08 August - Lex

Comments

Transcription

08 August - Lex
BlimedLex-Bussenpåtur.
August2016
FOLLDALGRUVESIGHTSING
Lørdag13.August.Kun250,-
VenabygdfjelletmedstopppåSohlbergplassenmedfantastiskutsiktover
Rondane.
Folldalmedguidettogturinnigruvene,etbesøkpåkafeenogmuseetforde
somønskerdet.Gruvetogetkoster75,-forvoksen.45,-forbarn.
08:30Fåvang.Kvitfjelltunet-08:45Ringebustasjon.-09:00Venabygd.Ta
gjernemedniste.GratiskaffeogWCpåbussen.
Ring90193597forenkoseliglørdag.
CHARLOTTENBERGCHOPPINGSENTER
-----------------------Lørdag27.august.Kun250.---------------------
08:30 Ringebu stasjon. – 08.45 Fåvang. Kvitfjelltunet. – 09:25 Lillehammer.
Strandtorget. – 09:50 Biri. 10:15 Hamar. Bak Statoil på Furnes. Stopper andre
steder etter avtale. Ta gjerne med niste. Gratis kaffe og WC på bussen.
lex-bussen.no/Facebook/tlf:90193597/[email protected]
Orgnr:914921.406Løyve:53136