DET ER VI SOM STÅR BAK!

Transcription

DET ER VI SOM STÅR BAK!
604 Taxus Mandal
Mandag - fredag
Rutenr.
Mandal Amfi
Ime II
Mandal Amfi
Skjebstad
Mandal Amfi
Stemmen Vang
Skogsvingen snuplass
Mandal Amfi
Lørdag
Rutenr.
Mandal Amfi
Ime II
Mandal Amfi
Skjebstad
Mandal Amfi
Stemmen Vang
Skogsvingen snuplass
Mandal Amfi
Første
604
0730
0733
0737
0750
609
616
604
0750
0737 0757
0730 0745 0810
0740
0750
0810
0813
0817
0825
Første
604
1030
1037
1045
1055
1110
1113
1117
1125
604
0830
0837
0845
0855
0910
0913
0917
0925
Siste
604
1130
1137
1145
1155
1210
1213
1217
1225
604
1230
1237
1245
1255
1310
1313
1317
1325
604
1330
1337
1345
1355
1410
1413
1417
1425
604
1430
1437
1445
1455
1510
1513
1517
1525
605 Mandal - Harkmark - Tregde
Mandag - fredag
Rutenr.
Mandal Amfi
Valand
Harkmark
Tregde
Dyrstad snuplass
Mandal
Første
605
0910
0920
0922
0935a
0950
0745 0825 1010
Siste
605 605 616 605 616
1215 1350x 1455x 1525# 1610a
1225
1235
1240
1250
1415x 1520x 1535# 1635
1425x 1535x 1550#
1435x 1600x 1615#
1445x 1610x 1625# 1650
# = kjører KUN onsdager.
a = kjører om Skjernøy.
x = kjører IKKE onsdager (om Speidertomta kl. 1505).
604
30
37
45
55
10
13
17
25
604
1630
1637
1645
1655
1710
1713
1717
1725
604
1530
1537
1545
1555
1610
1613
1617
1625
606 Mandal - Håland - Hesland
616 Mandal - Skjernøy - Tregde - Mandal
Mandag - fredag
Rutenr.
Skinsnes
Mandal Amfi
Blomdalen
Håland
Hesland
Blomdalen skole
Mandal
Mandag - fredag
Rutenr.
Mandal Amfi
Ime II
Dyrstad snuplass
Ime II
Mandal
Første
Siste
606 606 606 606
0748
1015 1355 1407
1404
0755 1020 1415x 1415
0803 1025 1423x 1423
0820
0830 1035 1440x 1440
x = Kjøres IKKE onsdager.
607 Mandal - Hogganvik
Mandag - fredag
Rutenr.
Mandal Amfi
Nodeland
Sjøbovik
Hogganvik
Lundevik
Hogganvik
Furulunden skole
Mandal
Første
607
Siste
607
Mandag - fredag
Rutenr.
Mandal Amfi
Valand
Harkmark
Dal
Østre Eid
Harkmark
Valand
Mandal
# = kjører KUN onsdager.
x = kjører IKKE onsdager.
Første
Siste
616 616
0700
605 616 616 616 616 616
0910a 1215 1350x 1455x 1525# 1610
1514x 1530#
0720 0800i 0950 1230 1420x 1530x 1545# 1625a
0737
0745 0825 1010 1250 1440x 1545x 1600# 1650
# = kjører KUN onsdager.
a = kjører om Tregde.
i = korrespondanse med rute 605 til Mandal ved Ime skole.
x = kjører IKKE onsdager.
= kjører KUN skoledager.
607 607
1400x 1400
1415x 1415
= kjører KUN ved skolefri.
1420x 1420
0807 1424x 1422
0735 0807 1424x 1424
0748 0820
0825 1437x 1437
Første
615
Siste
900
601 602 603 604 605
606 607 615 616
Gyldig fra 20.08.15
til 03.01.16
601 Mandal - Vigeland
- Konsmo - Byremo
602 Mandal - Marnardal - Bjelland
603 Mandal - Sjølingstad - Vigeland
- Spangereid - Lindesnes
615 Mandal - Harkmark - Dal
605 Mandal - Tregde - Harkmark
Første
Siste
x = Kjøres IKKE onsdager.
Siste
605 605
0700
0710
0713 0750
0728 0805
a = kjører om Skjernøy
Mandag - fredag
Rutenr.
Mandal Amfi
Ime II
Tregde
Harkmark
Valand
Mandal
604
0930
0937
0945
0955
1010
1013
1017
1025
Deretter Til
Layout og produksjon: Synkron Media AS - Tlf. 38 12 94 94. Forside: Aptum
Ord_Rpl_Sørlandsruta_601-616 12.08.15 11:01 Side 1
615 616 605
1350x 1455x 1525#
1410x
1415x 1535x 1550#
1425x 1545x 1600#
1430x 1550x 1605#
0702
0710
0713
0720 0730 1445x 1600x 1615#
0750
1610x 1625#
Ruteendringer jul/nyttår:
Julaften og Nyttårsaften kjøres egen ruteplan på rute 900.
Øvrige ruter er innstilt.
1. juledag er alle ruter innstilt.
2. juledag og 1. nyttårsdag kjøres søndagsrute.
604 Taxus Mandal
605 Mandal - Harkmark - Tregde
606 Mandal - Håland - Hesland
615 Mandal - Harkmark - Dal
Rutene i denne ruteplanen er
omfattet av reisegarantiordningen
i Sørlandsruta sitt område.
Se egen folder for
nærmere informasjon.
DET ER VI SOM STÅR BAK!
616 Mandal - Skjernøy - Tregde
- Mandal
Ord_Rpl_Sørlandsruta_601-616 12.08.15 11:01 Side 5
601 Mandal - Vigeland - Konsmo - Byremo
602 Mandal - Marnardal - Bjelland
Mandag - fredag
Rutenr.
Kristiansand rb.st.
Mandal Amfi
Speidertomta
Nyplass skole
Vigeland sentrum
Buhølen
Tryland snuplass
Konsmo
Audnedal stasjon
Byremo
Mandag - fredag
Rutenr.
Mandal Amfi
Blomdalen
Sodeland kryss
Krossen
Møll Bru
Krossen
Øyslebø
Marnardal st.
Laudal
Bjelland
Fosslian
Første
Siste
601
601
900 601 601 900
1130
1345
0605 1215 1245 1400 1430
1247 1402
1425
1300
0625
1310 1430
0640
1330 1455
0650
1340
0702
0725
1410
1500
1502
1515
1525
1545
1555
1625
601 Byremo - Konsmo - Vigeland - Mandal
Mandag - fredag
Rutenr.
Byremo
Konsmo
Tryland snuplass
Buhølen
Vigeland sentrum
Nyplass skole
Blomdalen skole
Mandal
Kristiansand rb.st.
Første
601
Siste
900
0605
0615
601 900
0625
0650
0700
0720
0730
601 900
0725
0750
0800
0820
601 900
0925
0950
1000
1020
1030
601
601 900
1410
1430
1455
1510
1305 1515
0830
0626
0741
0841
1041
1317
0635 0640 0750 0755 0850 0855 1050 1055 1330 1535 1550
0725
0840
0940
1140
1640
= kjører KUN mandag, onsdag og fredag.
= kjører KUN skoledager.
Første
602 602 602 602 602
0635 0915 1300 1405 1455
1510
1305
1515
1315
1525
0645 0925
1415
0927
0700 0940
1435
0710
0715 0950
1450
0735
1510
0750
Mandag - fredag
Rutenr.
Kristiansand rb.st
Mandal Amfi
Sjølingstad
Nyplass skole
Vigeland sentrum
Åvik snuplass
Spangereid
Nedre Våge
602 602
1455 1510
1505
1520 1520
1522
1530 1530
1540 1540
1600 1600
1610
602 Bjelland - Marnardal - Mandal
Mandag - fredag
Rutenr.
Fosslian
Bjelland
Laudal
Marnardal st.
Øyslebø
Møll Bru
Krossen
Sodeland kryss
Mandal
Første
602 602 602
0630
0640
0700 0715
0715
0720 0725
0730
0735 0730
0735
0740 0745 0750
# = Kjøres KUN onsdager.
= kjører KUN skoledager.
= kjører KUN ved skolefri.
For flere busser til / fra Møll,
se ruteplan for rute 900.
Ruteendringer jul/nyttår:
Julaften og Nyttårsaften kjøres egen ruteplan på rute 900.
Øvrige ruter er innstilt.
1. juledag er alle ruter innstilt.
2. juledag og 1. nyttårsdag kjøres søndagsrute.
603 Mandal - Sjølingstad - Vigeland - Spangereid - Lindesnes
Siste
Siste
602
602 602 602
0755
0815
0835 1010
602
602
602
1520
1255# 1455 1540
1305#
1545
0845 1020
1310# 1505 1550
0900
1320# 1515
0855
1030 1315
1600
0900
1035
0910 0915 1045 1330 1330# 1530 1615
Søndag
Rutenr.
Kristiansand rb.st
Mandal Amfi
Sjølingstad
Vigeland sentrum
Åvik snuplass
Spangereid
Første
Sisste
900 603 603 900 603
0830
1345
0915 1115 1355 1430 1500
1410
1420
1130
1515
Første
BILLETTEN
Kontroller at du får riktig billett og
behold billetten under hele turen i
tilfelle billettkontroll
RULLESKØYTER
Det er ikke lov å ha rulleskøyter
på beina når du tar bussen
Siste
900 603
1815
1900
HUNDER
Båndtvang gjelder også på
bussen, og personer med hund
kan i enkelte tilfeller nektes
adgang på bussen
1915 1915
1935
603 Lindesnes - Spangereid - Vigeland - Sjølingstad - Mandal
Mandag - fredag
Rutenr.
Nedre Våge
Lillehavn kryss
Spangereid
Åvik snuplass
Vigeland sentrum
Nyplass skole
Sjølingstad
Mandal
Kristiansand rb.st
Søndag
Rutenr.
Spangereid
Åvik snuplass
Vigeland sentrum
Sjølingstad
Mandal
Kristiansand rb.st
Første
603
Siste
900
0650
0700
0725
0750 0755
0840
Første
= kjører KUN skoledager.
603
0740
0743
0755
0807
0827
0828
603
900
603
0805
603
0905
900
603
1500
900
603
900
1655
0830 0830
0930
1520 1530 1720 1720
0831
0830
0840
0855 0855 0900 0950 1215
1745
1550
0940
1300
1830
1640
Siste
603 900
2010
2030 2030
2055
2140
= kjører KUN mandag, onsdag og fredag.
INFORMASJON
HOLDEPLASSEN
Gi tydelig signal ved å rekke ut
armen når du vil være med bussen
900 603
1515
1610
1625 1625
1640a
1545
1655
1600
1155
bold
regular
a = hvis passasjerer.
BARNEVOGN OG SYKKEL
Barnevogn og sykkel er tillatt på
bussen, men må passes på under
hele turen. Å ta med sykkel har
samme pris som en barnebillett.
HITTEGODS
Hvis du glemmer eller mister noe
på bussen, kan du få det igjen ved
å henvende deg til
Rutebilstasjonen, sjekk gjerne
først på tlf. 177
RUTEOPPLYSNING OG ANNET:
tlf 177 og www.177-agder.no
Agder Kollektivtrafikk AS
Tollbodgata 22
NO-4611 KRISTIANSAND S
Tlf.: 38 14 53 81
www.agderkollektivtrafikk.no