Romskjema - Jadarhus

Transcription

Romskjema - Jadarhus
Prosedyrehåndbok
Side:
Revisjon:
Dato:
1 av 2
2
2009-06-30
Godkjent av:
Dokument nr:
Dokument navn:
2-04-7
Romskjema
Vedlegg til kontrakt datert:
Romskjemadato: 27.04.2015, revidert 03.06.2015.
TH = Tiltakshaver/JH = Jadarhus
Prosjektnr: 60967 og 60971 - Konvallveien 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 og 17 Prosjektnavn: Solbakkane, felt C2 - delfelt Bk9 og BK10.
ROM
GULV
VEGGER
DØRER
HIMLING
LISTVERK
Spongulv
Gips
Hvite slette dører
Gips.
Taklister, dør og vinduslister ferdig
malt hvit fra fabrikk
Sparkling/maling
v/kunde.
Glassfelt i dør
mot stue
Sparkling/maling
v/kunde
Hvite malte
karmer
Det kan forekomme
nedforinger for
ventilasjonskanaler.
Synlige spikerhull og gjæringer.
«
Hvite slette dører
«
«
«
Hvite malte
karmer
«
RØRLEGGER
VINDUER /
UTV. DØRER
TILLEGGS - OPPLYSNINGER
1-ETG
Gang
WC
«
«
Hoveddør iht.
tegning.
(Fargekode RAL
7024)
Gulvlister leveres i hvitmalt furu.
Gulvstående toalett
Vask uten underskap.
«
«
Benkebatteri
Stue/kjøkken
Ferdig malt hvit fra
fabrikk (gjelder
Konvallveien 5 og 7)
Ferdig malt hvit fra
fabrikk
Kran og avløp for
oppvaskmaskin
Balkong
Hvit kjøkkeninnredning klargjort for
integrerte hvitevarer
Kjøkkenventilator type slimline
28x120 impr
terrassebord.
Glassrekkverk iht tegninger
Ingen tekking under terrassebord
Hvitmalte vanger og trinn i furu beiset med
hvitlasert farge. Tett trapp
Trapp
Carport
Utv. bod
Grus / steinstøv
Uisolert
betonggulv
Bindingsverk og
kledning iht.
fasadetegning
Bjelker med nødvendig
bindingsverk.
Utvendig kledning lik
bolig
«
1 stk. el. pkt. i tak
1 stk. stikkontakt
Boddør
(fargekode RAL
7024)
«
Utskriftsdato: 15.09.2015
Prosedyrehåndbok
Side:
Revisjon:
Dato:
2 av 2
2
2009-06-30
ROM
Godkjent av:
Dokument nr:
Dokument navn:
2-04-7
Romskjema
GULV
VEGGER
DØRER
HIMLING
LISTVERK
Isolert
betonggulv
Gips
Hvite slette dører
Hvite karmer
Gips
Taklister, dør og vinduslister ferdig
malt hvit fra fabrikk
RØRLEGGER
VINDUER /
UTV. DØRER
TILLEGGS - OPPLYSNINGER
U-ETG
Gang
Sparkling/maling
v/kunde
Sparkling/maling
v/kunde
Garderobeskap leveres ikke.
Gulvlister leveres i hvitmalt furu.
.
Det kan forekomme
nedforinger for
ventilasjonskanaler.
Synlige spikerhull og gjæringer.
Soverom
«
«
«
«
«
Ferdig malt hvit fra
fabrikk
Garderobeskap leveres ikke
Soverom
«
«
«
«
«
«
«
Påstøp med
varmekabler,
termostat.
Fliser 20x20 cm
inkl./sokkelfliser
.
Fibo Trespo
Baderomsplater
«
Sparklet og malt gips.
Taklister, dør og vinduslister ferdig
malt hvit fra fabrikk
90 cm badeseksjon med speil,
stikk og lys
Synlige spikerhull og gjæringer
Gulvstående toalett
Sokkelflis.
Dusjgarnityr
Bad
Det kan forekomme
nedforinger for
ventilasjonskanaler.
1 stk. el. pkt. i tak
Dusjvegg 90x90cm
Sluk i gulv
Kran og avløp for vaskemaskin
Bod
Våtromsbelegg
Gips
«
Gips
«
Ventilasjonsaggregat
Sluk i gulv.
Sparkling/maling
v/kunde
Sparkling/maling
v/kunde
Det kan forekomme
nedforinger for
ventilasjonskanaler
Varmepumpebereder
Vannmålerkonsoll m/
Hovedstoppekran.
Skap for rør i rør.
Utomhus / fellesarealer:
Utomhusanlegg etter godkjente planer av Gjesdal kommune.
Det leveres ikke beplantning eller kantstein inne på tomteområdet.
Kledning leveres som ferdig grunnet fra fabrikk, fargekode kledning NCS S 7000-N og kontrastfarge NCS S 3050-Y80R. Synlige spikerhull og kapp. Må behandles etter ett år med gjeldende fargekoder som oppgitt.
Taktekking er sort papp.
Takrenner og nedløp i natur aluminium.
Det leveres komprimert grus som underlag for fremtidig terrasse på bakkenivå i u.etg. Det leveres ikke terrasse.
Høydeforskjell på terrengnivå mellom boligene blir utført med betongmur/natursteinsmur eller skråning med helling 1:2.
Det kan forekomme avvik mellom utomhusplan og endelig produkt.
2 stk utelys pr bolig (en v/hoveddør og en v/dør til hage)
Hage leveres med maskinplanert stedlige jordmasser.
Det leveres grus/steinstøv i gårdsrom og i carport. Betongheller (30x30 cm) ved inngangsparti/utv. bod iht. tomteplan.
Det er 2 stk. biloppstillingsplasser på egen tomt hvorav en i carport.
Det leveres 1 stk vannkrane utvendig pr bolig, plassert på hovedinngangsside.
Utskriftsdato: 15.09.2015

Similar documents