Rundskriv S 19-2015

Transcription

Rundskriv S 19-2015
Til
de kristne folkehøgskolene
Rundskriv S 19-2015
Oslo, 25. juni 2015
Invitasjon til UKT samling på Sanner 15. og 16. oktober 2015
Vi inviterer alle de kristen folkehøgskolene til en to-dagers UKT samling på Sanner 15. og 16.
oktober. Vi tror innholdet i samlingen vil være relevant for alle skolene og vi vil understreke at det
ikke er en forutsetning at skolen har deltatt i UKT prosjektet for å ha godt utbytte av å delta på
samlingen i oktober.
På samlingen vil du møte medarbeidere fra Substans og få en innføring i hvordan de arbeider.
Slik beskriver Substans seg selv:
Substans er et nettverk for kristen trospraksis, der vi stadig jobber med å omsette Jesu liv og
lære til konkret handling.
Vi tror at vi blir det vi gjør. «Du tenker deg ikke fram til en ny måte å leve på. Du lever deg
fram til en ny måte å tenke på», sa presten og forfatteren Henry Nouwen. Eller med
Aristoteles’ ord: «Vi er det vi gjør jevnlig. Søk derfor vanen fremfor bragden». Ved å øve oss
på å gi, blir vi gavmilde. Ved å skrive ned tre ting vi er takknemlige for hver dag, blir vi
takknemlige. Ved å faste øver vi opp selvkontrollen, så vi ikke lenger gir etter for hver eneste
lille impuls. Og sakte men sikkert blir repeterende handlinger til vaner og senere til instinkter
Det verktøyet Substans bruker aller mest i dette øyemed er jesudojoen. En «Dojo» er
treningsstudioet for kampsport og meditasjon i Japan og betyr «stedet for veien». Skal man
følge Jesu vei kreves prøving, feiling, øving og fellesskapets støtte, akkurat som når en skal
lære karate. Jesusdojoer er altså praktiske kurs som regel går over 5-7 uker.
For mer informasjon om Substans: http://substansielt.no/
Og Jesusdojo: http://substansielt.no/info/jesusdojo/
Jesusdojo var et tema på siste UKT samling i juni 2015, og det ga mersmak. Dette passer godt inn i
vår folkehøgskolehverdag og vi ønsker å gi flere en mulighet til å bli kjent med disse verktøyene.
Samlingen vil ha fokus på konkrete og praktiske arbeidsmetoder. Vi tror at metodene knyttet til en
Jesusdojo blant annet kan fungere godt som et valgfag på folkehøgskolene.
Vi starter på Sanner klokken 11.00 torsdag den 15. oktober og avslutter fredag 16. oktober klokken
15.00. Vi organiserer en fellestransport fra Gardemoen klokken 10.00.
På torsdagskvelden samles vi i en av Søsterkirkene for å feire gudstjeneste sammen.
Økonomi:
Kurset med kursavgift, en overnatting, frokost, middag og to stykk lunsj vil koste kr 2400 for
dobbeltrom og kr 2600 for enkeltrom. Dette inkluderer også fellestransport fra Gardemoen.
Påmelding via NKFs nettside: http://nkf.folkehogskole.no/nkf/aktivitet/ukt-samling/
innen 1. september 2015
Med vennlig hilsen
Noregs Kristelege Folkehøgskolelag
Tor Grønvik
daglig leder
Marie Wiland
rådgiver for skoleutvikling