AKSJONÆRREGISTEROPPGAVEN Ofte stilte

Comments

Transcription

AKSJONÆRREGISTEROPPGAVEN Ofte stilte
AKSJONÆRREGISTEROPPGAVEN
Ofte stilte spørsmål og svar for RF-1086
Brukerstøttetelefoner:
Skatteetaten: 800 80 000
ABS 7500 6000
1
Spørsmål
Hvilken rolle kreves for å fylle
ut og hvilke for å sende inn?
2
Innsendingsfrist?
3
Kommer oppgaven ferdig utfylt
automatisk på hovedsiden vår
og ev. når?
Hvorfor ligger det ikke en
forhåndsutfylt oppgave i ”Min
meldingsboks”?
4
5.
De forhåndsutfylte tallene for
inntektsåret 2015 er ikke
korrekte.
6.
Kan oppgave for 2015 sendes
inn når oppgave for tidligere år
ikke er levert?
Blir oppgave hentet fra
”Skjema og tjenester” også
ferdigutfylt?
Jeg har hentet oppgaven i
”Skjema og tjenester” og får grå
felt (kan ikke redigere) der
org.nr, firmanavn og adresse
skal stå?
7.
8.
9.
Jeg finner bare postene som
gjelder selskapet generelt og får
ikke fylt ut opplysninger om
aksjonærene
Svar/handling
Se skjemaet infoside
Regnskapsmedarbeider eller Utfyller/innsender, for å
signere: ”Begrenset signeringsrettighet”
Se skjemaet infoside
Papir: 31. januar 2016
Lever i god tid før fristen slik at ev. feil/mangler kan
rettes før RF-1088 Aksjeoppgaven produseres hos
Skatteetaten
Ja, 9. des. 2015 til alle innsendings- pliktige (dvs. alle
aksjeselskap)
Det kan skyldes:
 Selskapet er stiftet i løpet av året (da finnes ikke
opplysninger fra tidligere år å basere
forhåndsutfylling på)
 Selskapet har ikke sendt inn oppgaven for et
tidligere år.
Tallene er hentet fra innrapporteringen for 2014. Du
må levere 2014-oppgaven (ev. også tidligere år) med
nødvendige korrigeringer.
Du kan også bruke oppgave som ikke er
forhåndsutfylt (”Skjema og tjenester”). Sjekk at
utgående beholdning 2014 = inngående beholdning
for 2015
Ja, men oppgaven for 2015 godkjennes ikke før
tidligere års oppgave er levert og godkjent.
Nei, kun den fra Skatteetaten
Rapporterer du for privatperson? eller for korrekt
firma?
Underenhet kan heller ikke brukes.
De ligger i arkfanen ”Oversikt skjema og vedlegg”.
Ett vedlegg for hver aksjonær (=som eier/har eid
aksjer i selskapet i løpet av året)
(det er sperret for innsending uten vedlegg)
10.
Enkelte av aksjonærene
mangler i forhåndsutfyllingen
av AR-oppgaven, hvordan få
med disse også?
11.
Kan jeg slette vedlegget til
aksjonærer som ikke eier aksjer
i selskapet lenger?
Velg fanen ”Oversikt – skjema og vedlegg”.
Velg RF-1086U i nedtrekkslisten og
”Legg til nytt skjema”.
(AR-oppgaven forhåndsutfyller kun aksjonærer som
er korrekt identifisert fra 2014-innleveringen).
Sjekk at antall aksjer i selskapet og antall aksjer for
aksjonærene (vedleggsskjema) stemmer.
Nei: Du må endre post 20 ”Antall aksjer per
31.12.2015” til 0. Og fylle ut post 25 eller 26,
avhengig av hva avgangen gjelder.
12.
Jeg har flere hendelser i samme
post. Hvordan får jeg registrert
flere?
Hver side hvor det er aktuelt skal ha muligheten
”Legg til ny post” rett under posten. Trykk på denne
og ny, tom post blir lagt til.
13.
Hvor finner jeg veiledning til
utfylling av skjema og
postene/?
14.
Jeg gir opp.
Går det an å levere på papir?
15.
Hvor får jeg tak i AR-oppgave
for å sende inn for tidligere år?
Info om utfylling av posten eller felt finner du ved å
trykke på ”?” tegnene i oppgaven.
Fullstendig veiledning finner du via lenken:
”Om skjema” i kapittel ”Kort om skjema”. Der ligger
”Rettledning til utfylling av
aksjonærregisteroppgaven”.
Ja. Du finner oppgave og rettledning på
www.skatteetaten.no/aksjonaerregisteret
Fristen er 31. januar 2016
«Arkivert» + «Lag ny kopi, eller i ”Skjema og
tjenester”. Skjemaet er årsuavhengig, du velger år
selv, helt tilbake til 2003
16.
Jeg har gjort en feil. Finnes
muligheten ”Lag ny kopi” i
”Arkivert”?
Ja, for alle år etter 2012
17.
Jeg har gjort feil og må sende
inn en gang til. Er det siste
innsendte som ”gjelder”?
Ja.
18.
Får jeg beskjed om 2015
-oppgaven blir godkjent eller
ikke?
Ja, i løpet av kort tid vil du motta en Feilmelding eller
Godkjenningsbekreftelse.
Du vil finne den i ”Min meldingsboks”.
Du vil få et epostvarsel når en av disse foreligger.
Varslingen sendes til den/de epostadresser som er
oppgitt i oppgaven.
 Du får tilbakemelding på alle år uavhengig av
hvilket år du sender inn for
 Ved feil får du beskjed om hvilke/hva og må
rette disse innen den gitte frist.
 Når oppgaven er godkjent får du også beskjed
om det. Skatteetaten kan så sende ut
”Aksjeoppgaven” RF-1088 til selskapets
aksjonærer.

Similar documents