
uppfyller strängaste funktionskrav
Stort sortiment av infästningsbleck
går snabbt att utföra karm-/väggtätningar, även ljudisolering
TEMA Karminfästning vinner
marknad även internationellt !
Montagebeskrivning
Platsmontering av hylsa
Förankring i tegel / betong
TEMA Karmhylsa är ofta förmonterad från fabrik.
Om så ej är fallet, kan hylsan enkelt eftermonteras
från utsidan av karmen. Montaget undviker effektivt
alla färg- eller träskador på karmens synliga sidor.
Förborrningen sker snabbt, direkt genom hylsan med 8
mm borr för förankringsskruv 7/55 och dito plugg.
När hylsan är förmonterad från fabrik.
Förankring i porösa byggelement
Vid exempelvis förankring i Siporex, Leka eller liknande material, rekommenderas fästskruv 7/90 kombinerad med plugg.
När det gäller fönster, börja med att skruva ut
karmbottenstyckets hylsor och ställ in karmen i
öppningen. Därefter, för både fönster och dörrar,
fördela utrymmet runt karmen och kläm fast karmen med de övre hylsorna. Justera smygdjupet
i förhållande till väggen och karmen är nu på sin
rätta plats. OBS! Isolering av fogspalten blir
mycket enkel att utföra med denna metod.
Trä, stålregel eller via förankringsbleck
Modell
Artikel nr
Storlek
159
20 mm
Silumin
500
195
32 mm
Silumin
500
200
40 mm
Silumin
400
135
25 mm
Stål
100
TEMA Karmhylsa
St/förp
Rek.ca pris
TEMA Karmhylsa
1
37:TEMA
Karmhylsa
1
495:TEMA Karmhylsa
1
910:- 7/55
Förankringsskruv
Förankra hylsorna med fästskruv 7/55 i trä. Vid förankring i
plåt/bleck använd skruv 6,9/27 med borrspets.
Efterjustering
Tag loss täckbrickan. Efterjustering av karmen kan nu enkelt
utföras med hjälp av hylsan utan att fästskruvarna behöver
lossas eller att skador uppstår på karmen.
Typ
St/förp
190
7/55
100
1
990:- 7/90
Förankringsskruv
1
1.120:- 6,9/27
Förankringsskruv
175
7/90
100
150
6,9/27
TEMA Betongskruv
10
48:-/sats
Plugg
till 7/55
151
7,5/45
199
100
10
42:-/sats
Plugg
till 7/90
189
100
Stödbricka
208
Diam. 50 mm
Borrspets
100
100
Plåt
25
Reservation mot eventuella pris- eller tekniska ändringar. Alla priser är exkl. moms. Leverans- och betalningsvillkor. se sid. 3.
Byggtema AB, Box 31 914 21 Nordmaling. Kundservice 0930-316 50. Fax. 0930- 314 79
F
Ö
N
S
T
E
R
D
Ö
R
R
M
O
N
T
A
G
E
30
Montageutrustning
Utrustning för effektiv/rationell installation av fönster och dörrar.
Se produkter för TEMA Karminfästning på sid 29.
F
Ö
N
S
T
E
R
D
Ö
R
R
M
O
N
T
A
G
E
Art.nr 179
Art.nr 206
Art.nr 180
Art.nr 205
Art.nr 176
Komplett set. Art.nr 155
Art.nr 201
Art.nr 181
Art.nr 187
Art.nr 182
Förankringsbleck
Mot vägg med tex isolering/luftspalt etc. rekommenderas följande bleck.
Välj modell beroende på utrymme och bredd.
60x60 mm
60x167 mm
60x161 mm
60x153 mm
* Ingår i montage-/justerset art. nr. 155.
Beteckning
Artikel nr
Mått
Gram
St/förp
Blocknyckel*
206
24 mm
Spärrskaft*
205
Justertapp, insex*
201
10 mm
1
Montage- och justernyckel*
187
7-10 mm
1
Ledverktyg*
179
1
Bitshållare*
180
1
Snabbchuck*
176
1
Bits Torx 30*
181
25 mm
1
Bits Torx 30*
182
50 mm
1
Bits TXI 40 för TEMA betongskruv
Montage-/justerset
510
155
Förankringsbleck, plant
158
60x60 mm
55
25
Förankringsbleck, plant
177
60x167 mm
155
25
Förankringsbleck, böjt 13 mm
178
60x161 mm
155
25
Förankringsbleck, böjt 20 mm
170
60x153 mm
155
25
1
1
1
Reservation mot eventuella pris- eller tekniska ändringar. Alla priser är exkl. moms. Leverans- och betalningsvillkor. se sid. 3.
Byggtema AB, Box 31 914 21 Nordmaling, Tfn. 0930-316 50, Fax. 0930- 314 79