et helt nytt boligområde i grønne omgivelser med historisk sus

Transcription

et helt nytt boligområde i grønne omgivelser med historisk sus
Oreid Gård
velkommen tIl oreIdskogen bolIgfelt!
et helt nytt boligområde i grønne
omgivelser med historisk sus
Oreid
OREIDSKOGEN
eid Gård
INNHOLD
området oreid
oreidskogen
Hustype A
Hustype b
leveringsbeskrivelse
vI HAr gleden Av Å presentere
et Helt nYtt bolIgomrÅde I grØnne
omgIvelser med HIstorIsk sUs.
velkommen tIl oreIdskogen bolIgfelt!
Jan g lilledal As
eiendomsmeglerforretning mnef
v/ eiendomsmeglerfullmektig
Mats Lilledal
98842886
69211880
[email protected]
Busterudgata 5, 1776 HALDEN
OMRÅDET OREID
en nY spennende bYdel I lAndlIg mIlJØ med HIstorIsk sUs
FEMSJØEN
noen kilometer øst for Halden by, på et høydedrag, ligger oreid gård. Selve
Oreid gård er et anlegg i senempire som ligger vakkert i kulturlandskapet. Her har en
rekke prominente Østfoldspersonligheter hatt sin lystgård, og man finner rester av en
storslagen hage med terrasser, dammer og utallige meter med sirlig opprankede murer
og steingjerder.
F6
J1
B4
J2
F2
Høydedraget er et resultat av den enorme moreneryggen som ble etterlatt etter istiden.
Et tidligere grustak skal også utvikles, og gi rom for boliger, rekreasjon, offentlige
tjenester og anlegg for tur og lek.
oreidskogen ligger i et område av Halden som er under stadig utvikling. Reisetid
til Halden sentrum er ca 7 minutter. Butikker og andre daglige servicetilbud finnes 2
minutter fra Oreidskogen. Det er kort avstand til barneskole på Øberg (opparbeidet gang
- og sykkelvei). Det vil bli bygget privat barnehage i direkte tilknytning til på boligfeltet.
HALDEN
SENTRUM
FREDRIKSTEN
FESTNING
Oreidskogen
ØBERG
OREID
B5
F7
S1
F5
F1
B2
B6
B1
O1
F3
B3
O2
F4
I1
oversIktskArt oreId. oreIdskogen er merket b1
området oreid byr på store areal for rekreasjon og lek. I nærområdet finner man
i tillegg:
- ertemarka som byr på flotte tur-, trenings- og rekreasjonsområder året rundt. Beveg
deg fritt langs opparbeidede turstier og lysløyper med tilhørende sportshytter.
- femsjøens bredder og Haldenvassdraget. Dampskipet “Turisten” er nå igjen klar
for tjeneste langs Haldenkanalen etter omfattende restaurering.
- fredriksten golfpark tilbyr 18 hulls golfbane i historiske omgivelser ved Fredriksten
Festning.
B2
B1
O1
F3
IDDEFJORDEN
B3
O2
F4
oversIktskArt HAlden
OREIDSKOGEN
HYggelIge bolIgtUn med solrIke UteAreAl,
lekeplAsser og nAtUromrÅder
Benk
Gynge
Benk
BASIC 900
MOMENTS
Sandkasse M512P
Benk
Gangog
veg
sykkel
MOMENTS
Alfehus M623
Felles leikeplass
P
B27
P
B26
B25
A32
B24
Benk
Benk
B23
Gynge
P
P
MOMENTS
Sandkasse M512P
Felles leikeplass
A14
MOMENTS
Alfehus M623
A31
TUN 4
BASIC 900
Benk
Benk
A30
B10
oreidskogen er et helt nytt boligområde i trygge og grønne omgivelser, innenfor et av
de mest spennende utviklingsområdene i Halden. Oreidskogen består av innholdsrike
og arealeffektive rekkehus med 3 soverom. Boligene ligger rundt hyggelige gårdsplasser
og alle har direkte utgang til egen hage og parkering i carport. Boliger har også balkong
eller veranda med flott utsikt mot vest. Boligrekkene er plassert i det skrånende terrenget
slik at sol og utsyn blir best mulig utnyttet og husene ligger naturlig i landskapet.
P
A13
P
B8
TUN 2
A12
A29
B9
S
A28
P
A11
B7
me
Busslom
B5
Benk
P
P
A19
Benk
TUN 3
B6
Øbe
S
P
P
A20
B15
B4
A21
ien
B16
rgve
S
A22
B17
Benk
B18
Sandkasse M512P
MOMENTS
Støyvoll
Benk
mellom husrekkene er det rikelig med grønne arealer med opparbeidet lekeplass og
andre friareal. Husene har takvindu som slipper inn rikelig med lys i oppholdsarealet og
er utstyrt med pipe for montering av peisovn i stue og oppholdsrom. Leiligheter med 3
soverom, veranda, egen hage og carport i dette prisnivået er en sjelden mulighet.
Benk
B33
Felles leikeplass
MOMENTS
Alfehus M623
Gynge
TUN 5
B34
BASIC 900
Eneboliger
N
B35
P
P
S
B36
B38
A2
TUN 1
B37
A3
P
A1
S
Kantparkering
(foreldre)
E
AG
BARNEH
Parkering ansatte
Eneboliger
Barnehager
2 x 5 avdelinger
GE
BARNEHA
N
IllUstrAsJonsplAn
rekkeHUs med UtsIkt – I grØnne omgIvelser, sJU mInUtter frA sentrUm
HUSTYPE A
InnHoldsrIke og AreAleffektIve fAmIlIebolIger med HAge, verAndA og cArport
Hustype A er i 2 etasjer og har atkomst i sokkeletasjen.
Oppholdsareal og hovedsoverom ligger i overetasjen,
med direkte utgang til terrasse mot vest og hage mot øst.
Takhøyden på 2,5 m i sokkeletasjen gir god romfølelse.
I overetasjen løftes rommet ytterligere av åpen himling.
Takvindu og godt plasserte vindusåpninger skaper et lyst
og trivelig boareal. Boligene er utstyrt med pipe og det er
mulighet for montering av vedovn i stuen.
AreAl
Bruttoareal: 125 m2 BTA
Bruksareal: 95 m2 BRA
P-rom: 77 m2
FØRSTE BYGGETRINN:
Tun 1, hus A1 - A3
AreAl
Ferdigstillelse
1. kvartal 2011
Bruttoareal: 125 m2 BTA
Bruksareal: 95 m2 BRA
P-rom: 77 m2
Sov2
8,5 m²
Opphold/kjøkken
Sov3
8,5 m²
Gang
Bad
6,6 m²
6,3 m²
Vindfang
Bod
2,9 m²
2,6 m²
32,0 m²
Sov1
Terrasse
9,6 m²
16,1 m²
Sportsbod
4,5 m²
plAn sokkeletAsJe
plAn 1.etAsJe
fAsAde grÅ, mot vest
fAsAde grÅ, mot Øst
fAsAde svArt, mot vest
HUSTYPE B
InnHoldsrIke og AreAleffektIve fAmIlIebolIger med HAge, verAndA og cArport
Hustype b er i 2 etasjer, og har atkomst fra østsiden
av overetasjen. I overetasjen ligger også kjøkken og
stue, med utgang til balkong. Balkongen har trapp til
vestvendt hage.
I sokkeletasjen finner du 3 soverom og bad.
Takhøyden er romsligere enn standard. 2,5 m
i sokkeletasjen, og med åpen himling i tillegg i
overetasjen. Sentralt takvindu i trappeløpet slipper
lys gjennom hele leiligheten. Pipe for montering av
peisovn i stue / oppholdsrom.
AREAL
Bruttoareal: 123 m2 BTA
Bruksareal: 92 m2 BRA
P-rom: 79 m2
ANDRE BYGGETRINN:
Tun 3, hus B15-B18
Ferdigstillelse 3. kvartal 2011
Bod
Sportsbod
2,0 m²
3,1 m²
Sov2
Bad
11,3 m²
Opphold/kjøkken
7,0 m²
Vindfang
Gang
2,9 m²
7,8 m²
32,7 m²
Balkong
3,7 m²
Sov3
Sov1
9,4 m²
7,6 m²
14 x 200 = 2,800 m
14 x 200 = 2,800 m
13
9
12
8
11
7
10
6
5
4
3
2
1
13
9
12
8
11
7
10
6
5
4
3
2
1
plAn 1.etAsJe
plAn sokkeletAsJe
fAsAde svArt, mot Øst
fAsAde svArt, mot vest
fAsAde grÅ, mot vest
Adresse
Øbergveien, 1793 Tistedal. Endelig adresse er ikke avklart.
matrikkel
Under fradeling. I dag del av gnr. 146 , bnr. 1 i Halden kommune.
eierform
Selveiet tomt.
selger / ansvarlig utbygger
Lerah AS.
tomt
Hvert rekkehus vil få en eiertomt som varierer i størrelse (mellom 95 og 250 m2)
avhengig av plassering i området. Nøyaktig areal bli opplyst av megler. På hagesiden
leveres tomta grovplanert og tilsådd. På gårdsplass leveres tomta ferdig opparbeidet
med grusdekke. Utenfor tomtearealet vil hver enkelt boenhet få bruksrett på den del av
gårdsplassen som faller naturlig for seksjonen via sameievedtektene.
bebyggelse
Rekkehus med mellom 3 og 8 enheter pr rekke. Boligene oppføres over 2 plan, se
plantegninger. Boligene leveres ferdig malt utvendig.
Innhold
Prosjektet oppføres av Stema Prosjekt AS. Prosjektet omfatter totalt 38
rekkehusleiligheter, fordelt på 8 husrekker. Boligene blir selveiet.
byggeår
Første byggetrinn: Tun 1 (hus A1-3) ferdigstillelse første kvartal 2011.
Andre byggetrinn: Tun 3 (B15-18), ferdigstillelse tredje kvartal 2011.
bruttoareal btA
Type A: 125 m2 BTA, Type B: 123 m2 BTA.
standard
Boligene leveres med generelt god standard. Komplett byggmessig beskrivelse fås hos
megler.
Boligene leveres med balansert ventilasjon med varmegjenvinner. Det leveres rør-irørsystem med fordelerskap i bad/vaskerom. Varmtvannsbereder 200 liter plasseres
i vaskerom bod. Opplegg til vaskemaskin, opplegg til oppvaskmaskin, 1 stk. frostfri
utekran. Ventilasjon på bad/vaskerom. Komplett automatsikringskap monteres med 60
punkter for lys og stikk. 2 utelys monteres. 1 punkt og tomrørsanlegg for telefon. 1 punkt
or TV. 1 utvendig stikk. Komplett jording.
gang
Gulv: Eikeparkett/laminatfliser
Vegg: Malt gips
Lister: Taklister, gulvlister, og gerikter ferdigmalte fra fabrikk, hvit
Innerdører: Slette dørblad ferdigbehandlet hvit. Dørhåndtak i børstet stålutførelse
Ytterdør: Hvit med energiglass
Himling: Hvitmalte gips
bad
Golv: Fliser med varmekabler
Vegg: Malt våtromssystem
Lister: Taklister, gulvlister og vinduslister ferdigmalte fra fabrikk hvit
Innerdører: Fuktbestandig dør ferdigbehandlet hvit
Himling: Hvitmalt gips
Innredning: Hvit baderomsinnredning
Alle soverom
Golv: Eikeparkett
Vegg: Sponplater klart for maler
Lister: Taklister, gulvlister og vinduslister ferdigmalte fra fabrikk hvit
Innerdører: Slette dørblad ferdigbehandlet hvit
Himling: Hvitmalt gips
kjøkken
Golv: Eikeparkett
Vegg: Malt gips
Lister: Taklister, gulvlister og vinduslister ferdigmalte fra fabrikk hvit
Himling: Hvitmalt gips
Kjøkkeninnredning Hvit melamim. Avtrekksvifte monteres
stue
Golv: Eikeparkett.
Vegg: Malt gips
Lister: Taklister, gulvlister og vinduslister ferdigmalte fra fabrikk hvit
Himling: Hvitmalt gips
Trapp: Furutrapp ferdig malt hvit og beiset trinn i eik toning
bod
Golv: Vinylbelegg
Vegg: Malt gips
Lister: Taklister, gulvlister og vinduslister ferdigmalte fra fabrikk hvit
Dører: Slette dørblad ferdigbehandlet hvit
Himling: Hvitmalt gips
tilpasning og materialvalg
Tilvalg og endringer kan diskuteres. Det tas forbehold om mindre endringer. Be om
komplett byggmessig beskrivelse utarbeidet av utbygger.
parkering
Parkering i carport.
oppvarming
Elektrisk oppvarming. Mulighet for vedfyring. Boligene leveres med varmekabler på bad.
Balansert ventilasjon med varmegjenvinner.
vei, vann- og kloakkforhold
Offentlig atkomstvei, vann og avløp. Alle kommunale tilknytningsavgifter er inkludert.
tinglyste avtaler/ tilliggende rettigheter
Kopi av grunnboksutskrift og tinglyste avtaler utleveres på meglers kontor.
kommunale avgifter
Kommunale avgifter opprettes når boligen er ferdigstilt.
ligningsverdi
Opprettes når boligen er ferdigstilt, og fastsettes etter gjeldende regler.
visning
Etter avtale med vårt kontor.
overtagelse
Etter nærmere avtale.
regulering
Området er regulert til boligbebyggelse. Reguleringsplan: Oreid 1. Reguleringsplan med
bestemmelser utleveres på meglers kontor.
ferdigattest/midlertidig brukstillatelse
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse rekvireres av utbygger.
fellesområder
Lekeplasser og annet fellesareal som ikke blir overtatt av Halden kommune er felles for
rekkehusene i hht reguleringsbestemmelsene. Eiendommen vil ha plikt til sin del av drift
og vedlikehold for disse arealene.
samlet oppstilling over priser og de totale omkostninger:
pris første byggetrinn – tun 1 (hus A1, A2 og A3):
Hus A1
kr. 1.880.000,Hus A2
kr. 1.840.000,Hus A3
kr. 1.880.000,Dok.avgift til staten: 2,5 % av tomteverdi
kr.
3.750,Tinglysningsgebyr for skjøtet
kr.
1.548,Tinglysningsgebyr, obligasjon til bank
kr.
1.935,Pantattest
kr.
202,Samlet kjøpesum og omkostninger, basert på prisantydning blir
kr. 1.887.435,- for hus A1 og A3, og kr. 1.847.435,- for hus A2.
Det tas forbehold om endringer av offentlige gebyrer.
odel
Det hviler ikke odel på eiendommen.
konsesjon
Eiendommen er ikke konsesjonspliktig.
reservasjoner
Selger tar forbehold om at det ikke foreligger reservasjoner eller at eiendommen er solgt
etter at salgsoppgaven er utsendt. Dette må avklares med megler i hvert enkelt tilfelle før
kjøpsavtale inngås.
prosjektet selges i henhold til bustadoppføringslova
Betalingsbetingelser: 10% av kjøpesummen innbetales ved signering av kjøpekontrakt.
Resterende del av kjøpesummen innbetales ved overtakelse. Selger besørger garanti til
kjøper fra selgers bank, jmf. Bustadoppføringslova § 12. Garantien beløper seg til 2% av
kjøpesummen før overtakelse. Deretter økes den til 3% av kjøpesummen og er gyldig i
2 år etter overtakelse av eiendommen. Garantien kan ikke omsettes eller overdras uten
garantistens samtykke.
kjøpstilbud
Eiendommene selges etter ”første mann til mølla” prinsippet. Prisene er faste. Eget
skjema for kjøpstilbud skal fylles ut og leveres skriftlig til megler.
Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger
Jan G. Lilledal AS, Tlf. 69 21 18 80
Busterudgaten 5, 1776 Halden