Avdelingsleders presentasjon

Comments

Transcription

Avdelingsleders presentasjon
Lærerne
Velkommen
• Kort presentasjon av lærerne og om
oppstarten
• Læringsmiljøets betydning
• Karakterer og læring
• Kartlegging
• Utdanningsvalg
• Språkfag
• Valgfag
Vi utdanner elever for
framtiden og vi ønsker å
skape varig lærelyst
Relasjonsbygging
Relasjon mellom lærer og
elev
• Kontaktlærere:
• Aida Therese Brill
• Anders Asak
• Kristin Heimsnes Torgersen
• Viggo Homble
• Faglærere/assistenter:
• Inger Elisabeth Herberg, Wenche Solberg
Jensen, Vigdis Goldin, Therese Grøndahl
Ertzaas, Ingrid Kjærstad Heni, Marit Runde
Waaler, Tore Torgals,
• Eli Elle, Erik Borander, José Manuel Molina
Cubero, Rune Haugen, George Georgiev,
Monica Sannerud Kalin, Ingrid Eskild
Vurdering
• Vurdering uten karakter
• Vurdering med karakter
• Vurdering i orden og
oppførsel.
Styre organisering av klassen
som system
Klasseledelse
Motivere for læring
Vurdering for læring
Foregår kontinuerlig gjennom hele
skoleåret gjennom arbeidsmetoder som
sørger for at elevene:
Forstår hva de skal lære og hva som er forventet
av dem.
Får tilbakemeldinger som forteller dem om
kvaliteten på arbeidet eller presentasjonen.
Alt med utgangspunkt i
tilpasset opplæring!
Få råd om hvordan de kan forbedre seg
(framovermeldinger)
Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å
vurdere eget arbeid og utvikling.
I orden og oppførsel skal disse karakterene
brukes:
God
(G)
Nokså god
( Ng)
Lite god
( Lg)
VURDERING MED
KARAKTER
Karakteren 1 uttrykker at eleven har litt
kompetanse i faget
Karakteren 2 uttrykker at eleven har en del
kompetanse i faget
Karakteren 3 uttrykker at eleven har nokså god
kompetanse i faget
Karakteren 4 uttrykker at eleven har god
kompetanse i faget
Karakteren 5 uttrykker at eleven har meget god
kompetanse i faget
Karakteren 6 uttrykker at eleven har svært god
kompetanse i faget
1
Karakterer og læring
Egen progresjon
Ansvar for grunnlaget
for vurdering
Elever og lærere har et gjensidig
ansvar for at læreren har grunnlag
for å vurdere elevenes oppnådde
kompetanse i faget
En karakter gir et ståstedsbilde på
en prestasjon.
Den ser bakover.
Med en karakter må det følge en
tilbakemelding.
Den må peke framover.
Eleven har et ansvar for å møte
fram til og delta aktivt i
opplæringen
Karakterer skal gi motivasjon til å
mestre.
Eleven må sammenligne seg med
seg selv og sin egen progresjon.
Lærerens ansvar består i å legge til
rette for at hun eller han får et
tilstrekkelig grunnlag til å vurdere
kompetansen til elevene
Nasjonale prøver
Kartlegging 8.trinn
Måle elevenes grunnleggende ferdigheter på
tvers av fag (kompetansemål etter 7. årstrinn)
Elevene blir kartlagt i lesing ved
skolestart.
Lesing, norsk 15. sept. (papirprøve)
Nasjonale prøver i lesing, regning og
engelsk
Regning i uke 39 (elektronisk)
Lesing, engelsk i uke 39 (elektronisk)
Resultatene på nasjonale prøver blir
formidlet på utviklingssamtalen
Alle elever og foreldre skal få tilbakemelding om
egne resultater (5 ferdighetsnivå)
Hovedregelen er at prøvene er obligatoriske for
alle elever
Brukes i arbeidet for å tilpasse
undervisningen for eleven
–
Fritak; 1) spesialundervisning og/eller særskilt norskopplæring 2) og der det samtidig er klart
at prøvene ikke vil ha mye å si for undervisning
– www.udir.no/nasjonaleprover
Utdanningsvalg
Fremmedspråk
•
•
•
•
Vurdering:
Deltatt. Ikke eksamen.
110 timer fordelt på tre trinn.
8. trinn
• Oppgaver og drøfting
(yrkesorientering, bli
kjent med seg selv og
sine muligheter)
• Jobbskygging
• Gjennomgang av
videregående opplæring
Personlige valg
Utdanning og
yrker
Tysk
Fransk
Fordypning i engelsk
Elever som velger
studiespesialisering/idrettsfag
/musikk,dans, drama, anbefales
å ha fremmedspråk på u-skolen
(http://www.vilbli.no/?Artikkel=014284
Arbeid
2
It’s learning
Valgfag
• Teknologi i praksis
• Fysisk aktivitet og helse
• Natur, miljø og friluftsliv
Velge ett eller flere valgfag i løpet av
ungdomstrinnet (gjennomsnittskarakter
ved inntak til vgs)
DU er også ditt barns
viktigste lærer!
4 punkter å følge opp
Brukernavn og passord
Foreldre: 8GUS
http://www.itslearning.no/
Basisgruppemøter
8.1 rom Theatrum
8.2 rom 802
1. Søvn
2. Frokost
«Internasjonal forskning viser at lekser har en
positiv effekt på elevenes læring – hvis visse
betingelser er oppfylt.
Både skolen, foreldrene og eleven kan gjøre
mye for at lekser skal gi god læring. Og lekser
er viktig»
Thomas Nordahl, Høgskolen i Hedmark
8.3 rom Creo
3. Matpakka
4. Lekser
8.4 rom 804
Kort artikkel om lekser:
http://www.hihm.no/Prosjektsid
er/SePU/Nyheter/ThomasNordahl-gir-lekseraad
Vi lærer ikke for skolen,
men for livet
Lucius Annæus Seneca
3