Pedagogik för en hållbar planet

Comments

Transcription

Pedagogik för en hållbar planet
Seminarium
Pedagogik för en hållbar planet
Torsdagen den 7 april kl. 13:00 – 17:00 i Göteborg
Välkommen till ett seminarium som sätter ljuset på pedagogiken som rustar
barn och ungdomar för en hållbar och hälsosam framtid. Frigör kapacitet, hitta
inspiration och kreativitet tillsammans med oss!
Träffa engagerade personer från olika verksamheter i flera delar av landet som alla bidrar med att skapa
handlingskraft och glädje hos barn och ungdomar att vårda planeten.
Världsnaturfondens representant Gitte Jutvik Guterstam berättar om värdet
att arbeta med barn och ungdomars perspektiv utifrån en global agenda och
hur WWFs pedagogik kan ge stöd i form av material, metoder och exempel.
Ola Göransson (konsult på Cellma) delar med sig av erfarenheter med barn
och ungdomar som miniambassadörer och guider för Biosfärområde
Vänerskärgården med Kinnekulle. Möt pedagogerna Ulrika och Maria från
Ronneby kommun som berättar hur det är att arbeta på Sveriges första Cradle to Cradle (C2C)
inspirerade förskola, Backsippan samt Johan Sandberg (CEFUR ) som berättar om innebörden av C2C.
Anki Govenius (föräldrakooperativet Bullerbyn) visar goda exempel på en ”kreativ miljöpedagogik”, där
material cirkulerar och blir till nya projekt och relationsbyggande aktiviteter står i fokus.
Natalja Koniouchenkova håller i seminariet och visar hur arbetet för en giftfri miljö kan kopplas till
läroplanen med hjälp av olika material och metoder. Hon är miljöutbildare och håller löpande kurser i
blanda annat Giftfri förskola. Läs mer om Natalja här.
Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44 i Göteborg. Hållplats Kapellplatsen. För vägbeskrivning, klicka här!
Målgrupp: Rektorer och förskolechefer, pedagoger och personal från förskola, skola och fritidsverksamhet,
miljösamordnare, miljöombud och övriga intresserade.
Pris: 995 kr exkl. moms per person. Boka senast den 19 februari och betala 800 kr ex moms. I priset ingår fika och
dokumentation som skickas ut efter seminariet.
Anmälan göras här: http://www.ekocentrum.se/events/pedagogik-for-en-hallbar-planet/
Anmälan senast den 31 mars 2016
Seminarium
Program

12:30
Registrering

13:00
Välkommen & introduktion
Natalja Koniouchenkova,
Ekocentrum

13:10
Barnen och unga i fokus på den globala agendan
Gitte Jutvik Guterstam, WWF

13:30
Pedagogik för en giftfri miljö kopplat till läroplanen
Natalja Koniouchenkova,
Ekocentrum

14:00
Fikapaus med kort visning av utställningen för ett
hållbart samhälle

14:30
Barn och ungdomar som miniambassadörer och guider
för Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle
Ola Göransson, Cellma

15:00
Vad är Cradle to Cradle?
Johan Sandberg, Cefur Ronneby
kommun
Hur arbetar vi?
Ulrika och Maria, förskolelärare
på Backsippans förskola
15:30
Goda exempel på en ”kreativ miljöpedagogik” från
föräldrakooperativet Bullerbyn.
Anki Govenius, förskolechef
Bullerbyn
15:50
Juice paus

16:10
Pedagogiken som stärker barnens röst i samhället med
övning
Gitte Jutvik Guterstam, WWF

16:40
Sammanfattning och avslutning
Natalja Koniouchenkova,
Ekocentrum

17:00
Slut för idag!


Similar documents