Gode alene – enda bedre sammen?

Transcription

Gode alene – enda bedre sammen?
Kommunereform – vedtak i 4 kommuner
Kommunestyrene i Gausdal, Ringebu, Øyer og Lillehammer har vedtatt å gå sammen for å utrede
mulighetene for å danne en ny kommune.
«Gode alene – enda bedre sammen?»
Torsdag 28. mai 2015 samles kommunestyrene i Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer til en
felles konferanse. Hensikten med samlingen er at lokalpolitikerne skal få møtes på tvers av
kommunegrensene, og snakke om ulike fremtidsbilder og muligheter for kommunene framover,
som lokaldemokrati, som tjenesteyter og som samfunnsutvikler. Kommunereformen er eneste
post på programmet, og overskriften for samlingen er «Gode alene – enda bedre sammen?» De
hovedtillitsvalgte er invitert med til å følge konferansen.
Utredninger.
Cirka 80 ansatte og åtte politikere fra de fire kommunene er nå i sluttspurten av sitt
utredningsarbeid. Utredningene skal si noe status og utfordringer - potensielle fordeler og ulemper
både ved å fortsette som i dag og ved en kommunesammenslåing.
1. juni er fristen for innlevering, og 3. juni kl. 9.00 vil rapportene bli presentert for de fire
prosjektgruppene i et felles møte i Ringebu. Deretter legges de ut på hjemmesiden vår.
Det er knyttet en del spenning og forventning til disse rapportene. Utredningene vil gi oss en del
avklaringer, men samtidig må vi være forberedt på at ikke alle spørsmålene vi har blir besvart.
Det er en del spørsmål som må avklares gjennom politiske prosesser.
Framleggingen av disse rapportene markerer uansett et nytt kapittel i kommunereformprosessen
vår. Nå begynner fasen med å konkretisere: Hva kan en ny kommune bli? Vil det løse de
utfordringene vi har og de vi ser kommer?
Hvordan holde seg orientert?
Det er en spennende periode vi er inne i, og resultatet av reformarbeidet er ikke gitt. Som ansatt i
kommunen kan det hende mange vil spørre nettopp deg om hva som skjer. Vil du holde deg
oppdatert om kommunereformen finner du informasjon, PowerPoint-presentasjoner og
informasjonsfoldere på Intranett og på hjemmesiden vår. Se under fanen «Kommunereform».
Dette er materiell som kan benyttes av alle i interne møter, og på møter med lag og foreninger.
Ønsker for videre prosess



at vi i denne prosessen kan klare å tydeliggjøre hvilke muligheter vi har
at engasjementet for prosessen blir stort, samtidig som taket for ulike meninger er høyt
at vi klarer å holde fokus på fakta, samtidig som vi erkjenner at følelser også er viktig i
denne saken.
Har du spørsmål eller innspill til arbeidet med kommunereformen, ta kontakt med din enhetsleder
eller tillitsvalgt/hovedtillitsvalgt. Har du forslag eller innspill kan du også ta kontakt med vår
administrative arbeidsgruppe i Gausdal: Ole Edgar Sveen, Marit Lang-Ree Finstad og Rannveig
Mogren.
Rannveig Mogren – rådmann

Similar documents