MEDLEMSGRUPPER I NB/NFB - oppdatert Mai 2015

Transcription

MEDLEMSGRUPPER I NB/NFB - oppdatert Mai 2015
MEDLEMSGRUPPER I NB/NFB - oppdatert Mai 2015
Medlemsgruppe Oslo
Navn
Tommy Cielicki
Jørn S. Injar
Bernt Kristiansen,
Hilde Rannem Isaksen
Svein-Ove Nyvoll
Arbeidsgiver
Fabeko
Contiga AS
AF Gruppen AS
Norconsult AS
Nyvoll Consult as
e-mail
[email protected]
Funksjon
leder
[email protected]
[email protected]
[email protected]
NFB representant
Kruse Smith Entreprenør AS
Mapei AS
Kruse Smith Entreprenør AS
Firman Prosjekt
Jærbetong
Ambio Ingeniørtjenester
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
leder
COWI AS
NCC Construction AS
Unicon AS
Stoltz Entreprenør AS
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Multiconsult AS
[email protected]
leder
Stærk & Co AS
Betong sør AS
Unicon AS
Statens vegvesen
UiA
[email protected]
[email protected]
[email protected]
leder
Medlemsgruppe Stavanger
Kristin Eikemo
Edvin Skretting,
Tone Espedal Walskaar
Halvor Firman
Sven Gusvik
Svein Ottar Wick
"Sovende mdl." - er i Canada
Medlemsgruppe Bergen
Lars Vallevik
Ståle Liland
Trond Berntsen
Andreas Træen
Bård Pedersen
Åse Lyslo Døssland
Medlemsgruppe Kristiansand
Jan Lindland
Jack Sylte
Johnny Christensen
Hans Olav Hagen,
Rein Terje Thorstensen
[email protected]
1
Medlemsgruppe Trondheim
Stefan Jacobsen
John Sunde
Gunrid Kjellmark
Mette Rica Geiker
Anne-Kristin bollingmp
Yngvild Hareide Øvrelid
NTNU
Norcem
SINTEF
NTNU
Jernbaneverket
Reinertsen AS
Sverre Smeplass
Agnar Løbakk
Hermund Olsen
Skanska AS
Unicon AS
Spenncon AS
[email protected]
[email protected]
leder
sekretær
leder
Medlemsgruppe Narvik
Geir Horrigmoe
Sweco
[email protected]
Erling Kristiansen
Geir Søreng
Jan M. Østvik
Høgskolen i Narvik
Hålogaland Grus & Betong
Multiconsult AS
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Medlemsgruppe Telemark/Vestfold
Navn
Gustad E. Amlie
Eriks Sørensen
Erlend Holtermann
Knut Hegna
Lars Kåre Thunberg
Sverre Richard Carlson
Arbeidsgiver
Norcem
Unicon AS
Ypsilon AS
e-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Thunberg
NorBetong AS
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Funksjon
leder
2
Medlemsgruppe Østfold
Navn
Arbeidsgiver
e-mail
Funksjon
Jarle Hatlelid
Marianne Rødby
Kjetil Koppen
Harald Næss
Siri Fause
Birger Pollen
Vibeke Larsen
Alf Egil Mathisen
Arnbjørn Kulbrandstad
COWI
NorBetong
Contiga Moss
NCC
Multiconsult AS
Birger Pollen & co as
Statens vegvesen
Jernbaneverket
Rambøll AS
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
arnbjø[email protected]
leder
Medlemskomite'
Medlemskomiteen består av gruppenes formenn, en representant fra Norsk Forening for Betongrehabilitering (NFB) og en representant fra styret.
Oslo - Tommy Cielicki
Fabeko
[email protected]
leder
Stavanger - Kristin Eikemo
Kruse Smith Entreprenør AS
[email protected]
Bergen - Lars Vallevik
COWI AS
[email protected]
Kristiansand - Jan Lindland
Stærk & Co AS
[email protected]
Trondheim - Stefan Jacobsen
NTNU
[email protected]
Narvik - Geir Gorrigmoed
Sweco
[email protected]
Telemark/Vestfold - Gustad E. Amlie
Norcem
[email protected]
Østfold - Jarle Hatlelid
COWI
[email protected]
Hilde Rannem Isaksen
Norconsult AS
[email protected]
Observatør NFB
3