Tegninger B17 – 2

Comments

Transcription

Tegninger B17 – 2
Plantegning: 54367/3/2 B17 - Kjøkken - 2
Prosjekt: Rygehus, Kleivane B5 - delfelt B15-B22
Skrevet ut: 02.07.2015
AUBO 2014-6 NO
Kjøkken
Ancona Hvit - Samlet
2550
300
600
900
600
1000
50
600
1000
50
325
10
73
1
16
84
70
500
600
1675
2000
2 12
600
600
1875
2200
600
503
4
5
6
11
502
9
3
501
8
1200
900
7
657
325
1200
800
Skala: Tilpasset ramme
MERK: Tegningen er bare retningsgivende. Dybdemål er ekskl. skapdører. NB: Kontrollmål må foretas
Side:1 (1)
Oppriss: 54367/3/2 B17 - Kjøkken - 2
Prosjekt: Rygehus, Kleivane B5 - delfelt B15-B22
Skrevet ut: 02.07.2015
600
600
1000
50
7
8
9
10
11
1413
704
283
300
2117
2400
2550
4
165
165
3
704
30
899
514
2400
6
900
600
1000
50
Skala: Tilpasset ramme
MERK: Tegningen er bare retningsgivende. Dybdemål er ekskl. skapdører. NB: Kontrollmål må foretas
Vår ref: Thime, Petter
Side:1 (1)
Oppriss: 54367/3/2 B17 - Kjøkken - 2
Prosjekt: Rygehus, Kleivane B5 - delfelt B15-B22
Skrevet ut: 02.07.2015
1675
283
325
704
2117
2400
2000
5
657
600
165
165
4
704
30
899
514
2400
1413
11
73
600
70
Skala: Tilpasset ramme
MERK: Tegningen er bare retningsgivende. Dybdemål er ekskl. skapdører. NB: Kontrollmål må foretas
Vår ref: Thime, Petter
Side:1 (1)
Oppriss: 54367/3/2 B17 - Kjøkken - 2
Prosjekt: Rygehus, Kleivane B5 - delfelt B15-B22
Skrevet ut: 02.07.2015
2200
325
30
12
2
3
600
900
165
165
1
704
899
514
2400
1413
7
704
2117
283
2400
1875
16
84
600
Skala: Tilpasset ramme
MERK: Tegningen er bare retningsgivende. Dybdemål er ekskl. skapdører. NB: Kontrollmål må foretas
Vår ref: Thime, Petter
Side:1 (1)
Perspektivtegning: 54367/3/2 B17 - Kjøkken - 2
Prosjekt: Rygehus, Kleivane B5 - delfelt B15-B22
Skrevet ut: 02.07.2015
AUBO 2014-6 NO
Kjøkken
Ancona Hvit - Samlet
MERK: Tegningen er bare retningsgivende. Dybdemål er ekskl. skapdører. NB: Kontrollmål må foretas
Side:1 (1)
Perspektivtegning: 54367/3/2 B17 - Kjøkken - 2
Prosjekt: Rygehus, Kleivane B5 - delfelt B15-B22
Skrevet ut: 02.07.2015
AUBO 2014-6 NO
Kjøkken
Ancona Hvit - Samlet
MERK: Tegningen er bare retningsgivende. Dybdemål er ekskl. skapdører. NB: Kontrollmål må foretas
Side:1 (1)