natalja-koniouchenkova-text-2015

Transcription

natalja-koniouchenkova-text-2015
Stiftelsen Ekocentrum
Aschebergsgatan 44 • 411 33 Göteborg
Tel 031-705 07 40 • [email protected]
www.ekocentrum.se
Natalja Koniouchenkova
”Natalja är ett väldigt bra stöd och hjälp i hållbarhetsarbetet
och har fått arbetet med EMAS på plats”
– Maths Nyström, tekniskchef på GöteborgsOperan
”Natalja är pedagogisk och motiverande! Kursen
var konkret och välbyggd faktamässigt!”
– kursdeltagare miljöutbildning på Ekocentrum
Natalja Koniouchenkova är sedan 2011 en av Ekocentrums uppskattade miljöutbildare
med gedigen kunskap och erfarenhet av att stötta ledningsgrupper i deras
hållbarhetsarbete. Undervisningen på Ekocentrum riktar sig främst till organisationer,
mindre och mellanstora företag som är på väg att införa eller har infört miljödiplom eller
annat miljöledningssystem. Natalja är utbildad i miljövetenskap, kvalitetsledningssystem,
och systematiskt arbete med hälsa och säkerhet. Nataljas uppdrag brukar omfatta
planering, upprättande och ledning av miljö- och kvalitetsarbete i organisationer.
Natalja driver egen konsultverksamhet och är miljökonsult vid GöteborgsOperan med
löpande miljöstyrning enligt EMAS och ISO14001 standard, interna utbildningar inom
miljöområdet, inköp, miljömärkning. Konsultverksamheten riktar sig till organisationer som
vill miljödiplomera sig och behöver stöd i processen, t.ex. miljöutredningar,
utbildningsseminarier med fokus på miljöanpassad affärsutveckling, inköp- och
upphandlingskriterier, hållbar kemikaliehantering, energieffektivisering etc. Ex: Universeum,
ScanPartner, AV1 AB Göteborg, Mediq Sverige Lund. Från 2013 genomför Natalja uppdrag
hos Regionkansliet Västra Götalandsregionen, omfattande utbildningar av miljöombud.
Natalja samarbetar löpande med Cellma AB, Lidköping: Som underkonsult utför löpande
internrevisioner, tillhandahåller lagförteckningar och genomför lagefterlevnadskontroller på
industriföretag i Västra Götalandsregionen, t.ex. Witte Industrier Lidköping, Pemax Laxå,
KMT Lidköping, TI Automotive Lidköping, Titech Tidaholm, Rostfritt & Smide Tranås.
Göteborg 2015-02-26

Similar documents