Monteringsanvisning för lyft/glid skjutdörrar

Transcription

Monteringsanvisning för lyft/glid skjutdörrar
Monteringsanvisning PVC skjutdörr Lyft-glid
Viktig information före montering!
Kontrollera att din order är komplett och att det inte finns några defekter eller transportskador.
Kontrollera även att måtten är korrekt innan man river befintligt parti eller vägg.
Glaskassetterna kommer separat och ska installeras av en glasmästare.
1. Förborra genom karmen med 8mm
metallborr. Se till att borren går genom alla
metallskikt. Borra med CC 30cm.
2. Borra upp hålet med 14mm borr genom det
yttre lagret så att det skapas plats för 14mm
täckbricka (medföljer ej).
3. Placera pallbrickor på underlaget med CC
30cm. Se till att hela underlaget där tröskeln ska placeras är 100
procent rakt. Använd gärna laser för att kontrollera att det finns
svackor eller fall. Placera även pallbrickor mellan karm och vägg.
4. Skruva genom karmen och in i fasaden. Se till att skruvskallen
trycker på godset i karmen och pressar karmen in mot regeln
genompallbrickan.
5. Loda in ytterkarmen så att de är i lod.
Viktigt att karm och tröskel är helt
rakt då det inte går att justera
dörrbladet i efterhand.
6. Kontrollera ytterligare en gång att
ytterkarmarna är helt i lod.
Fogskumma runt partiet.
7. Be glasmästaren montera in glasen
och se till att glaskassetterna är
pallade korrekt. Här finns det möjlighet att justera/påverka den
rörliga delen genom att justera pallningen och på så sätt dörrbladet.
Är du osäker? Kontakta oss så hjälper vi dig!
Tips! Sprängskiss på skjutdörren finns att på vår hemsida.
Nordiska Fönster i Ängelholm AB
Lagegatan 24 262 71 Ängelholm
Tel: 0431-37 10 30