Kandidater til BUR

Comments

Transcription

Kandidater til BUR
SAK 4
Per Magnus Austnes., VALDERØY
21 år
Trainee i Laget
Tre viktige ting å arbeide for.
Leir. Ungdomsarbeid og disippelgjering
Jenny Bakken, VESTNES
17 år
Elev v/Romsdal vgs.
Medlem i KRIK-styret, Vestnes, kasserer
Tre viktige ting å arbeide for.
Tre ting jeg ser det er viktig og arbeide for er leirtilbudet
her i regionen, og det gode arbeidet med KRASP og KAIROS.
Ingeborg Berget, Lid, VOLDA
30 år
Lektor ved Ulstein vgs
Leiar i ungdomsklubb, søndagsskule, med i damegruppe,
kvinneforeining og elles aktiv i Ørsta Volda misjonsforsamling.
Tre viktige ting å arbeide for:
Det er viktig å arbeide for at born og unge må verte kjent med Bibelen,
at dei får ha eit misjonsfellesskap der dei kjenner seg heime,
og vekse som levande kristne.
Daniel Emblem, ÅLESUND
17 år
Elev v/Spjelkavik vgs.
Styremedlem i Laget på skolen
Tre viktige ting å arbeide for.
- Leiaropplæring/utvikling
- Oppretthalde og styrke leir- og korarbeid
- Få i gong fleire grupper, klubbar og bibelgrupper for barn og ungdom
Arne Meier, VOLDA
19år
Elev på Høgtun Folkehøgskule
Vara-medlem i styret til Vestborg VGS
Tre viktige ting å arbeide for:
-Dele at Jesus lever (!)
-Fjerne fordomar om kristne
-Spreie kjærleik med Jesu sinnelag
Synne Marie L. Ulstein, ØRSTA
19 år
Elev ved Vestborg vgs.
Leder i KRASP, har sittet i BUR i 2 år.
Tre viktige ting å arbeide for:
Jeg vil arbeide for oppfølging av lagene i regionen, slik at de kan vokse og
bli disippelgjørende. Jeg vil også jobbe for ungdommen i regionen, og
at de skal ha trygge og rusfri tilbud der de får oppdage hvor høyt elsket de er av Gud.
Det skal velges 3 medlemmer og 2 varamedlemmer.
Fra før sitter: Gunstein Ohma, Volda. Ole Johannes Lindseth, Fræna (Vestborg)
Benkeforslag:
Om noen vil komme med benkeforslag, må kandidaten være spurt på forhånd og sagt ja.