30. september Framdriftsplan for søppelskur

Transcription

30. september Framdriftsplan for søppelskur
FREMDRIFTSPLAN
Utarbeidet dato:
Revidert dato:
Revisjonsnr:
UKE 38
UKE 39
GRAVER
Grunnarbeider
TØMRER
Støpe såle
UKE 40
Herdetid
Rive skur
UKE 42
Pigge ved barnehuset (tun 3) og ved tun 5
UKE 43
UKE 44
Grunnarbeider tun 2
Montere skur ved barnehuset (tun 3) og tun 5
UKE 46
GRAVER
herdetid
Støp tun 2
UKE 47
UKE 48
Skur ved sentrumshuset
Siste finnish
Asfaltere ramper for alle skur
TØMRER Montere skur tun 4
UKE 45
Grunnarbeider tun 4
Montere skur tun 2
0
UKE 41
Montere inngangen og Tun 1
GRAVER
TØMRER
(høsteferie)
15.9.14
støp tun 4
Støpe såler
Herdetid
Herdetid