InstruktørkursTrinn1 - Bergen Agility Klubb

Transcription

InstruktørkursTrinn1 - Bergen Agility Klubb
Instruktørkurs – Trinn I
Kursstart: 9. Januar 2016
Kurssted: Askøy og Os
Arrangør: Bergen Agility Klubb
Instruktør: Nils A. Johannessen
Sensor: Per Eigil Gylland
Kontaktperson: Hans Strømsøyen
Tlf 92880321
E-post: [email protected]
Kursavgiften er kr. 3300.
Påmeldingsfrist 20 desember, med innbetaling av depositum kr 500.
Konto 3624.31.10976, Bergen Agility Klubb
Deltakere fra andre klubber er hjertelig velkommen. (Med forbehold om ledig plass.)
Dersom vi ikke får minimum 8 deltakere avlyses kurset.
Formelle og praktiske krav til deltakere finnes i
«Utdanningsplan for instruktører trinn I (versjon 2.0) - Grunnopplæring av hund»
En behøver ikke å ha fylt noen av de formelle kravene for å starte på Trinn 1 utdannelsen, en har – etter
bestått eksamen – 3 år på seg til å fullføre de formelle kravene.
Kurset holdes:
1.
2.
3.
4.
samling 9.1 og 10.1 – Erdal ungdomsskole, Askøy
samling 30.1 og 31.1 – Erdal ungdomsskole, Askøy
samling 13.2 og 14.2 – Fjellangerhallen Lysekloster, Os
samling (eksamen) 27.2 – Fjellangerhallen Lysekloster, Os
Samling 1-3 alle dager kl 10:00 – 17:30
Oppmøte eksamen kl 10:00
Litteratur/materiell for deltakerne:
«En pedagogisk veiledning for NKKs Instruktører» av Torun Thomassen.
«Din Hund som valp og unghund» av Sven Järverud af Klintenberg og Gunvor af Klinteberg Järverud.
«Din hund fortsetter» om atferd, innlæring og øvelser av Sven Järverud og Gunvor af Klinteberg Järverud
Litteratur skaffes av arrangør med unntak av den siste boken som pt er utsolgt.
Program Trinn I instruktørkurs Bergen Agility Klubb 2016
10.00
11.00
12.00
13.00
13.45
14.30
1. dag Lørdag. Erdal ungdomsskole
Presentasjon av kursprogram og deltakere. + Begrepsavklaring.
Læringspsykologi.
Nylæring, opprettholdelse og generalisering. Belønningspyramide. (Praksis sitt /dekk.)
Læringspsykologi.
Matpause
Bruk av straff og konsekvenser av det. Amerikansk treningsvideo.
15.45
16.45
17.30
10.00
11.00
12.00
12.30
13.30
14.00
14.4515.20.
16.00
16.30
17.00
ATFERD – FUNKSJONSKRETSER, fixe bevegelser, atferdsserier etc
ATFERD – FUNKSJONSKRETSER, Canider, hundefamilien, rang, revir, flokklederen
Oppsummering/spørsmål.
2. dag Søndag Trenger hunder + HINDER. Erdal ungdomsskole
Motivasjon - terskelverdier.
Øvelseslære,
Øvelseslære
Gruppearbeid
Pause
Gjennomgang praksisøvelser
Apportøvelsen! Øvelseslære
SHAPING
Gruppearbeid Gjennomgang av gruppearbeid. Oppsummering.
3. dag. Lørdag Erdal ungdomsskole
10.00 Pedagogikk: kommunikasjon, læring, undervisningsmetoder,
12.40 Matpause. TRENGER STORE TUSJER + papir til veggaviser! Klubben ordner det!
13.15 Gruppeoppgave, transparentarbeid + forberede foredrag i forbindelse med transparentarbeidet.
14.30 Transparentarbeid fortsetter
15.20 Gruppeoppgave, repetisjonsspørsmål pedagogikk. Gjennomgang, 1 fra hver gruppe forteller.
17.00 SHAPING
17.10 Oppsummering.
4. dag. Søndag Erdal ungdomsskole
10.00 Pedagogikk.
11.00 Pedagogikk.
12.00 Gruppeoppgave; Planlegg (1. 2. og 3. time teori og 3 første timene med praksis) på et valpekurs! Forbered
kurs 5. dag
13.15 Matpause
13.45 Gruppeoppgave; Planlegg (1. 2. og 3. time teori og 3 første timene med praksis) på et valpekurs!
13.45 Gruppeoppgave; fortsetter
14.30 Praksisøvelser ute.
15.30 Gruppeoppgave, repetisjonsspørsmål pedagogikk. + Gjennomgang av oppgavene.
17.10 Oppsummering. Spørsmål om siste helg.
5. dag Lørdag. Fjellangerhallen
10-14 Valpekurs gjennomføres av deltakerne 1time teorie + 1 time praksis + 1time teori + 1 time praksis BAK skaffer
valper
15-17 Jobber med program til valpekurs. SHAPING når ? Oppsummering 17.10-17.30
6. dag Lørdag. Fjellangerhallen
10.00 Etologi. Video + Video MH test.
10.00 Hver deltaker må forelese om et på forhånd kjent emne. (6 pr. time) eksamensforberedelse.
11.15 Hver deltaker må forelese om et på forhånd kjent emne.
Gruppearbeid treningsopplegg hund som ikke kommer på innkalling. Presentasjon veggavis eller PP.
12.15 Hva er en problemhund? Treningsopplegg for problemhunder.
13.15 Matpause.
14.00 Gruppeoppgaver (eksamensrelevante) - repetisjon av pensum. Pass på ta pauser selv!
15.00 Gruppeoppgaver (eksamensrelevante) - repetisjon av pensum. Pass på ta pauser selv!
16.00 Gruppeoppgaver (eksamensrelevante) - repetisjon av pensum. Pass på ta pauser selv!
17.00 Gjennomgang av gruppearbeid.
17.20 Oppsummering / evaluering / Du har vel vært hjelpeinstruktør?
7. dag Søndag 10.00 EKSAMEN !
SKRIFTLIG / MUNTLIG / PRAKSIS Fjellangerhallen
Nils A. Johannessen
Bakgrunn:
Jeg jobber som lærer ved Erdal Ungdomsskole og har fått i gang flere aktiviteter for ungdom og hund i
skolen. Første gang på daværende Florvåg Ungdomsskole med hund som valgfag.
Jeg fikk min første hund i 1980, Schàfertispe. Fattet tidlig interesse for bruks og holdt på med det i ca 10 år.
Da hunden var 5 år gammel, begynte vi med LP og 15 måneder senere ble hun LP-champion. I 1984 kom
vår første belgiske gjeterhund, en Groenendael, i hus. Hun ble den første av rasen som ble norsk LPchampion.
I 1997 kom sheltien Myggen i hus, året etter fulgte Knerten. Begge ble norske agilitychampioner ved 3 års
alder. Det kan skrives sider om merittene deres, men det for holde med 3 NM-titler hver, en gull og bronse
fra Nordisk og selvsagt agilitychampionater i de fleste land vi konkurrerte i utenom Norge. De deltok begge i
flere VM med gode resultater. Knappe 12-13 år gamle ble de nr 6 og 7 NM. For tiden konkurrerer jeg med
Sunny og Hey-Hey, mine to sheltier, i agility. De ble også tidlig champions.
Ble utdannet instruktør i 1988 av Gimre og siden supplert utdannelsen som instruktør i LP, bruks og ikke
minst agility. Jeg har utdannet en rekke instruktører i Lp og noen i agility. I tillegg har jeg dømt ulike
mentaltester fra 1990.
Utdannelse:
Utdannet Cand Mag med tilleggsfag, grunnfag i psykologi, ved Universitetet i Bergen 1983. Har undervist i
ungdomsskolen siden.
Har deltatt på flere titalls kurs med Hallgren, Falt, Svartberg, Per Jostein Matre og Rune Fjellanger foruten
Bakken og Vangen. Sistnevnte har publisert en undersøkelse om «egenskaper» til en del populære raser i
Norge. Den er vel verdt å lese!
Som nestleder av NBFK i en periode på 1990-tallet arrangerte jeg seminar (Arv eller miljø?) der Morten
Bakken og P. J. Matre var foredragsholdere.
Er mellom 60-70, husker ikke så godt lenger.