Er dagens organisering av taxinæringen gått ut på dato?

Comments

Transcription

Er dagens organisering av taxinæringen gått ut på dato?
Er dagens organisering av
taxinæringen gått ut på dato?
Vi inviterer til dagskonferanse
torsdag 28. mai 2015 kl. 10:00 – 16:00
Royal Christiania, Oslo
 Har organiseringen av taxinæringen gått ut på dato?
Skal vi fortsette med prinsippet om at en taxieier bare
kan ha et løyve, eller skal vi åpne opp for at
taxiselskaper kan ha mange løyver?
 Skal det fortsatt være slik at taxieierne både kjører taxi
og styrer sentralene, eller bør disse funksjonene skilles?
 Konkurransetilsynet foreslår at dagens løyveordning og
prisfastsetting fjernes, og i stede innføre full frihet for
hvem som helst til å kjøre taxi. Prisen skal fastsettes av
næringen selv. Får vi et bedre og mer forbrukervennlig
taxitilbud av dette?
 Næringen presses av nye tilbud som Über og Haxi, som
tenker annerledes både når det gjelder organisering og
teknologi. Hvilke konsekvenser kan dette få for den
etablerte næringen?

NTF mener tida er overmoden for å diskutere en ny og
framtidsrettet organisering av taxinæringen som gir gode
og sikre tilbud for de som har behov for disse tjenestene.
Sikre de ansatte gode lønns- og arbeidsvilkår, og
taxieierne rimelig grad av inntjening.

NTF ønsker å belyse disse viktige spørsmålene og
utfordringene på denne konferansen.
PROGRAM
10:00
Registrering og enkel servering
11:00
Åpning. En ny og fremtidsrettet taxinæring, v/Roger Hansen,
forbundsleder Norsk Transportarbeiderforbund
11:20
Vi trenger ingen reguleringer, drosjenæringen er overregulert.
v/Kjell Jostein Sunnevåg, Konkurransetilsynet
11:50
Forbrukerne er best tjent med reguleringer v/Janne Pedersen,
Forbrukerrådet
12:20
Pause
12:35
Hva skjedde i Gøteborg da reguleringene forsvant v/ Mats
Andersson, Svensk Transportarbeiderforbund.
12:50
Finstadgruppen Taxi, fordel med selskapsstruktur v/Lars Dolva
13:05
Næringspolitisk duell mellom Lars Johnsen Norsk
Transportarbeiderforbund og Knut Thommassen Norges
Taxiforbund.
13:30
Pause
13:45
Paneldebatt
Hvordan bør bransjen organiseres og reguleres i fremtiden.
v/ Guri Melby, Samferdselsbyråd Oslo, Venstre
v/ Raymond Johansen, byrådslederkandidat, AP
v/ Bård Hoksrud, Statssekretær Samferdselsdepartementet, FRP
v/ Lars Johnsen, Forbundsleder Norsk Transportarbeiderforbund
v/ Knut Thomassen, Styreleder Norges Taxiforbund
15:00
Avslutning, oppsummering v/ Roger Hansen, Forbundsleder Norsk
Transportarbeiderforbund
Påmelding
Konferansen er gratis. Eventuell reise, opphold og andre utgifter må dekkes av
den enkelte. For å sikre at vi har store nok lokaler, ber vi om at påmelding
sendes til e-post: [email protected] eller på telefon: 40 64 64 64
Vi ber om følgende opplysning i påmeldingen.: Ditt navn, firma/organisasjon du
representerer og e-post og/eller mobilnummer vi kan nå deg på
Påmeldingsfrist senest 15. mai 2015
Vel møtt!

Similar documents