Hjerte- og karregisterets fagråd 2015

Transcription

Hjerte- og karregisterets fagråd 2015
Hjerte- og karregisterets fagråd 2015
Institusjon
Etternavn
Fornavn
Fast/vara
Helse Midt-Norge RHF
Sandbu
Haarstad
Bugge
Myrmel
Andersgaard
Tjomsland
Kvalvik
Schem
Christensen
Aspenes
Govatsmark
Ikke oppnevnt
Tell
Vollset
Omland
Seljeflot
Njølstad
Grimsgaard
Løchen
Gerdts
Stensland
Ikke oppnevnt
Skjetne
Ikke oppnevnt
Indredavik
Fjærtoft
Bønaa
Karlsaune
Geiran
Bjørnstad
Kramer-Johansen
Tjelmeland
Grundtvig
Slind
Altreuther
Ikke oppnevnt
Steen
Birketvedt
Rotevatn
Hovland
Skovlund
Selmer
Kvåle
Seliussen
Henrik A.
Helge
Einar
Truls
Alice Beathe
Ole
Anne G.
Baard-Christian
Øyvind Olav S.
Stian Thoresen
Ragna Elise S.
Fast
Vara
Fast
Vara
Fast
Vara
Fast
Vara
Fast
Vara
Vara
Vara
Fast
Vara
Fast
Vara
Fast
Vara
Fast
Vara
Fast
Vara
Fast
Vara
Fast
Vara
Fast
Vara
Fast
Vara
Fast
Vara
Fast
Vara
Fast
Vara
Fast
Vara
Fast
Vara
Fast
Vara
Fast
Vara
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Helsedirektoratet
NTNU
UiB
UiO
UiT
UNIKARD
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre SKDE
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre HEMIT
Norsk hjerneslagregister
Norsk hjerteinfarktregister
Norsk hjertekirurgiregister
Norsk hjertestansregister
Norsk hjertesviktregister
Norsk karkirugisk register, NORKAR
Norsk pacemaker- og ICD-register
Norsk register for invasiv kardiologi, NORIC
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Grethe S.
Stein Emil
Torbjørn
Ingebjørg
Inger
Sameline
Maja-Lisa
Eva
Eva
John Petter
Bent
Hild
Kaare Harald
Hanne
Odd
Johannes L
Jo
Ingvild B.M.
Morten
Eva Kjøl
Martin
Torkel
Marie
Svein
Siren
Eva
Randi
Rune
Ingvei
Sist oppdatert:2015-09-23
Hjerte- og karregisterets fagråd 2014
Foran fra venstre: Jo Kramer-Johansen, Ingvild B.M. Tjelmeland, Hild Fjærtoft, Torbjørn Omland,
Inger Njølstad, Torkel Steen, Morten Grundtvig, Eva Stensland, Marie Birketvedt, Gerhard Sulo,
Camilla Berge, Anne G. Kvalvik,
Bak fra venstrer: Odd Geiran, Jon Petter Skjetne, Einar Bugge, Henrik A. Sandbu, Marta Ebbing, Kaare
Harald Bønaa, Hanne M.T. Karlsaune, Martin Altreuther, Stian Thoresen Aspenes, Randi Selmer, Siren
Hovland, Bent Indredavik, Janne Dyngeland.
Sist oppdatert:2015-09-23

Similar documents