Oslo Turnforening søker fulltidstrenere til

Transcription

Oslo Turnforening søker fulltidstrenere til
Oslo Turnforening søker fulltidstrenere til
konkurransegruppen Turn Kvinner.(WAG)
Oslo Turnforening er Norges eldste idrettsforening med sine 160 år. Foreningen er
en av landets største. Haslehallen er foreningens kompetansesenter for barn, ungdom,
voksne og toppidrett.
Det søkes etter trenere til konkurransegruppen Turn Kvinner (WAG). Vi ønsker nye trenere til
vårt trenerteam som kan bidra med utvikling og rekruttering av nye gymnaster til Turn
Kvinner i Oslo TF. Vi kan tilby fulltidsstilling, 100 %.
Arbeidsoppgavene vil være:
 Faglig ansvar for planlegging og gjennomføring i sal for foreningens
konkurransegruppe Turn kvinner i samråd med hovedtrener og trenerteam.
 Ansvar for rekruttering og unge gymnaster.
 Bidra til kompetansehevning internt i hele foreningen.
 Bidra positivt til å skape gode trenerteam og bygge felles klubbkultur og filosofi
blant utøverne, trenerne, administrasjon og foresatte.
Trenerstilling 100%:
24 -26 timer (70%) I snitt per uke.
7 timer (15%) administrasjon/planlegging i snitt per uke
7 timer (15 %) samlinger, konkurranser og representasjon i snitt per uke.
Kvalifikasjoner:
 Høy faglig turnkompetanse.
 Gode egenskaper i sikring og mottak.
 Erfaring fra trenervirksomhet på klubb/forbundsnivå.
 Gode pedagogiske og organisatoriske evner.
 Gode samarbeidsevner og ha en positiv relasjonsbyggende personlighet.
Trenerne må arbeide innenfor de retningslinjer og regler som gjelder for norsk idrett
generelt og overordnede strategier og handlingsplaner for Oslo Turnforening. Trenere som
skal tilsettes må beherske et av de skandinaviske språkene godt, både muntlig og skriftlig,
eventuelt engelsk. Det må påregnes kveldstids - og helgearbeid.
Stillingen rapporterer til Koordinator Konkurransegrener
Lønn etter avtale.
Ønskes ytterligere opplysninger, vennligst ta kontakt med senterleder Haslehallen - Sindre
Kavli på tlf: 40227781 eller e-post [email protected]
Alle søknader blir behandlet konfidensielt.
Søknad med CV sendes: [email protected] innen 20.07.2015
Med vennlig hilsen
Oslo Turnforening

Similar documents