Guidet tur til Nummer 8-10 lærerressurs

Comments

Transcription

Guidet tur til Nummer 8-10 lærerressurs
Nummer 8–10
Matematikk for ungdomstrinnet
Velkommen til lærerressursen til Nummer 8–10!
Lærerressursene er det kun lærerne som har tilgang til, og et abonnement vil gjelde for alle lærerne ved skolen som
underviser i faget. For å få et innblikk i hvordan denne ressursen er bygget opp har vi laget en løype for kapittel 5 om
Statistikk og sannsynlighet i Nummer 8 som vi anbefaler å følge.
1
Det første du møter er felles for 8., 9. og 10.
trinn. Lærerressursene til Nummer 9 vil være
klar til skolestart august 2015. Og Nummer 10
vil være klar i august 2016.
2
I Lærerens digitalbok finner du digitale
versjoner av bøkene, læreboka og lærerens
bok. De er beriket med undervisningsfilmer fra
Twig som er fine å bruke i klasserommet.
I Lærerens bok finner du didaktiske tips til alle
oppgaver i boka, og formuleringer på spørsmål
som kan stilles for å få i gang en matematisk
samtale i klasserommet. Se for eksempel
side 351 i Lærerens bok Nummer 8.
3
Under Nummer 8 finner du ressurser til alle kapitler i boka, ressursene i kapittel 5 er tilsvarende i alle kapitler.
Stifinneren gir en oversikt over alle
oppgavene i kapitlet. Her kan elevene velge
ulike stier å følge.
Kapittelprøvene suppleres
med en utfyllende
veiledning til vurdering i
lærerens ark.
Flere oppgaver gir elevene mulighet til å øve
mer eller å finne flere utfordringer. Her er det
lagt vekt på at elevene ikke skal få mer av det
samme, men løse oppgaver som har en ulik
innfallsvinkel enn dem i boka.
Alle Twig-filmene varer i ca. tre
minutter. Filmene kan bidra til
variasjon i undervisningen, og
kan følges opp med
arbeidsarkene. Anbefaler å ta
en titt på filmen om
sektordiagram, Nightingales
rosediagram. Ligger også i
Lærerens digitalbok side 328.
© H. Aschehoug & Co
Løsningsforslagene
ligger også åpent på
elevenes nettside.
www.lokus.no
Nummer 8–10
Matematikk for ungdomstrinnet
4
I arbeidet med statistikk på 8. trinn kan det
være aktuelt å se på tidligere
eksamensoppgaver. Oppgave 3 i del 2 2014
omhandler statistikk og løses i regneark.
Kapittel 5 gir elevene en gjennomgående
opplæring i regneark.
5
Opplæringen i Excel finner du her. Tilsvarende
opplæringen for elevene ligger på elevenes
nettside, gratis. Elevenes opplæring vil avvike
litt fra lærerens med tanke på at du som lærer
kan ha behov for noe mer.
6
På elevenes nettsted vil elevene finne løsningsforslag, flere oppgaver og opplæring i
Excel. På bildet ser du det som tilhører kapittel 5 for elevene.
Excelopplæringen inneholder forklaringer, eksempler og oppgaver, og kan også brukes
som undervisningsopplegg. Tilsvarende er laget for GeoGebra i kapittel 3. Elevene finner
nettstedet på www.lokus.no, eller direkte på http://www.lokus.no/open/nummer. Vi
anbefaler Chrome som nettleser.
© H. Aschehoug & Co
www.lokus.no

Similar documents