Uke 35 – sangark

Transcription

Uke 35 – sangark
HALLELUJA! LOVSYNG HERRENS NAVN! Lovsanger 8lhørende cellegruppeopplegg for uke 35 -­‐ 2015 Store Gud vi lover deg Store Gud vi lover deg, priser deg med makt og ære, stemmer opp fra jorderik evig sang med englehære! Vend mot oss diO velbehag og vårt hjertes takk moOag! For din hvite trone står, syngende den store skare. Hilser evighetens år, frelst fra jordens nød og fare. Mek8g bruser sangens lyd: Hellig, hellig, Herre Gud! Himmelriket med Guds ord sine grenser vidt utvider. Favner hvert et folk på jord, stunder mot de sæle 8der. Da, o Jesus Krist for deg, hvert et kne skal bøye seg. Hellig Ånd, med lys og makt, EO med Faderen og Sønnen. Kom som Jesus selv har sagt, styrk oss troen, håpet, bønnen! Fyll hver faZg sjel som tror, med den kra[ som i deg bor. Majestet Opphøgd Gud, majestet! Himlens Herre, du bur i meg. Milde frelsar, kjærast ven, sterk forløysar, som var og som er! Alt eg er, Gud, fell for din fot! Å, Majestet! Eg bøyer kne. Eg legg miO alt, mi ære, ned. I opphøgd prakt går ei min veg; MiO liv for deg, min Majestet! Himmel, jord, lovar deg Evig kjærleik, min himmelveg Land, nasjoner, kvar ei sjel Til di trone drog du meg sæl Alt eg er, Gud, lovsyng diO navn Jesus er kongen min Jesus er kongen min, Guds barn jeg er Og om jeg ringe er har han meg kjær Han tok meg i sin favn, døpte meg i siO navn esus er kongen min, Guds barn jeg er Jesus er kongen min, mek8g og god Jeg er hans eiendom, kjøpt med hans blod Hender og føOer små; all8ng skal Jesus få Jesus er kongen min, mek8g og god Jesus er kongen min, Ham vil jeg tro Hos ham i herlighet, skal jeg få bo Dele hans rikes glans, for jeg er evig hans Jesus er kongen min, Ham vil jeg tro Jeg kommer med min tvil, Jeg kommer med min tvil, legger den i faderhender. Her er jeg bare 8l, deOe sted har du gjort hellig, jeg er i diO hus. Jesus, du skal ha min takk og ære! Jesus, jeg opphøyer diO navn! Jesus, du som er og som vil være, du store kongesønn i evighet. Jeg kommer med min frykt, legger den i faderhender. Her kan jeg hvile trygt, deOe sted har du gjort hellig, jeg er i diO hus. Jeg kommer med min tro, legger den i faderhender. Her kan jeg finne ro, deOe sted har du gjort hellig, jeg er i diO hus.