gruppene. - Gausdal kommune

Comments

Transcription

gruppene. - Gausdal kommune
Oversikt over utredningsgrupper – Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer pr. 13. april 2015 – gruppeledere med uthevet skrift
Utredning
Gausdal
1 – Barnehage
Navn
Laila Linn,
enhetsleder
barnehage
Lillehammer
Ringebu
Øyer
Epost
Marianne Slåen Bruket,
barnehageleder
Hilde Dalberg,
tjenesteleder
barnehage
Birgitte Moe,
virksomhetsleder
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Navn HTV
Eli Brathovde,
Utdanningsforbundet
Anne Moen Braanaas,
Øystein Svendsen,
Utdanningsforbundet
Ida Diesen Øvre,
Utdanningsforbundet
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Marianne Skurdal,
rektor
Jo-Morten Høistad
Prosjektleder skole
Håvard Ulfsnes, skolesjef
Kjell Tangerud, rektor
Stein Erik Uhlen,
virksomhetsleder
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Øyvind Bakke,
Utdanningsforbundet
Monica Engen,
Utdanningsforbundet
Pernille Kalseth,
Utdanningsforbundet
Gro Kristensen,
Utdanningsforbundet
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Siv Janne
Klufthaugen,
enhetsleder
Bjørn Lie, sektor Helse og
omsorg
Marit Listad,
avdelingssykepleier
Mike Görtz,
virksomhetsleder
PLO/Ingrid
Rugsveen, leder
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
2 – Skole
Navn
Navn HTV
3Pleie/omsorg
Navn
Jan Sverre Bekkelund, Delta
Vara: Live Løchen, Delta
[email protected]
Åshild Andresen,
Fagforbundet
Marit Linnerud,
NSF
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Navn HTV
Liv Snilsberg, NSF
4–
Lokalisering
av adm.
tjenester
Delrapport
tekniske
tjenester
Ole Edgar Sveen,
kvalitetsrådgiver
Torbjørn
Furuhaugen,
enhetsleder Teknisk
Jørn Gaukerud/Lars Rudi
sektor Samfunnsutvikling
Jostein Gårderløkken,
teknisk sjef
Navn HTV
Espen Vintervold,
NITO
Kari Myrholt Skårset, NITO
Magnus Rønningen, El
og It
Knut Arne
Høyesveen, NITO
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Delrapport
kultur
Kjellfrid B. Flækken
Berit Strømshoved,
biblioteksjef
Anne B. Vestad,
tjenesteleder kultur
Frode Fossbakken,
virksomhetsleder
kultur
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Navn HTV
Elisa Robak, MFO
Delrapport
Nina Hjelmstad,
helse- og
enhetsleder familie
sosialtjenester og helse
Nita Storeheier Leqvamb,
avdelingsleder NAV
Lillehammer
Navn HTV
Øystein Bryde, FO
Tone Melbø,
Fagforbundet
Mona Skogstad,
Sykepleierforbundet
Tretten sykehjem
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Marit Listad,
avdelingssykepleier
[email protected];
[email protected]
[email protected]
Inger Solbakken,
FO, Inger Marie
Johnsgård, NFF
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Delrapport
økonomi og
merkantile
tjenester, og
etablerte
fellesvirksomheter
Navn HTV
5–
Konsekvenser
for ansatte
Navn
Navn HTV
Bjørn Andreas
Resset, enhetsleder
Serviceenheten
Eva Bueie Nygård, leder
Jan Magne Langseth,
sekretariat/arkiv/servicetorg seniorrådgiver øk.
Karen Saksum, NITO
Cecilie Andersen,
Fagforbundet
Anne Mette Morken
Frode Frydenlund,
personalrådgiver
Sidsel Brath, HR-sjef
Bente Indergård,
tjenesteleder
Fellestjenesten
Hanna Røberg,
HR-rådgiver
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Tone Melbø,
Fagforbundet
Agnes Olafson Lundemo,
Akademikerne
Ranveig Kvalvik,
Fagforbundet
Kåre Nordby,
Delta, Marit
Linnerud, NSF
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Navn HVO
13 –
Kommuneøkonomi
Navn
Navn HTV
Eli Eriksrud,
kommunalsjef,
Åsmund
Skjeldnes, skatt og
innfordring
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Asm[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Oddvar Almås
[email protected]
Marit Bråten
Homb, økonomisjef
Anne Hvattum, økonomisjef
Jan Magne Langseth,
seniorrådgiver øk.
Annikken Reitan
Borgestrand,
økonomisjef
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Liv Else E. Brenden,
NEFF
Anne Marit Tangnes,
Akademikerne. Vara: Helge
G. Galtrud, Fagforbundet
Eva Barkenæs,
Akademikerne
Gerd Bjørge, Parat
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
15 – Pol.
org./lokaldemokrati
Navn politiker
Roar Steinslien
Bjørg Lien
Erik Odlo
Marthe Lang-Ree
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]; [email protected]
Navn politiker
Harald Ove Foss
Per Prestrud
Berulf Vaagan
Kåre Solbakken
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Eldbjørg Jordhøy,
Enhetsleder
habilitering/
rehabilitering
Tone Madssveen,
FO
Anne Karin Lien, leder
Psykisk helsearbeid og
rusomsorg
Bente Fjellstad Bjørge,
Brit Synnøve
Berge, HR
Tonje Sneve Strandheim,
NSF. Vara: Terje Ringen
Grundstad, NFF
Gunhild Haugum,
Tekna, Fridtjov V.
Janson, NITO (deler)
Marit Linnerud,
NSF, Åshild
Andresen, FO
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
17 –
Kapasitet,
kompetanse,
rekruttering
Navn
Navn HTV