RINGERIKE KOMMUNE TIMELISTE

Transcription

RINGERIKE KOMMUNE TIMELISTE
Fødselsnr.(11 siffer)
Ansatt
nr.
RINGERIKE KOMMUNE
TIMELISTE
Int.still.nr
Uketimer hel.st.
Navn
Månedslønn Vikarkoder timelønn
Deltid - %
V= Vakansvikar
E= Ekstrahjelp
P= Perm. Vikar
F= Ferievikar
År
SO =Sykev. o/ 16 dgr
SU = Sykev. u/16 dgr
H = Avsp.vik. Helgedag
O = Avsp.vik. overtid
Kontostreng/WBS:
for-skj.
a.tid
ORDINER TID
Aktiv teneste
Dag/
mnd.
TT
Stillingsbetegnelse:
fra
Til
Dato, underskrift
Ant.
timer
V
K
UTRYKNING PÅ
VAKT
Vakttjeneste
fra
Til
Omr.timer
fra
til
Ant.
timer
Avspas
.
ORDINÆR OVERTID
Tidsrom
Ant.timer
Fra
Ant.
timer
Til
Dato, attestert
Avspas.
Ant.
timer
Lør./s
ønd.
till
Ant.
timer
Kv.-/
natttil.
turnu
Ant.
timer
Helgedags tillegg
Ant.
timer
Avspas.
KODE
TimeLønn
102
Overtid
50 %
105
Overtid
100 %
106
Overtid
133 1/3%
121
Diff. Overtid
50 %
109
Diff. Overtid
100 %
110
Diff. Overtid
133 1/3 %
122
Lør./søn.tillegg
112
Kvelds/natttillegg turnus
113
Kvelds/natttillegg
139
Helgedags.
tillegg
114
Diff. Helgedagstillegg
115
Dato, anvist
ANTALL
ART