Narsissistisk PF - Oslo universitetssykehus

Transcription

Narsissistisk PF - Oslo universitetssykehus
Narsissistisk PF
 Vanligvis en beskrivelse på personer som, for å
opprettholde sin selvfølelse, trenger å få
bekreftelse fra utsiden. Noen er så opptatt av å
få narsissistisk påfyll (og dermed droppe andre
tema), at de blir sett på som selvopptatte.
 Patologisk narsissisme handler om graden av
selvopptatthet/bekymring/absorbering.
 Diskusjon: Preget av indre mangler som skal
skjules, derav kompenseringen. Eller en stanset
utvikling?
Narsissisme
 Eller: En evne til å opprettholde et positivt
selvbilde gjennom en rekke selvregulerende
prosesser som drives av behovet for å bli
bekreftet og fremtrer som søken etter sosial
erfaringer som bidrar til å heve selvfølelsen
Narsissistisk PF
 1. Grandiositet: En grandios oppfatning av egen betydning
 - overdriver egne prestasjoner og talenter (Eks. flink,
fantastisk, attraktiv, spesiell, makt, berømt eller verdi for
andre). Skryt
 - forventer å bli oppfattet som bedre enn andre (uten at det
er grunn til det jfr prestasjoner)
 Bedre spørsmål: Er det slik at andre ikke verdsetter dine helt
spesielle talenter, eller hva du har oppnådd (ikke ”bedrifter”).
 Bruke ordet "savner", gjør det lettere å svare...
 Noen skylder meg noe...
Narsissistisk PF
 2. Fantasering: Overopptatt av fantasier om ubegrenset






suskess (makt, brillians, skjønnhet, ideell mkjærlighet)
Mer dagdrømming enn i virkeligheten…
Fantaserer om at en dag, så...
”Andre har rikdom, makt, berømmelse, skjønnhet. Jo
mer jeg har av dette, jo bedre vil jeg føle meg”
Grandiose dagdrømmer om hva han kunne blitt
Skam ved å vedstå
Bedre spørsmål: Fantaserer eller drømmer du mye om
makt eller anerkjennelse du en dag vil få?
Narsissistisk PF
 3. Spesiell og unik. Tror han er ”spesiell” og unik og kan bare bli
forstått av, eller bør omgås med høystatusfolk eller institusjoner
som er spesielle og har høy status
 Synes du det er viktig å bruke tid med andre betydningsfulle?
 De rangerer alt og sammenlikner seg.
 Her: For mye vekt på ”å snakke med den øverste sjefen”.
 Det andre spørsmålet er unøyaktig oversatt. Det skal være: ”Føler du
at det er viktig å tilbringe tid med folk som er spesielle eller har
innflytelse? Hvorfor?
Narsissistisk PF
 4. Krever overdreven beundring
 Viktig ”å bli lagt merke til”?
 Konstant behov for å bli beundret.
 Speilingshungrig – er avhengige, men den er ikke erkjent
(vil være et ”nederlag”). Andre er ”suppliers”
 Hvem får oppmerksomhet, er vinnere, får medaljen,
vinner prisen? Hvem er best? Viktigst? Hvordan reagerer
andre?
Narsissistisk PF
 5. Berettiget. Har en følelse av å være særlig berettighet
eks. urimelige forventninger om særlig gunstig
behandling, eller at andre uten videre skal oppfylle han
eller hennes forventinger
 Spørsmålet bør være: ”føler du at du er en som fortjener
spesiell behandling”?
 Berettigelse i kraft av seg selv (spesiell, unik etc.).
Fortjener det.
 Kan være manipulerende, karismatisk eller
kommanderende
Narsissistisk PF
 6. Utnyttende: Er utnyttende i mellommenneskelige




forhold, f eks. søker fordeler gjennom andre for å nå
egne mål
Spørsmål:
Forventer at andre gjør det du ber dem om, uten
innsigelse, fordi du er den du er?
Synes du det ofte er nødvendig å tråkke noen på tærne
for å oppnå det du vil?
Trenger du ofte å sette dine behov foran andres?
Narsissistisk PF
 7. Mangler empati. Er ikke villig til å anerkjenne eller





identifisere seg med andre menneskers følelser eller
behov
Vansker eller uvillige til å forestille seg hva andre måtte
føle.
Spørsmålet går på om de er interessert i andre.
Er du ikke egentlig ikke særlig interessert i andres
problemer eller følelser?
Men, husk å spør om det motsatte:
Har du fått høre fra andre at de synes du ikke hører på
dem, eller bryr deg om følelsene deres?
Narsissistisk PF
 8. Misunnelse. Er ofte misunnerlige på andre og tro at
andre er misunnerlige på dem
 Misunnerlige på de som har, eller får….
 Men, vil ikke vedstår seg det, devaluerer den andre i
stedet.
Eks. Hun har ligget/smisket seg til jobben.
Narsissistisk PF
 9. Viser arrogant og hovmodig atferd eller
holdninger
Mangler ved SCID 2
 Den fragile selvfølelse
 Karakteristiske affekter
 Oppmerksomhetsbehovet
 Krenkbarheten og skuffelser
 Tendensen til idealisering og devaluering
 Tomhet
 Perfeksjonisme
Mangler fragil selvfølelse
 Selvfølelsen avhenger av emosjonell
”inflasjon” eller ”deflasjon”.
Affekter
 Karakteristiske affekter:
 Misunnelse, skam, forakt
 Mer skam enn skyld: skam er følelsen av å
bli sett på som dårlig eller ”feil”, og her er
publikum utenfor selvet!!
Mangler idealisering
 Forsvar: primitiv idealisering og devaluering
 Idealiserer den andre – forelsker seg i bildet av hvem den
andre er, føler et ”boost” i selvfølelsen. Vil da
sammensmelte med en slik, for da er de trygge og fri for
skam. Heri ligger også troen på perfeksjonisme (da det
imperfekte i en selv er vanskelig å bære), og
sammensmelting med en idealisert og vellykket blir da
resepten.
 Jo mer avhengig en føler seg, jo mer vil en idealisere
Mangler devaluering
 Devaluerer den andre – føler seg selv overlegne, men
også som resultat av en skuffelse.
 Men, de bare ”later som” at andre ikke er viktige. Saken
er at de har en kolossal betydning.
 De jobber intenst med å få oss til å skjønne at vi ikke er
betydningsfulle for dem.
 Er jeg aksepterbar, beundringsverdig eller verdifull? Føler
ingen stolthet selv
Mangler tomhet
 Disse pasienten rapporterer tomhet – fjernet fra
indre objekter, heller enn overveldet av dem. Vet
ikke hvem de er. Kan endre i hypokondri.
 Image erstatter substans
 Mangler pålitelige indre verdier, retning, mål
Mangler perfeksjonisme
 Trenger at andre ser dem slik også, dvs. som perfekte.
Trenger konstant ytre forsikringer på deres attraktivitet,
makt, berømmelse, betydning (for andre).
 Antagelse: ”Jeg må være perfekt, for å føle meg ok”
 Vil heller perfeksjonere selvet, enn å forstå det/akseptere
mangler
 Men, lengselen etter egen eller andres perfeksjonisme er
en illusjon.
Mangler perfeksjonisme
 Perfeksjonistiske løsninger til narsissistiske
dilemma er selvmotsigende; en skaper
overdrevne idealer for å kompensere for defekter
i selvet som er foraktelig, slik at ikke noe annet
enn det perfekte kan matche dem, men siden
ingen er perfekte, er strategien dømt til å
mislykkes og det ”dårlige” selvet stiger igjen…
Narsissisme og problemer (1)
 Arrogansen, selvskrytet, de grandiose ambisjonene,




overlegenheten, devalueringen av andre, har en
skyggeside – da de:
- ikke klarer å følge opp de høye ambisjonene
- skjuler tvilen rundt ”å være god nok”.
- skammen over å være avhengig av påfyll utenfra og for
å ”ikke få noe”.
Når de prøver å overbevise andre om hvor fantastiske de
er, er det egentlig dem selv de forsøker å overbevise.
Narsissisme og problemer (2)
 Deres største problem er sosiale vansker - at folk ikke
liker dem. Ikke primært pga skrytingen, men at det alltid
ligger en liten devaluering av hva du gjør. ”I am great”,
(and you are not!)
 Problemet er at andre kommer til å mislike deg
 Får også problemer på jobben og med sjefer pga
devalueringen
Narsissistisk PF og årsak
 Tidlig tilknyting har vær lite givende og full av
skjulte agendaer
 Syk mor (er som et Hollocaust)
 Narsissime er en naturlig utvikling alle går
gjennom, blir til sunn grandiositet. Når en blir
eldre, og realismen siger inn, skjønner du at du
ikke er den mest spesielle personen, eller kan
gjøre helt ubegrensede ting (grandiositeten blir
avslipt, og erstattet med sunn selvfølelse).
Narsissistisk PF og årsak
 Empativanskene: Hvis de ikke har ”følt seg
kjent”, kan de ikke ”kjenne” noen andre.
 Foreldrene har speilet det de ønsker skal
være der, ikke hva som er der. De mister det
egentlige bildet av seg selv, for det er aldri
blitt oppdaget.
Narsissistisk PF – diff
diagn
 Mange undergrupper: DSM 4 gir den arrogante
versjonen hvor forsvaret virker!!
 Malign narsissisme - narsissisme blandet med
sadistisk aggresjon (kan nærme seg psykopatene).
 Adaptiv: arroganse, selvopptatt, lederskap,
autoritær. Mal adaptiv: særlige rettigheter, utnytter
andre
 Deler de antisosiales interesse for sosiale situasjoner
– blir bare med om de får noe igjen. De antisosiale vil
ha primær belønning nå (penger, dop), narsissistene
er mer subtile
Narsissistisk PF – digg
diagn
 Det finnes også lite suksessfulle narsissister
(ikke bare den arrogante typen), de som har
grandiose ambisjoner (men som kommer til
kort).
 Ikke overfylt med indre objekter, snarer
manglende (tomme).
 Mangler indre retning og pålitelige verdier, og
kommer til terapi for å finne mening i livet
 Skjult - tilbaketrukket N, skamfulle, en del
unnvikende..
Narsissistisk PF – diff
diagn
 Åpen vs. skjult narsissisme:
 Åpen eller ”fallisk” – arrogant, ekspansiv, overlegen,
sjarmerende
 Skjult/sky – skamfulle, sensitiv, sårbar, svært
krenkbar. De skjulte vedstår seg lettere sine
relasjonsvansker, sin manglende empati og
storhetstanker, enn de åpne. De skjulte relaterer
ikke suksess til seg selv.
 De åpne er mer retnings løse og blir deprimerte når
de ikke klarer å kompensere lenger
Narsissistisk PF og diff
diagn
 Gabbard: Hypervigilant: jeg følger med å reagerer
hele tiden på hvordan andre ser meg, fordi jeg må
fylle tomrommet i meg
 Bolivious: Jeg driter i andre, fordi jeg er meg og jeg
er fantastisk!
 Sjekk for overføringer: du kan bli urimelig idealisert,
urimelig devaluert eller kort og godt ikke tatt med i
betraktning
 Sjekk for motoverføringer: kjedsomhet, mild
irritasjon, utålmodighet, følelsen av å være usynlig,
erstattbar, idealisert, devaluert
Narsisstisk PF og diff diagn
 Der de hysteriforme trenger konstant
oppmerksomhet (spiller ingen rolle om den er
god eller dårlig), trenger narsissisten konstant
positiv oppmerksomhet.
Narsissistisk PF og diff
diagn
 Det er forskjell på en depresjon i en ”sunn
personlighet” og en depresjon i en narsissistisk
personlighet.
 Hos ”sunne” vil selvfølelsen være lav (min skyld),
selvbilde være lavt (udugelig), sinne være vendt
innover, de vil være enige i ytre kritikk etc., mens en
deprimert narsissist vil være krenket, forurettet,
rasende, skuffet.
Narsissistisk PF og diff
diagn
 Noen er suicidale fordi de vil bedre verden for sin
dårlighet (skyld), andre fordi de ikke ser noe poeng
i å leve (diffus skam).
 Den første (introjektiv) er full av internaliserte
andre som forteller han at han er ”dårlig”, den
andre (anaklitisk) er tom for internaliseringer som
kan gi ham noen retning.
 Den første profiterer ikke på sympati, fordi han
fortjener ikke denne støtten, det vil den andre.
Narsissistisk pf og diff
 Jeg driter i hva andre føler - da får du aldri
feedback på hvordan du tenker og
nøyaktigheten i den
 Falsk selv - spiller et spill, som de bør tape...
 Bildet av seg selv de er forelsket i, en
forestilling, ikke forankret i seg selv og hvem
de er, men et idealisert bilde.
Narsissistisk PF og DSM 5
 To eller flere av 4.
 1.Identitet: Overdreven referanse til andre for å kunne
definere seg selv, og for å regulere seg selv; en
overvurdering av seg selv som ytterligere kan forøkes
eller reduseres, eller skifte mellom ekstremer.
Emosjonell regulering avspeiler fluktuasjoner i
selvfølelsen
 2. Målrettethet: Målene blir fundert på hvordan en får
anerkjennelse fra andre. Urimelig høye standarder for en
selv for å kunne seg på seg selv som eksepsjonell, eller
for lave standarder pga at en er berettiget. Ofte ikke
erkjennelse av egne motiver.
Narsissistisk PF og DSM 5
 3. Empati: Svekket evne til å oppfatte eller identifisere
seg med andre følelser og behov. Overdreven
oppmerksom på andres reaksjoner, men bare de som har
relevans for en selv. Overvurdering eller undervurdering
av egen virkning på andre.
 4. Nære relasjoner: Er i hovedsak overfladiske og tjener
egen selvregulering. Begrenset gjensidighet på grunn av
liten interesse for andres opplevelser. Egen vinning
dominerer forholdet.
Narsissistisk PF og DSM 5
 To trekk innenfor antagonisme
 Grandiositet: Følelse av å være berettiget, enten skjult
eller åpent. Selvsentrert. Er overbevist om at en selv er
bedre enn andre. Nedsettende overfor andre.
 Oppmerksomhetssøkende: Overdrevne forsøk på å
tiltrekke seg seg oppmerksomhet eller være i fokus for
andres oppmerksomhet. Søker beundring
Normal narsissisme
 Respekt for seg selv, egne behov og verdier
 Å henge sammen i og med seg selv
 Opptatthet av eget omdømme, ikke grandios og
arrogant, men heller ikke selvutslettende
 Evne til å ha høye ambisjoner og høye mål og kunne
forfølge disse på en målrettet måte – ikke på bekostning
av andre
 Selvopptatthet bør være balansert av opptatthet for
andre, vene til å fungere som tilknytningsperson, kunne
samarbeide med andre og respektere normer og regler.