BRENNAKOLLEN VELFORENING

Transcription

BRENNAKOLLEN VELFORENING
BRENNAKOLLEN VELFORENING
Postboks 50, 1483 Hagan
Org.nr. 871 268 312
www.brennakollen.com
[email protected]
(e-post som sendes denne adressen går til alle i styret)
(I mailadressene nedenfor er @ byttet ut med [krøllalfa] for å unngå spam.)
Styret for perioden 2015-2016
Leder
Svein Grane, Brennalia 78, 99014514, svein.g[krøllalfa]gmail.no
Sekretær
Tone Benno, Bekkelia 34, 41449321, tonebenno[krøllalfa]hotmail.com
Nestleder
Tone Benno, Bekkelia 34, 41449321, tonebenno[krøllalfa]hotmail.com
Styremedlemmer
Bjørn Nyheim, Brennalia 76, 92447650, nyheim[krøllalfa]netcom.no
Ingeborg Bolstad, Myrlia 29, 99011202, ingeborg.bolstad[krøllalfa]gmail.com
Ole Jørgen Hafredal, Brennalia 9, 99427483 hafredal[krøllalfa]me.com
Tunkontakter
Tun 1: Bekkelia 1 - 19
Tone Simonsen Tvedt, Bekkelia 9, 93875756, tonetvedt[krøllalfa]gmail.com
Tun 2: Bekkelia 21 - 43 og 38-60
Catrine Karlöf, Bekkelia 43, 41296069, catrine.karlof[krøllalfa]gmail.com
Erling Sundnes, Bekkelia 60, 97609501, erling.sundnes[krøllalfa]gmail.com
Tun 3: Bekkelia 2 - 20
Øystein Andersen, Bekkelia 14, 67077097, oystein-andersen[krøllalfa]c2i.net
Tun 4: Bekkelia 22 - 34
Rolf Arne Konttorp, Bekkelia 24, 67078259, rakontt[krøllalfa]gmail.com
Tun 5: Brennalia 1 – 17
Ole Jørgen Svendsen, Brennalia 15, 90551414, ojsv[krøllalfa]halden.net
Tun 6: Brennalia 19 – 31
Geir Jensen, Brennalia 23, 67078619, geir.jenssen[krøllalfa]skytta.no
Tun 7: Brennalia 33 - 51, Bekkelia 36
John Thomas Pettersen, Brennalia 51, 67078619, jthomasp[krøllalfa]skytta.no
Tun 8: Brennalia 2 - 24
(har per dags dato ikke tunkontakt)
Tun 9: Brennalia 26 - 44
Kai robert Solheim, Brennalia 36, 91783772, kai.robert.solheim[krøllalfa]moller.no
Tun 10: Brennalia 46 - 62
Karin Fjellstad, Breannalia 62, 45044612, karin.fjellstad[krøllalfa]live.no
Tun 11: Brennalia 64 - 78
Bjørn Nyheim, Brennalia 76, 92447650, nyheim[krøllalfa]netcom.no
Tun 12: Myrlia 9 - 23
Stein Jørnli, Myrlia 23, 45802271,stein.joernli[krøllalfa]bravida.no
Tun 13: Myrlia 25 - 39
Hege Bredesen, Myrlia 37, 93093383, hegebredesen[krøllalfa]hotmail.com
Tun 14: Myrlia 41 - 57
Aina Mansrud, Myrlia 47, 40206482, aina.mansrud[krøllalfa]hotmail.no
Tun 15: Myrlia 59 - 77
Knut Erik Kjuul, Myrlia 73, 95986147, kek[krøllalfa]tkr.no
Tun 16: Myrlia 56 - 68
(har per dags dato ikke tunkontakt)
Tun 17: Myrlia 79 - 103
Eli Irene Brager, Myrlia 93, 91571372, eli.brager[krøllalfa]kartverket.no
Tun 18: Myrlia 70 - 100
Lena Nebbenes, Myrlia 86, 97706395, lenanebb[krøllalfa]hotmail.com
Endringer bes meddelt styret v/Ingeborg Bolstad.
Ved melding om ny tunkontakt er det viktig at det opplyses om den nye tunkontaktens telefon
og e-post!
Oversikten over tunkontakter ble sist oppdatert: 18.11.2015
Arbeidsfordeling i styret
1. Spillvann og vannledninger
Vellet har ikke egen forsikringsavtale på hovedvannledningene slik at det er berørte boligeiere
som må varsle sitt selskap.
Vellet bruker firma: Karlssons Grave og Vedlikehold AS, Likollen 7D, 1481 Hagan.
De utfører graving, rørleggearbeide og tining av frosne vannrør.
Tlf 982 86 040/042
Skadet vannledning på utearealet meldes til styrets kontaktperson, men tunkontakt ringer Karlson
G&V.
Kontaktperson i styret: Ingeborg Bolstad
2. Vedlikehold gangveier, stier og fellesområder
Sommervedlikehold: tunkontakters ansvar
Vintervedlikehold/brøyting, strøing, bortkjøring av snø:- avtale med Vaktmesterkompaniet
Kontaktpersoner i styret: Ole Jørgen Hafredal og Bjørn Nyheim
3. Leie av fellesareal reguleres av rutinen:
Disponering/leie/salg av fellesarealer, samt informasjon til velets medlemmer om hvem som har
inngått leieavtale med velet.
Kontaktperson i styret: Tone Benno
4. Fellesgarasjer
Styret har ansvar for følgende utgifter på fellesgarasjene:
- Forsikring
- Se på fremtidige løsninger for garasjene.
- Strømålerne omfatter varmekabler og garasje- og utelys. Avlese strøm.
- Vedlikehold av det elektriske kabelanlegget på tunet inklusiv garasjene og tunlys
Vellet har avtale med firma Løvlie AS, Nittedal for vedlikehold av de elektriske anleggene.
- Justering av garasjeportene der ikke eier/bruker kan klare det selv
Kontaktperson: Bjørn Nyheim og Tone Benno
Styret overførte med årsmøtets vedtak 31.03.2009 ansvar for følgende vedlikeholdsoppgaver på
fellesgarasjene til hver sin eier/bruker av egen garasje:
- kjøp av beis til garasjer-/garasjeporter (Fargekodene ligger på vellets hjemmeside)
- kjøp av takrenner, takstein - kjøp av trematerialer til reparasjoner.
Alle eierne av den enkelte garasjerekken har ansvar for endeveggene
- kjøp av lås til garasjeporten (kontakt Myhre Lås, Nittedal)
- kjøp av lyspærer til garasjene
- bytte av trinser/hjul på garasjeporter
5. Økonomi/regnskap/budsjett/medlemskontingenter
Kontaktperson: Svein Grane og Tone Benno
Regnskapsfører: USBL
Bankforbindelse: Sparebank 1
6. Forsikring av velhuset og fellesgarasjer er avtale med IF skadeforsikring
Kontaktperson: Svein Grane
7. Eksterne kontraktsinngåelser
Kontaktperson: Svein Grane og Tone Benno
8. Kontakt med myndigheter,media og eksterne naboer/velforeninger
Kontaktperson: Svein Grane og Tone Benno
9. Ansvar for ajourføring av retningslinjer, prosedyrer, rutiner, vedtekter
Kontaktperson: Styret i sin helhet
10. Elektriske anlegg/temperaturfølere/jordfølere og materiell
Vellet bruker firma Løvlie AS, Nittedal
Kontaktperson: Bjørn Nyheim
11. TV-anlegg med NOKAB (Norsk KabelTV)
Kontaktperson: Svein Grane
12. Utleie av velhuset, og styrets kontakt med velhuskomiteen
Informasjon om huset og leieavtale ligger på vellet’s hjemmeside
http://www.brennakollen.com/
Kontaktpersoner: Ole Jørgen Hafredal
13. Ajourhold av Brennakollen.com
Kontaktperson: Ole Jørgen Hafredal
14. Tunkontaktansvarlig
Kontaktperson: Ingeborg Bolstad