sida 79 (PDF) Karmjusterskruv Nylonplugg för karmskruv

Transcription

sida 79 (PDF) Karmjusterskruv Nylonplugg för karmskruv
INFÄSTNING
Karmjusterskruv
D
Funktion: Justerskruv för montage av karmar för innedörrar.
Skruven är avsedd för karm mot trä, betong eller förstärkningsregel max 2 mm.
L
Spårtyp/bits: TX 25.
Material: Sätthärdat stål.
Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.
Monteringsanvisning: Karmen ställs på plats i våg och lod.
Skruva därefter skruven genom karmen och in i underlaget
utan att förborra. Karmen justeras sedan genom att skruva på
skruven.
BULKPACK
FÖRPACKNING
D
L
Ca vikt
kg/100
Art. nr
Antal
Art. nr
Antal
ML
6,0
80
1,30
B44080
1.500
44080
100
8
Infästning i trä,
dras direkt utan förborrning.
Infästning i förstärkningsregel max 2 mm,
dras direkt utan förborrning.
Infästning i betong, förborra betongen,
använd nylonplugg 8 mm.
Nylonplugg för karmskruv
Funktion: Solid plugg med goda temperatur- och åldringsegenskaper. För karmmontage tillsammans med karmskruv
i betong, lättbetong och tegel. Pluggens utformning hindrar
rotation vid montering och ger möjlighet till riktad expansion.
Material: Nylon.
Monteringsanvisning: Förborra ett hål enligt tabellen
nedan. Därefter monteras anpassad plugg tillsammans med
karmskruv. Karmmontering i övrigt, se karmskruv.
Nylonplugg för massiva material
som betong och massivtegel
FÖRPACKNING
Dim.
mm
Borr
mm
Skruvdim.
mm
Ca vikt
kg/100
Art. nr
Antal
ML
10 x 50
10
6,0–8,0
0,27
331050
50
12
Nylonplugg LE för porösa material
som lättbetong, lättklinker och hålsten
FÖRPACKNING
Dim.
mm
Max
detaljtjockl. mm
Borr
mm
Skruvdim.
mm
Ca vikt
kg/100
Art. nr
Antal
ML
10 x 100
20
10
6,0–8,0
0,54
3310100
25
12
79