Lokal læreplan norsk 3. TRINN 2015/2016 Læreverk

Comments

Transcription

Lokal læreplan norsk 3. TRINN 2015/2016 Læreverk
Lokal læreplan norsk 3. TRINN 2015/2016
Læreverk: Tuba Luba lesebok, 3a og 3b, Tuba Luba oppgåvebok, www.salaby.no , småbøker, bøker der ein arbeider med lesestrategiar.
Tuba Luba ressursperm har detaljert oversikt over øveord og leksesider. (og årsplan)
Lesing: sjå SOL, (elevane skal solast i faste punkt), 500 –ords lista.
Vurdering: Nasjonale prøver og ordkjedetest. (Logos), leselekse, SOL, forfattarboka , diktatboka og finskriftboka, munnleg aktivitet.
IKT: Kunne logga seg på pc og brukar sjølv, kunne lagra i mappe og finne fram på pc, kunne skriva enkle tekstar i Word, kunne finne bilete på nettet og legge
til i eit Word dokument, kunne dela dokument i skya, starte med toch- metoden, kunne skriva melding til lærar, lære om nettvett.
Ve
ke
Tema
Kompetansemål
Sommar
grunnlag av
forståelse for
sammenheng
mellom
deler og helhet i
tekster
bruke lesestrategier
og
tekstkunnskap
målretta for å lære
( 4 veker)
skrive med
sammenhengende
og
funksjonell håndskrift
Læringsmål
-Kunne lese teksten
med passe tempo og
pausar ved teikn.
(gjennomgåande)
-Kunne skrive ein tekst
på minst 5 setningar
-Kunne bruka
funksjonell skrift.
(gjennomgåande)
Leseboka
Sommar-ferien
16 lekser
Oppgåve-boka (
grammatikk og
rettskriving
TB 1:
S.
Samansatte ord
Bokstaven æ
Substantiv
Setningar
Punktum
Vokalar/konsonantar
Skriving/
lesestrategiar
Gjennomgåan
de
Skriva ein
«dagboktekst» frå
sommarferien.
Ta med bilete og
teikningar.
(samansett tekst)
Differensierin
g i lesing
(stasjonar)
Bli høyrt i
leseleksa/ukje
nt tekst 3-4
gongar i veka
Finskriftbok
Diktat
(gjennomgåande)
Haust
skildra språk og
500-ordlista
-kunne skrive ein
Ekornet
TB 1
Faktatekst om dyr
Øva på touch
metoden
(mest etter jul
«
Dyr i skogen
språkbruk,
ordklassar
og deira funksjon
«
«
Bøker
Setningar
Variere
setningskonstruksjon
framføre tekster for
medelever
faktatekst om dyr der
ein brukar sakleg språk,
og fylgjer ei
«skriveoppgskrift»
- Kunne diftongane
-veit kva ein ordklasse
er, og kor mange det
finst.
-Veit dei viktigaste
eigenskapane til
substantiv.
-Kan kjenna att
substaniv i tekst
-Veit kva kjønn ein delar
substantiv i
- Kan att fortelje ein
tekst
- Veit kva nøkkelord er
-Læra kva særnamn er
og at me skriv dei med
stor bokstav.
-Vite kven Torbjørn
Egner, Anne Cath Vestly,
Pelle Jansson og Astrid
Lindgren er.
Måren
2 lekser
s.
Diftongane ei, øy, au
Substantiv
Setninger
Samansette ord
«
(sjå opplegg Anne
Håland) på pc
Jakt i skogen
5 lekser
Røyskatt på ridetur
4 lekser
«
Nøkkelord/att
fortjeling
Anne Cath Vestly
3 lekser
TL 1
s.
Diftongen au
Repetisjon av
diftongane
Substantiv
Vokal/konsonant
Særnamn
Setningar
«
-Veit at ei forteljing er ei
oppdikta historie
- Veit at forteljing har
innleiing, hoveddel og
avslutning
-Kan skriva forteljing
Astrid Lindgren
1 lekse
(Pippi, Emil og Ronja
Røverdatter)
Jakt i skogen
«
«
«
Skriv forteljing
Bruk gjerne
terningar
(stasjonar)
«
med innleing,hoveddel
og avslutning
Spørjesetninga
r
Skrive fortellinger,
dikt, brev og
sakpreget tekst
Konsonantar/
Overtru
5 veker
-Veit at eventyr startar
med «det var ein gong»
- Veit om ulike
overnauturlege vesen
me finn i eventyr, som
troll.
- Veit at eventyr ofte har
med talet 3
-Kan dramatisera eit
eventyr
-Kan skriva eit eventyr
med enkel struktur
-Blir kjend med reglane
for dobbeltkonsonant
Dobbelkonson
antar
Julehøgtid
Torbjørn Egner
1 lekse
Pelle Jansson
1 lekse
(Gummi-Tarzan)
«
«
Forteljing
attforteljing
«
Troll
Hekser
Nøkken
Draugen
Spøkelser
Huldra
Alver og feer
Overtru
Gutten som kappåt
med trollet
Kjetta på Dovre
(21 lekser)
«
TB 1
s.
Diftongane
Substantiv
Setningar
Vokalar/konsonantar
Start på verb
Lydane p,b,d
Lydane m,n og u
Alfabetet
Dobbelkonsonant
Eventyr
«
«
Eventyr
«
Julestykke
TB 1
s.
Samansatte ord
Instrukser
Vokalar/konsonantar
Dobbelt-konsonant
Diftongar
Substantiv
spørjeord
Adventsvers
JUL
Bøker og
uttrykke tanker om
språk, personer og
-Lære å sjå etter
Skøyteis
TB 2
«
BISON –overblikk
«
Bibliotek
handlinger i tekster
fra dagliglivet og i
skjønnlitterære
tekster fra ulike tider
og kulturer
• lese skjønnlitteratur
og fagtekster for barn
med flyt,
sammenheng og
forståelse
frampek i teksten og på
bileta før ein startar å
lese
- Lære å finne
høgdepunktet i tekstar
- lære telefonnummer
til ambulanse,
brannvesen og politi
- Lære om
grunnleggjnade
førstehjelp
Vinteren
Ordklasser;
verb
Karneval
Substantiv
dobbelkonson
ant
Samansette
ord
Vår
M i slutten av
ord
S
Samansette ord
Boksaven æ
Substantiv
Verb
Setninger
Punktum
Vokaler/konsonanter
Kyrkjetårnet
9 lekser
Karneval
6 lekser
-Kunne bøye substantiv i
eintal og fleirtal
-Lære reglane for
samansette ord
-Lære «oppskrifta» på
argumenterande tekstar
- Skrive ein enkel
argumenterande tekst
med ein påstand, for- og
motargument samt
konklusjon.
-læra regelen for mlyden i slutten av ord.
- Læra å bruke venndiagram
Korleis skriva
spanande
(høgdepunkt)
«
«
«
BISON
Sjå etter frampek
i teksten
«
Sjå syner
7 lekser
Kåre i London
19 lekser
TB 2
s.
Diftongane au, ei, øy
Substantiv,
«
«
Skriva
argumenterande
tekst på data
med tema « Dyr i
dyrehagen» (sjå
Anne Håland
opplegg)
«
Venn diagram
(samanlikna
London og
Hognestad)
«
- Kunne skrive
personlige brev
Lang å-lyd
-Kunne finne /samle
informasjon og bruke
den i egen tekst
-Kunne skrive fagtekst
etter «oppskrift» om
Oppdagarar i Noreg.
Kort å-lyd
Skuta Fram
3 lekser
Sivbåtar
3 lekser
-Kjenne att rim og rytme Vårvers
i dikt
16. mai
-kunne skrive eit dikt
med rim og gjentaking
Å-lyden foran
v og g
Adjektiv
Kunne skrive
forteljingar, dikt,
brev og sakprega
tekst
Vatn
Dette har vi
lært
-Kunne reflektara over
læringa på. 3 trinn (den
metakognitive elev)
Vikingskip
2 lekser
Vassvers
Selen Nemo
Gjedda i sivet
Adjektiv
Verb
Særnamn
Setningar
TB 2 s
Brev
Prosjekt: Fagtekst
(sjå Anne Håland)
«
«
TB 2 s.
Dikt
«
TB 2. S
Dikt
«
Dikt
«