Overvåkningsplan Januar 2015

Transcription

Overvåkningsplan Januar 2015
Overvåkningsplan Januar 2015
NOFO
NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP
Innhold:
Satellittoversikt per uke
Flytasking
Områdeinndeling / flyruter
Oversikt over ulike offshore felt / rørledninger
Per dags dato har ikke LN-KYV
(overvåkingsflyet) analog downlink ombord.
Kommunikasjonstester opp mot
områdeberedskapsfartøy skjer via radio.
Planen vår er fleksibel og kan gjerne
kombineres med andre oppdrag fra
Kystverket/Kystvakten.
Områdefartøy
med downlink
Callsign
Område
Esvagt Aurora
OYPV2
Goliat
Esvagt Stavanger
OYGZ2
Troll / Oseberg
Esvagt Bergen
OYCI2
Sleipner
Havila Troll
LMKL
Troll / Oseberg
Ocean Alden
3YAG
Gjøaområdet
Skandi Hugen
LEJI
Ekofisk
Stril Herkules
LAJD
Troll / Oseberg
Stril Mariner
OZ2083
Tampen
Stril Merkur
(avløser)
9HA2720
Alle områder
Stril Poseidon
LMDC
Haltenbanken
Stril Power
LINO
Balder
NOFO
Satellittovervåking uke 2 (totalt 13 scener):
Satellittovervåking uke 3 (totalt 15 scener):
Satellittovervåking uke 4 (totalt 13 scener):
Satellittovervåking uke 5 (totalt 13 scener):
NOFO
Uke
Dato
Uke 3
15.1
NOFO flytasking
NOFO oppdrag:
Dekning av område 1, Sørfeltene
Flyrute 1,2,3 samt eventuell leteboringer.
Ring NOFO operasjonsvakt før avgang mtp oppdatering
rundt leteboringer og eventuelle observasjoner fra
satellitt.
Kontakte områdeberedskapsfartøy for testing av
downlink/teste kommunikasjon.
Rapporter tilbake til NOFO på status.
Etter endt tokt sendes rapport m/bilder til
[email protected]
Uke 5
30.1
NOFO oppdrag:
Dekning av område 3, Haltenbanken
Flyrute 9,10,11 samt eventuell leteboringer.
Ring NOFO operasjonsvakt før avgang mtp oppdatering
rundt leteboringer og eventuelle observasjoner fra
satellitt.
Kontakte områdeberedskapsfartøy for testing av
downlink/teste kommunikasjon.
Rapporter tilbake til NOFO på status.
Etter endt tokt sendes rapport m/bilder til
[email protected]
Kartutsnitt
Område 5
Områdeinndeling /
Flyruter
Område 4
Norge er delt inn i 5 områder for
overvåkning.
Område 1 Sør
Område 2 Vest
Område 3 Haltenbanken
Område 4 Lofoten
Område 5 Barents
Område 3
Ift flytasking er det lagt opp til
12 flyruter.
Område 2
Område 1
Ruteinndeling
Område 1 Sør
59◦ N
Innebefatter følgende felt:
Gudrun
Edvard Grieg
Glitne
Enoch
Sleipner
Gungne
Sigyn
Varg
Rev
Gaupe
Brynhild
Yme
Ula
Mime
Cod
Oselvar
Gyda
Albueskjell
Ekofisk
Edda
Eldfisk
Embla
Valhall
Hod
Trym
002◦ E
Område 1 Sør
Rørledninger
59◦ N
Innebefatter følgende felt:
Gudrun
Edvard Grieg
Glitne
Enoch
Sleipner
Gungne
Sigyn
Varg
Rev
Gaupe
Brynhild
Yme
Ula
Mime
Cod
Oselvar
Gyda
Albueskjell
Ekofisk
Edda
Eldfisk
Embla
Valhall
Hod
Trym
002◦ E
Ruteinndeling
Område 2 Vest
62◦ N
Innebefatter følgende felt:
Knarr
Sygna
Murchison
Vigdis
Statfjord
Visund
Gimle
Gullfaks
Valemon
Vega
Gjøa
Fram
Troll
Huldra
Veslefrikk
Oseberg
Martin Linge
Brage
Odin
Frigg
Vale
Vilje
Frøy
Atla
Skrine
Heimdal
Alvheim
Volund
Jotun
Jette
Balder
Svalin
002◦ E
Område 2 Vest
Rørledninger
Innebefatter følgende felt:
Knarr
Sygna
Murchison
Vigdis
Statfjord
Visund
Gimle
Gullfaks
Valemon
Vega
Gjøa
Fram
Troll
Huldra
Veslefrikk
Oseberg
Martin Linge
Brage
Odin
Frigg
Vale
Vilje
Frøy
Atla
Skrine
Heimdal
Alvheim
Volund
Jotun
Jette
Balder
Svalin
62◦ N
Ruteinndeling
Område 3 Haltenbanken
Innebefatter følgende felt:
Skuld
Urd
Marulk
Skarv
Heidrun
Åsgard
Kristin
Morvin
Yttergryta
Tyrihans
Mikkel
Njord
Hyme
Draugen
Ormen Lange
Område 3 Haltenbanken
Rørledninger
Innebefatter følgende felt:
Skuld
Urd
Marulk
Skarv
Heidrun
Åsgard
Kristin
Morvin
Yttergryta
Tyrihans
Mikkel
Njord
Hyme
Draugen
Ormen Lange
Område 4 Lofoten
Innebefatter følgende felt:
Ingen foreløpige felt
69◦ N
014◦ E
Ruteinndeling
Område 5 Barents
Rørledning
Innebefatter følgende felt:
Snøhvit
Goliat
72◦ N
022◦ E

Similar documents