Ladda ner monteringsanvisning öppningsbara

Transcription

Ladda ner monteringsanvisning öppningsbara
Montering av öppningsbara, fasta fönster
och fönsterdörrar
Innan du påbörjar montering så skall du kontrollera att inga fraktskador finns och att
leveransen stämmer överens med din beställning. Skulle så vara fallet måste du anmäla det till
din återförsäljare omgående.
1. Börja med att ta bort det grå transportskydd (se vänster bild) som sitter på
fönster/dörren. Utsidan av fönster/dörren är den sida på vilken dräneringshålen sitter,
vid montering skall dessa vara på utsida och i nedre kant (se höger bild)
2. Innan du tar ur fönsterbågen/dörren ur karmen måste du lossa bromsen ur karmen. Sätt
handtaget på plats och öppna fönstret, bromsen sitter i nederkant mot gångjärnssidan,
använd en insexnyckel och vrid låsningen mot ”auf” (öppen) och lyft ur bromsarmen
ur karmen, när du monterar tillbaks bågen/dörren gör du tvärtom. Nu kan du ta ur
fönsterbågen/dörren ur karmen. Börja med att trycka ned sprinten i det övre gångjärnet
och ta sedan ur den helt så att bågen lösgörs, öppna nu fönstret/dörren och lyft den
försiktigt från styrtappen i det nedre gångjärnet. Gäller ej fasta fönster, gå direkt till
punkt 3.
3. Sätt sedan dit de medföljande monteringsblecken genom att placera dem i spåren och
vrida den vinkelrätt mot fönstret, avståndet mellan blecken skall inte överstiga 60 cm
och de skall inte placeras mer än 10 cm från ytterhörn. Bocka till dem så att de passar i
ditt öppningshål, se till att du har drevmån runt om. Du kan välja att montera dina
öppningsbara fönster med montageskruv istället för de medföljande
monteringsblecken. Borra då hål genom karmen (du måste använda metallborr) i
lämplig storlek för de skruvar du tänker använda.
4. Placera fönster/dörr i öppningshålet, fixera med träkilar eller liknande så att den står
riktigt fast. Kontroller att allt är i våg och i lod och skruva sedan fast
monteringsbeslagen med lämplig skruv i fönstersmygen eller karmen med
montageskruv om du valt detta.
5. Nu monterar du tillbaka fönsterbågen/dörren i omvänd ordning om du tagit bort den.
Montera handtagen med de medföljande skruvarna och fäst skydden över gångjärnen
( gäller ej fasta fönster ) samt tryck fast de medföljande skydden över dräneringshålen.
Du kan behöva justera öppningsbara fönster/dörrar och det går att göra
både i sidled och höjdled:
I sidled finns justeringsmöjlighet både i övre och nedre gångjärn, använd insexnyckel
och vrid åt det håll som passar.
I höjdled hittar du justeringsmöjlighet i det nedre gångjärnet, även här använder du
insexnyckel och skruvar åt passande håll.
OBS: ta bort skyddsfolie från produktens karmar och bågar snarast efter montage. Om det
lämnas kvar eller om produkten förvaras i starkt solljus kan folien lämna permanenta spår.
Våra produkter är underhållsfria, smörj dock gångjärn och andra mekaniska delar med jämna
mellanrum. Karmar och bågar gör du rent med vatten och såpa eller annat milt
rengöringsmedel. Torka rent och använd inga produkter med alkohol.
Montering av fönsterbleck:
Fönsterbleck bör monteras i det första spåret sett från utsidan på undersidan av karmen.
Förborra ca 3-4 mm från ytterkant och skruva fast blecket med lämplig skruv. Ditt
fönsterbleck bör ha uppvik i båda ändarna på plåten, är du osäker på hur din plåt skall se ut
eller om du vill ha hjälp med montering kontaktar du din lokala plåtslagare.
Ett annat alternativ för montage är att helt enkelt skruva fast fönsterblecket i nederkant av
karmen, obs: dräneringshålen får inte täckas över, sedan lägger du en sträng silikon i ovankant
av blecket för tätning, se bild nedan.