Inåtgående fönster och dörrar i PVC

Transcription

Inåtgående fönster och dörrar i PVC
Inåtgående fönster och dörrar i PVC
Infästning av karm
Det är samma princip att montera inåtgående fönsterdörr som inåtgående fönster, nedan står dock
endast fönster.
Vid montering av karm är det av största vikt att karmen monteras till 100 % i lod och våg, detta görs
lättast med kilar runt fönstret. Innan karmen skummas fast är det viktigt att man kontrollerar att det
är samma avstånd mellan karmens sidor uppe, nere och i mitten. Det är även bra att kontrollera att
de diagonala avstånden (höger uppe/vänster nere och tvärtom) är samma.
Infästning av karmen sker med monteringsbleck samt fogskum (vinterskum). Monteringsblecken
vrids in i det bredaste spåret på karmens sida, alternativt knackas in om blecket är försedd med en
tandad fästdel. Monteringsblecket fästs sedan med passande skruv i vägg eller regel. När karmen
sitter rakt kan man sedan skumma för att stabilisera och isolera.
Fönsterbågen är möjlig att ta bort vid montering, en karm utan fönsterbåge är ju betydligt lättare att
hantera än hela fönstret. Beskrivning finns under ”justering av fönsterbåge” nedan.
OBS! Om fogskum:
Sörj för god ventilation, andas inte in ångorna från fogskummet. Med fördel kan du använda en
duschflaska för att spraya på skummet för att det ska härda snabbare. Om du är ovan vid fogskum,
skumma VÄLDIGT försiktigt. Fogskum expanderar kraftigt (det är därför det är så bra vid
fönstermontage) och det kan också vara en fara att karmen bågnar om du skummar för mycket. Det
är bättre att ta lite, och sedan skumma igen och eventuellt till och med en tredje gång vid behov.
Justering av fönsterbåge
Kontinentalhängning är standard på våra inåtgående PVC-fönster (några fönster kan på grund av
dimension eller vikt vara hängda endast i sidan eller underkant). Vid montering krävs också justering
av fönsterbågen för att fönstret ska vara enkelt att öppna/stänga och sluta riktigt tätt.
På det övre gångjärnet kan man justera bågens ovankant i sidled med insexnyckel, se bild nedan.
Här sitter också en sprint som lossas om man ska lyfta av fönsterbågen, se bild nedan.
På det undre gångjärnet kan du justera bågens underkant i sidled med insexnyckel, se bild nedan.
Här kan du också justera hela bågen i höjdled insexnyckel, se bild nedan.
Man kan även justera anslaget mellan karm och båge genom att försiktigt dra ut och vrida på de
låshuvuden som sitter i fönsterbågen, se bild nedan.
Fönsterbleck
Fönsterblecken monteras i avsedda spår på utsidans nederkant, precis under dräneringshålen.
Blecken ska vara bockade 3 gånger och köps normalt på bygghandeln. Man kan fästa blecket med
popnit eller skruv, i båda fallen måste man förborra. Felaktig montering av fönsterbleck kan i värsta
fall leda till vattenskador i vägg, har ni ingen vana av detta sen tidigare bör ni kontakta fackman.
Spaltventil
Spaltventiler
På grund av risken för skada på ventilerna under transport sitter ventilerna oftast ej monterade när
fönstren levereras. Det förekommer flera olika typer av spaltventiler beroende på fönstermodell och
tillverkningsmaterial. Nedan illustreras några exempel.
Exempel på ventilinnerdelar, ventilblad
Exempel på ventilytterdelar, ventilkåpor
Montering av ventil
Ventilerna skruvas på plats med medföljande skruv. I vissa fall kan ventilens skruvhål vara dolda av
en täckbricka. Ta därför bort brickan för att synliggöra skruvhålen. Nedanstående bild visar ett
ventilblad (invändig del) med ledad funktion. När ventilbladet är fastskruvat i fönstret, dra försiktigt i
det så att ventilen öppnas. Se till så att den ledade delen hamnar neråt.
Fästprofiler
Vid direktmontering mellan två eller flera fönster, eller fönster och dörr bör fästprofil användas såvitt
montering inte planeras ske med regel. Det finns flera olika typer av fästprofiler, de vanligaste
illustreras på bilderna nedan.
För de vanligaste typerna av fästprofiler placeras en profil i karmens framkant och en i dess bakkant.
Med profilerna på plats skjuts sedan karmarna ihop. Se till att lägga en drevremsa i utrymmet som
skapas mellan karmarna för att inte drabbas av kallras. När karmarna har skjutits samman ska skruv
användas för att få en förankring mellan enheterna. Om det är öppningsbara enheter öppnas bågen
vid skruvning, om det är fasta enheter måste glaskassetten tas ur. Se stycket längre fram ”byte av
glas” för närmare information. OBS! Iaktta försiktighet vid skruvning så att inte för lång skruv
används då detta kan skada glaskassetten i den sammankopplade enheten!
Byte av glas
Ta bort glaslisten försiktigt. Börja med att lossa mitten av listen och arbeta ut åt sidorna. Se efter om
det sitter några distansklossar mellan kassett och båge, dessa ska sättas tillbaka på samma ställe som
de satt från början. Byt ut kassett, sätt tillbaka klossar och glaslist. Glaslisten fästes först i kanterna
och tryckts försiktigt tillbaka. Vid byte av glaskassett kan det bli skillnad i funktion och det kan bli
tvunget att justera om bågen.
Se videoklipp: http://www.youtube.com/watch?v=fh6bWIYoi8c
Montering av myggnät