Navn Roar Holmstad Nåværende stilling Avdelingsleder Yrke

Transcription

Navn Roar Holmstad Nåværende stilling Avdelingsleder Yrke
Navn
Roar Holmstad
Nåværende stilling
Yrke/Utdanning
Relevant erfaring
Avdelingsleder
Økonom fra Bankakademiet og BI
Skolelaget
Leder og dirigent i tensing
Kretsstyre i KFUK KFUM
Menighetsråd i flere perioder
Troms Kirkelige Fellesråd i to perioder, leder i en og en halv periode
Barne- og ungdomsarbeid
Arbeide for å realisere kirke- og kulturbygg på Kvaløysletta
Arbeide for en inkluderende folkekirke
Satsningsområder
Navn
Inga Marie Nordstrand
Nåværende stilling
Yrke/Utdanning
Konsulent
Sykepleier 2000-2003
Spesialsykepleier 2006-2009
Medlem av Samisk Kirkeråd
Ungdom og voksne
At kirke skal være raus og inkluderende
At kirka skal våre synlig i lokalsamfunnet
Relevant erfaring
Satsningsområder
Navn
Reidar Fagerholt
Nåværende stilling
Yrke/Utdanning
Trafikkleder i SSP AS fra 1991
Forsvaret
Diverse
Tensingarbeid
Barne og ungdomsarbeid på Kvaløysletta
Menighetsråd i mange perioder
ADHD Norge, sekretær
Barne- og ungdomsarbeid
Kirkebyggesaken
Utvikling av fjæraparken
Relevant erfaring
Satsningsområder
Navn
Ann Sissel Enoksen
Nåværende stilling
Yrke/Utdanning
Pedagogisk leder
Har påbegynt master i utdanningsledelse
Barnehage lærer
Leder kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Medlem av kirkelig fellesråd, for Tromsø kommune
Ny kirkekai på Gåsvær
Kirketomtas framtid
Økt støtte kirkelig fellesråd
Økt ramme til driftssentralen
Relevant erfaring
Satsningsområder
Navn
Kirsti Jacobsen
Nåværende stilling
Yrke/Utdanning
Rådgiver fra 2014
Aust-Agder Sykepleierhøgskole
Erfaring, kunnskap og profesjon, universitetet i Bergen
Styrekompetanse BI
Universitetssykehuset Nord-Norge, avdelingsleder HR-Personal
Rådgiver Regional Systemenhet
Ettåring i Norges Kristelige Student og Skoleungdomslag
Tillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund - 100 % stilling
Konserntillitsvalgt i Helse Nord - 100 % stilling
Styremedlem Helse Nord RHF
Arbeid blant barn og unge
Gudstjenestene - videreutvikling
Relevant erfaring
Satsningsområder
Navn
Lillian Irene Borgen Kvarsnes
Nåværende stilling
Yrke/Utdanning
Relevant erfaring
Overingeniør
Kjemiingeniør fra Bergen Ingeniørhøgskole
Menighetsråd i mange år
Representant i Tromsø kirkelige fellesråd
Barne- og ungdomsarbeid
Inkluderende folkekirke
Satsningsområder
Navn
Jon Børge Frafjord
Nåværende stilling
Relevant erfaring
Daglig leder fra 2015
Prest i Sandnessund menighet 2005-2015
Daglig leder i IMI Begravelsesbyrå fra 2015
Trosopplæring 0-18 år
Menigheten på nett
Nytt kirke- og kulturbygg
Satsningsområder
Navn
Ellinor Sanden Jensen
Nåværende stilling
Yrke/Utdanning
Relevant erfaring
Gårdbruker
Satsningsområder
Medlem Sandnessund menighetsråd
Leder Tromsøysund Bondelag
Leder Tromsøysund Bondekvinnelag
+ diverse andre leder-, sekretær- og kassererverv
Følge opp trosopplæringsarbeidet
Barne- og ungdomsarbeid
Eget kirkebygg i soknet
Navn
Nåværende stilling
Yrke/Utdanning
Relevant erfaring
Satsningsområder
Torstein Berg Pedersen
Navn
Nåværende stilling
Yrke/Utdanning
Relevant erfaring
Satsningsområder
Kjell Svein Skog
Navn
Nåværende stilling
Yrke/Utdanning
Relevant erfaring
Satsningsområder
Inger Helene Wågsås Idrupsen